„Dajmy zarobić studentom i doktorantom” Drukuj
wtorek, 02 czerwca 2020 21:49

Ogólnouniwersytecki system pośrednictwa pracy

Uniwersytet Warszawski, wykorzystując posiadane zasoby, uruchomia ogólnouniwersytecki system pośrednictwa pracy. Wśród jego elementów już dziś znajdują się:

  • BAZA OFERT – zawierająca ogłoszenia o pracę skierowane do studentów i doktorantów, dostępna na głównej stronie internetowej UW;
  • PLATFORMA „KNOW-HOW”– dostępne w jednym miejscu informacje związane z realizacją zatrudnienia studentów (wzory umów, wzory wniosków, informacje o formach możliwej współpracy ze studentami; informacje o procedurach uzyskiwania dofinansowania);
  • WSPARCIE W KOMUNIKACJI – wykorzystanie ogólnouniwersyteckich uniwersyteckich kanałów social media, by zamieszczone w bazie ogłoszenia dotarły do jak najszerszej grupy potencjalnie zainteresowanych studentów; dodatkowo zostanie również utworzona specjalna grupa na FB dedykowana inicjatywie.

Wsparcie finansowe dla jednostek zaangażowanych w inicjatywę „Dajmy zarobić studentom i doktorantom!”

Dla Uniwersytetu wspieranie naszych studentów jest niezwykle ważne. W roku 2020 do wykorzystania w ramach stworzonego systemu, z budżetu ogólnouniwersyteckiego przeznaczamy środki – dziś w wysokości do 200 tys. zł – na refundację do 20% kosztów wynagrodzenia studentów
i doktorantów zatrudnionych na UW w ramach tej inicjatywy. Uzyskanie tego dodatkowego finansowania odbywać się będzie na podstawie wniosku kierownika jednostki – szczegóły dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania dostępne są na stronie Biura Karier.

Oferta Biura Karier UW dla studentów i doktorantów

Uniwersyteckie Biuro Karier oferuje szereg usług wspierających studentów i doktorantów w wejściu na rynek pracy, m.in. udostępnia oferty pracy, praktyk i staży w międzyuczelnianym serwisie http://biurokarier.edu.pl, zajmuje się doradztwem pozwalającym odnaleźć się na rynku pracy, organizuje szkolenia i warsztaty.

Działania ogólnouniwersyteckie

Uniwersytet będzie wspierał tę akcję także przez wykorzystanie możliwości zatrudnienia studentów i doktorantów w zadaniach ogólnouniwersyteckich. Zadań o charakterze tymczasowym, których wykonanie moglibyśmy powierzyć naszym studentom i doktorantom jest wiele. Dziś, wśród nowych potrzeb pojawiają się choćby wspieranie techniczne prowadzenia posiedzeń w trybie zdalnym czy zdalnego nauczania. Pracujemy nad rozwiązaniem systemowym, by można było łatwiej angażować studentów i doktorantów w zadania ogólnouniwersyteckie. Już dziś chcemy jednak zaproponować im realizację zadań, które mają charakter tymczasowy i często były zlecane osobom, które nie pracują na UW na co dzień. Pierwsze oferty zatrudnienia z tym związane już wkrótce.

Dodatkowe informacje

Szczegóły działań podejmowanych w ramach inicjatywy „Dajmy zarobić studentom i doktorantom!” znajdą Państwo na stronie internetowej poświęconej przedsięwzięciu.

Za koordynację inicjatywy odpowiadać będzie Biuro Karier UW. Ze wszystkimi pytaniami organizacyjnymi, pomysłami na rozwój tej inicjatywy, z ofertami pracy, do której chcieliby Państwo zatrudnić naszych studentów i doktorantów, prosimy zgłaszać się do Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .