logo Uniwersytet Warszawski


Nazwisko lub imię:
Sortuj po: Uporządkuj:
Spis pracowników
Wyniki 1 - 500 z 516

Agnieszka Abratowska dr

Instytut Biochemii - sekretariat

Wojciech Adamowski dr

Instytut Botaniki - Białowieska Stacja Geobotaniczna

Iwona Adamska dr

Instytut Zoologii - Zakład Fizjologii Zwierząt

Anna Ajduk dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Embriologii

Anna Albin mgr

Ogród Botaniczny

Mohammed Alsarraf dr

Instytut Zoologii - Zakład Parazytologii

Danuta Maria Antosiewicz prof. dr hab.

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Karolina Archacka dr

Instytut Zoologii - Zakład Cytologii

Rafał Archacki dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Biologii Systemów

Monika Asztemborska dr

Pracownia Izotopowa

Ewa Babkiewicz mgr

Doktoranci

Ilona Bacławska mgr

Doktoranci

Jakub Baczyński mgr

Doktoranci

Anna Bajer dr hab. prof. UW

Instytut Zoologii - Zakład Parazytologii

Zofia Bakuła dr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Łukasz Banasiak dr

Instytut Botaniki - Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji

Anna Barabasz dr hab.

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Marcin Barański mgr

Doktoranci

Ewa Bartnik prof. dr hab.

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Dariusz Bartosik prof. dr hab.

Instytut Mikrobiologii - Zakład Genetyki Bakterii

Rafał Becker mgr

Doktoranci

Małgorzata Joanna Bednarska dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Parazytologii

Regina Bembinow-Turczyn

Ogród Botaniczny

Olga Bemowska dr

Instytut Botaniki - Pracownia Ekotoksykologii

Piotr Bernatowicz dr

Instytut Zoologii - Zakład Fizjologii Zwierząt

Piotr Bębas dr hab. prof. ucz.

Instytut Zoologii - Zakład Fizjologii Zwierząt

Krzysztof Biczyk

Ogród Botaniczny

Jacek Bielecki prof. dr hab.

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Beata Bieniak mgr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Agnieszka Binder-Kalbarczyk inż.

Ogród Botaniczny

Biuro Olimpiady Biologicznej

Olimpiada Biologiczna

Natalia Blügental mgr

Doktoranci

Katarzyna Bocian dr

Instytut Zoologii - Zakład Immunologii

Katarzyna Bocian-Ostrzycka dr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Genetyki Bakterii

Karolina Bodzon mgr

Doktoranci

Joanna Bogdanowicz mgr

Ogród Botaniczny

Agnieszka Bojanowska

Zwierzętarnia

Łukasz Borowski mgr

Doktoranci

Łukasz Borowski dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Piotr Borsuk dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Ewa Borsuk dr hab. prof. UW

Instytut Zoologii - Zakład Embriologii

Katarzyna Bożyk mgr

Instytut Zoologii - Zakład Embriologii

Jadwiga Bryła prof. dr hab. emerytowana

Instytut Biochemii - Zakład Regulacji Metabolizmu

Marcin Brzeziński dr hab.

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Tomasz Brzeziński dr

Instytut Zoologii - Zakład Hydrobiologii

Lien Brzeźniak mgr

Doktoranci

Krzysztof Brzost mgr

Instytut Botaniki - Pracownia Ekotoksykologii

Katarzyna Brzostek prof. dr hab.

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Edyta Brzóska-Wójtowicz dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Cytologii

Alicja Buczyńska mgr

Doktoranci

Bufet

Obsługa budynków Wydziału Biologii

Aleksandra Bukowska mgr

Doktoranci

Aleksandra Burdziej mgr

Doktoranci

Maria Burian mgr

Doktoranci

Michał Burmistrz dr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Anna Byliniak

Dziekanat studencki

Grażyna Bystrzejewska-Piotrowska dr hab. emerytowana

Pracownia Izotopowa

Katarzyna Chaber mgr

Doktoranci

Ewa Chećko mgr inż.

Doktoranci

Magdalena Chełchowska mgr inż.

Ogród Botaniczny

Piotr Chibowski mgr

Doktoranci

Michał Chiliński dr

Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej

Justyna Chlebowska dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Aleksander Chlebowski mgr

Doktoranci

Monika Chmielewska mgr

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Olga Cholewińska mgr

Doktoranci

Agnieszka Chołuj mgr

Doktoranci

Ryszard Chróst prof. dr hab. emerytowany

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Mikroorganizmów

Marcin Chrzanowski dr

Pracownia Dydaktyki Biologii

Marcin Cichocki mgr

Sekcja administracjna

Maria Ciemerych-Litwinienko prof. dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Cytologii

Klaudia Cieślik mgr

Doktoranci

Martyna Ciężkowska mgr

Doktoranci

Anna Ciok mgr

Doktoranci

Agnieszka Czapko mgr

Doktoranci

Anna Czarnecka mgr

Doktoranci

Jakub Czarnecki dr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Genetyki Bakterii

Łukasz Czepiński mgr

Doktoranci

Tomasz Czerwik mgr

Doktoranci

Areta Czerwińska dr

Instytut Zoologii - Zakład Cytologii

Patryk Czortek dr

Instytut Botaniki - Białowieska Stacja Geobotaniczna

Andrzej Czubaj dr

Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej

Michał Dadlez prof. dr hab.

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Marianna Darżynkiewicz-Wojcieska inż.

Ogród Botaniczny

Soyol Dashbaldan mgr

Doktoranci

Piotr Dawidowicz prof. dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Hydrobiologii

Bożena Dąbrowska

Instytut Biochemii - Zakład Regulacji Metabolizmu

Iwona Dembicz dr

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Piotr Dębek mgr inż.

Ogród Botaniczny

Klaudia Dębiec-Andrzejewska dr

Pracownia Analizy Skażeń Środowiskowych

Marek Długosz dr inż.

Instytut Biochemii - Zakład Biochemii Roślin

Aleksandra Dmochowska dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Maja Dobrowolska

Ogród Botaniczny

Piotr Dobrzyński mgr inż.

Ogród Botaniczny

Maria Doligalska prof. dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Parazytologii

Karolina Drążkowska dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Nadzieja Drela prof. dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Immunologii

Łukasz Drewniak dr hab. prof. ucz.

Pracownia Analizy Skażeń Środowiskowych

Jakub Drożak dr hab.

Instytut Biochemii - Zakład Regulacji Metabolizmu

Anna Drożak dr

Instytut Botaniki - Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin

Zofia Dubak

Instytut Zoologii - Zakład Embriologii

Dorota Dwużnik mgr

Doktoranci

Andrzej Dziembowski prof. dr hab.

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Łukasz Dziewit dr hab.

Instytut Mikrobiologii - Zakład Genetyki Bakterii

Jerzy Dzik prof. dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Paleobiologii i Ewolucji

Agnieszka Dzikowska dr hab.

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Mikołaj Dziurzyński mgr

Doktoranci

Alicja Fells

Doktoranci

Katarzyna Filimonow mgr

Doktoranci

Anita Florkowska dr

Instytut Zoologii - Zakład Cytologii

Ewa Fluks mgr

Dziekanat studencki

Anna Fogtman mgr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Biologii Systemów

Kamil Frankiewicz mgr

Doktoranci

Jan Fronk dr hab.

Instytut Biochemii - Zakład Biologii Molekularnej

Elżbieta Fuszara dr

Instytut Zoologii - Zakład Fizjologii Zwierząt

Halina Galera dr hab.

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Altantsetseg Gantumur mgr

Doktoranci

Maciej Garstka prof. dr hab.

Instytut Biochemii - Zakład Regulacji Metabolizmu

Katarzyna Gieczewska dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Katarzyna Gilecka mgr

Instytut Zoologii - Zakład Embriologii

Agnieszka Girstun dr hab.

Instytut Biochemii - Zakład Biologii Molekularnej

Renata Godlewska dr hab.

Instytut Mikrobiologii - Zakład Genetyki Bakterii

Jan Goldstein mgr

Doktoranci

Klara Goldstein mgr

Doktoranci

Piotr Golec dr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Paweł Golik prof. dr hab.

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Anna Golisz dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Michał Gorczak mgr

Doktoranci

Tomasz Gortat dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Ekologii

Agnieszka Gozdek dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Kaarzyna Goździk dr

Instytut Zoologii - Zakład Parazytologii

Grzegorz Górecki mgr

Stacja Terenowa w Urwitałcie

Adrian Górecki mgr

Doktoranci

Iwona Grabowska-Kowalik dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Cytologii

Ewa Grajewska

Sekcja finansowa

Anna Grudniak dr hab.

Instytut Mikrobiologii - Zakład Genetyki Bakterii

Alicja Gryczyńska dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Ekologii

Paweł Grzechnik dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Magdalena Grzeszczuk mgr

Doktoranci

Katarzyna Grześ mgr

Doktoranci

Marcin Grzybowski dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin

Li Guixiang mgr

Doktoranci

Natalia Gumińska mgr

Doktoranci

Katarzyna Guranowska mgr

Ogród Botaniczny

Adam Guśpiel mgr

Doktoranci

Paweł Hałakuc mgr

Doktoranci

Anna Hauler mgr

Doktoranci

Dorota Hoffman-Zacharska dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Sławomira Hytra

Sekcja administracjna

Takao Ishikawa dr

Instytut Biochemii - Zakład Biologii Molekularnej

Roksana Iwanicka-Nowicka dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Biologii Systemów

Jan Jabłonka dr

Instytut Zoologii - Zakład Fizjologii Zwierząt

Ewa Jabłońska dr hab.

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Retka Jacek dr

Pracownia Analizy Skażeń Środowiskowych

Adam Jagielski dr

Instytut Biochemii - Zakład Regulacji Metabolizmu

Tomasz Jagielski dr hab.

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka prof. dr hab.

Instytut Mikrobiologii - Zakład Genetyki Bakterii

Małgorzata Jakubiak mgr

Pracownia Izotopowa

Grażyna Jakusz mgr

Doktoranci

Wirginia Janiszowska prof. dr hab. emerytowana

Instytut Biochemii - Zakład Biochemii Roślin

Monika Jankowska

Sekcja finansowa

Katarzyna Jańczyk-Ilach

Instytut Zoologii - Zakład Cytologii

Bogdan Jaroszewicz prof. dr hab.

Instytut Botaniki - Białowieska Stacja Geobotaniczna

Robert Jarzyna dr

Instytut Biochemii - Zakład Regulacji Metabolizmu

Ingeborga Jarzyna dr

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Paulina Jasińska mgr

Biblioteka

Iwona Jasser dr hab. prof. ucz.

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Izabeli Jaszczuk mgr

Doktoranci

Karolina Jaworska mgr

Doktoranci

Jan Jedlikowski dr

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Sebastian Jeleńsk mgr

Doktoranci

Krystyna Jędrzejewska-Szmek mgr

Ogród Botaniczny

Maciej Jończyk dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin

Kinga Jóźwicka mgr

Doktoranci

Izabela Juszczuk dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Alina Kacperska-Lewak prof. dr hab. emerytowana

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin

Janina Kaczanowska prof. dr hab. emerytowana

Instytut Zoologii

Andrzej Kaczanowski prof. dr hab. emerytowny

Instytut Zoologii

Tomasz Kaliński mgr

Doktoranci

Magdalena Kaliszewska mgr

Doktoranci

Kowalski Kamil mgr

Doktoranci

Michał Kamiński mgr

Doktoranci

Barbara Kamykowska

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - sekretariat

Kinga Kania mgr

Doktoranci

Joanna Karczewska-Golec mgr

Pracownia Analizy Skażeń Środowiskowych

Anna Karkut mgr

Ogród Botaniczny

Michał Karlicki mgr

Doktoranci

Anna Karnkowska dr

Instytut Botaniki - Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji

Marek Karolewski mgr

Instytut Zoologii - Zakład Ekologii

Grabowska Karolina mgr

Doktoranci

Maciej Kawalec mgr

Doktoranci

Grażyna Kawczyńska

Dziekanat główny

Natalia Khomutovska mgr

Doktoranci

Ewelina Kiernozek dr

Instytut Zoologii - Zakład Immunologii

Anna Kiersztan dr

Instytut Biochemii - Zakład Regulacji Metabolizmu

Bartosz Kiersztyn dr

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Mikroorganizmów

Agnieszka Kiluk

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Pracownia Fitotronowa

Kiosk

Obsługa budynków Wydziału Biologii

Izabella Kirpluk mgr

Ogród Botaniczny

Katarzyna Kisiel dr inż.

Zwierzętarnia

Agnieszka Kloch dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Ekologii

Patrycja Kobierecka mgr

Doktoranci

Marta Koblowska dr hab. prof. UW

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Biologii Systemów

Agata Kodroń mgr

Doktoranci

Adam Kolondra dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Agnieszka Kołakowska mgr

Sekcja finansowa

Michał Koper dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Paweł Koperski dr hab. prof. ucz.

Instytut Zoologii - Zakład Hydrobiologii

Grażyna Korczak-Kowalska prof. dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Immunologii

Dorota Korsak dr hab.

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Konrad Kosicki mgr

Doktoranci

Anna Kosiorek mgr

Instytut Botaniki - Białowieska Stacja Geobotaniczna

Helena Kossowska mgr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Biologii Systemów

Iwona Kostrzewska-Szlakowska dr

Dziekanat studencki

Marek Kosturek

Ogród Botaniczny

Maciej Kotliński dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Biologii Systemów

Wiktor Kotowski dr hab. prof. UW

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Grzegorz Kowalczyk mgr

Doktoranci

Piotr Kowalec dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin

Łucja Kowalewska dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Anna Kowalik mgr

Doktoranci

Krystyna Kowalska

Instytut Zoologii - sekretariat

Katarzyna Kozak mgr

Doktoranci

Michał Kozakiewicz prof. dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Ekologii

Joanna Kozioł-Lipińska mgr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Ewa Kozłowska dr

Instytut Zoologii - Zakład Immunologii

Piotr Kozłowski dr hab.

Instytut Biochemii - Zakład Biologii Molekularnej

Łukasz Kozub dr

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Magdalena Kranc mgr

Instytut Mikrobiologii - sekretariat

Katarzyna Krawczak mgr

Doktoranci

Agata Krawczyk-Balska dr hab.

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Izabela Krężelewska-Zdunek mgr

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Kinga Król mgr

Doktoranci

Adriana Królicka mgr

Doktoranci

Tomasz Krucoń mgr

Doktoranci

Magdalena Krupa mgr

Doktoranci

Tomasz Krupnik dr

Instytut Botaniki - Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin

Małgorzata Krysiak mgr

Doktoranci

Agnieszka Krzyk mgr

Ogród Botaniczny

Michał Krzysztoń mgr

Doktoranci

Joanna Kufel prof. dr hab.

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Agnieszka Kufel-Zaucha

Ogród Botaniczny

Mariola Kukier-Wyrwicka mgr

Ogród Botaniczny

Agata Kulczycka mgr

Doktoranci

Alicja Kulesza

Sekcja finansowa

Jarosław Kuraś

Instytut Botaniki - Pracownia Ekotoksykologii

Anna Kurek mgr

Doktoranci

Emilia Kurowska

Dziekanat główny

Izabela Kuzyszyn mgr

Ogród Botaniczny

Marzena Kwiatkowska-Dąbrowska mgr

Sekcja finansowa

Anna Kwiatkowska-Falińska prof. dr hab. emerytowana

Instytut Botaniki - Białowieska Stacja Geobotaniczna

Sebastian Kwiatkowski mgr

Doktoranci

Sławomir Lamparski

Ogród Botaniczny

Robert Lasek mgr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Genetyki Bakterii

Marzena Laskowska mgr

Instytut Zoologii - Zakład Parazytologii

Jadwiga Lato

Ogród Botaniczny

Stanisław Lewak prof. dr hab. emerytowany

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin

Joanna Lilpop mgr

Pracownia Dydaktyki Biologii

Karolina Łabędzka- Dmoch dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Łukasz Łach mgr

Doktoranci

Iwona Ładziak

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Magdalena Ładziak mgr

Doktoranci

Paweł Łaniewski mgr

Doktoranci

Anna Łasica dr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Genetyki Bakterii

Magdalena Łazicka mgr

Instytut Biochemii - Zakład Regulacji Metabolizmu

Pola Łomża mgr

Doktoranci

Maja Łukomska-Kowalczyk dr

Instytut Botaniki - Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji

Marta Łyczek mgr

Doktoranci

Maja Machcińska mgr inż.

Doktoranci

Maria Macios mgr

Doktoranci

Kacper Maciszewski mgr

Doktoranci

Anna Maj mgr

Doktoranci

Magdalena Majewska mgr

Doktoranci

Paweł Majewski dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Fizjologii Zwierząt

Magdalena Majtyka mgr

Instytut Botaniki - sekretariat

Lidia Malchar

Instytut Zoologii - Zakład Immunologii

Marek Maleszewski prof. dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Embriologii

Dariusz Maluchnik mgr

Instytut Zoologii - Zakład Embriologii

Michał Małecki dr hab.

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Małgorzata Marczak mgr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Biologii Systemów

Magdalena Markowska dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Fizjologii Zwierząt

Katarzyna Markowska mgr

Doktoranci

Michał Markowski mgr

Doktoranci

Piotr Maszczyk dr

Instytut Zoologii - Zakład Hydrobiologii

Barbara Matejak mgr inż.

Ogród Botaniczny

Renata Matlakowska dr hab. prof. ucz.

Pracownia Analizy Skażeń Środowiskowych

Radosław Mazur dr

Instytut Biochemii - Zakład Regulacji Metabolizmu

Maciej Meglicki mgr

Doktoranci

Jolanta Melaniuk

Instytut Zoologii - Zakład Hydrobiologii

Elżbieta Melon mgr inż.

Ogród Botaniczny

Robert Meronka dr

Instytut Zoologii - Zakład Ekologii

Monika Mętrak dr

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Maciej Michalak inż.

Serwis komputerowy

Gorczak Michał mgr

Doktoranci

Sebastian Mielnicki mgr

Doktoranci

Izabella Mier-Jędrzejowicz mgr

Ogród Botaniczny

Ewa Mierzejewska lek. wet.

Doktoranci

Andrzej Mikulski dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Hydrobiologii

Rafał Milanowski dr hab.

Instytut Botaniki - Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji

Jowita Misztal mgr

Ogród Botaniczny

Maciej Moczyński mgr

Instytut Zoologii - Zakład Paleobiologii i Ewolucji

Joanna Morawska

Ogród Botaniczny

Agnieszka Mostowska prof. dr hab.

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Seweryn Mroczek dr hab.

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Agnieszka Mroczek dr

Instytut Biochemii - Zakład Biochemii Roślin

Emilia Murawska dr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Julita Nowakowska dr

Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej

Piotr Nowakowski

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Pracownia Fitotronowa

Jacek Nowowiejski

Serwis komputerowy

Norbert Odolczyk mgr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Biologii Systemów

Alicja Okrasińska mgr

Doktoranci

Julian Olmos mgr

Doktoranci

Igor Olszewski

Dziekanat studencki

Magdalena Oprządek dr

Ogród Botaniczny

Kinga Orłowska mgr

Doktoranci

Emilia Orzechowska dr inż.

Instytut Biochemii - Zakład Biologii Molekularnej

Monika Ostaszewska-Bugajska dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Rafał Ostrowski mgr

Doktoranci

Aleksandra Owczarek mgr

Doktoranci

Antoni Palusiński mgr

Doktoranci

Jarosłw Pankowski dr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Dorota Panufnik-Mędrzycka dr

Instytut Botaniki - Pracownia Ekotoksykologii

Anna Pastucha dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Bohdan Paterczyk dr

Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej

Alicja Pawelec mgr

Doktoranci

Paweł Pawlikowski dr

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Aleksandra Pawłot mgr

Doktoranci

Julia Pawłowska dr

Instytut Botaniki - Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji

Cezary Pączkowski dr

Instytut Biochemii - Zakład Biochemii Roślin

Małgorzata Pękala mgr

Doktoranci

Katarzyna Piątek dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Katarzyna Piątkowska mgr

Pracownia Analizy Skażeń Środowiskowych

Jakub Piątkowski mgr

Doktoranci

Iwona Pieczyńska mgr inż.

Ogród Botaniczny

Agnieszka Pieniążek mgr

Doktoranci

Wiesława Pieńkowska

Zwierzętarnia

Barbara Pietrzak dr

Instytut Zoologii - Zakład Hydrobiologii

Joanna Pijanowska prof. dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Hydrobiologii

Marta Piotrowska mgr

Doktoranci

Urszula Pirecka

Sekcja finansowa

Jagoda Płaczkiewicz mgr

Doktoranci

Magdalena Płecha dr

Instytut Botaniki - Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji

Anna Podgórska dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Andrzej Podstolski prof. dr hab. emerytowny

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin

Wojciech Podstolski dr

Ogród Botaniczny

Pokój Pań sprzątających

Obsługa budynków Wydziału Biologii

Marta Polańska dr

Instytut Zoologii - Zakład Fizjologii Zwierząt

Krzysztof Polański

Ogród Botaniczny

Magdalena Popowska dr hab. prof. UW

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Alicja Popowska mgr

Doktoranci

Portiernia budynku przy ul. Miecznikowa

Obsługa budynków Wydziału Biologii

Krzysztof Poszytek mgr

Doktoranci

Emilia Prochwicz mgr

Doktoranci

Marta Przewoźniak mgr

Doktoranci

Adam Pyzik dr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Genetyki Bakterii

Adrianna Raczkowska dr hab.

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Liwia Rajpert mgr

Doktoranci

Bartosz Rewerski mgr inż.

Pracownia Analizy Skażeń Środowiskowych

Mysłajek Robert dr hab. inż.

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Katarzyna Roeske dr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Agata Rogowska mgr

Doktoranci

Paweł Rogowski mgr

Doktoranci

Katarzyna Roguz dr inż.

Doktoranci

Krzysztof Romaniuk mgr

Doktoranci

Elżbieta Romanowska prof. dr hab.

Instytut Botaniki - Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin

Paula Roszczenko-Jasińska dr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Genetyki Bakterii

Bożena Różecka

Sekcja finansowa

Agnieszka Rudak mgr

Doktoranci

Magdalena Rudnicka dr

Instytut Botaniki - Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin

Izabela Rumak mgr

Doktoranci

Joanna Rybak

Dziekanat studencki

Anna Rybińska

Instytut Zoologii - Zakład Ekologii

Justyna Ryniewicz mgr

Ogród Botaniczny

Andrzej Rzepecki

Ogród Botaniczny

Iga Samól dr

Instytut Biochemii - Zakład Regulacji Metabolizmu

Aleksandra Sandecka

Sekcja obsługi projektów

Dariusz Sapiński

Ogród Botaniczny

Joanna Sasin-Kurowska dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Blanka Sawejko

Ogród Botaniczny

Dorota Sentkowska mgr

Doktoranci

Paweł Siedlecki dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Biologii Systemów

Igor Siedlecki mgr

Doktoranci

Oskar Siemianowski mgr

Doktoranci

Robert Sienkiewicz

Ogród Botaniczny

Paweł Sikorski mgr

Doktoranci

Waldemar Siuda dr hab. prof. UW

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Mikroorganizmów

Aleksandra Skawina dr

Instytut Zoologii - Zakład Fizjologii Zwierząt

Beata Składanowska

Dziekanat studencki

Aleksandra Skłodowska prof. dr hab.

Pracownia Analizy Skażeń Środowiskowych

Mateusz Skłodowski mgr

Ogród Botaniczny

Ewa Skowronek mgr

Doktoranci

Joanna Skupień mgr

Doktoranci

Ireneusz Smerczyński

Instytut Botaniki - Białowieska Stacja Geobotaniczna

Adam Sobczak dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Alicja Sobkowiak dr inż.

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin

Magdalena Sobolewska-Bereza dr

Sekcja administracjna

Grażyna Sokołowska

Instytut Biochemii - Zakład Biochemii Roślin

Miłosława Sokół dr

Instytut Zoologii - Zakład Ekologii

Danuta Solecka dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin

Katarzyna Sosnowska mgr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Biologii Systemów

Paweł Sowiński prof. dr hab.

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin

Krzysztof Spalik prof. dr hab.

Instytut Botaniki - Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji

Radosław Stachowiak dr hab.

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Paulina Stachula dr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Biologii Systemów

Lucian Staicu dr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Genetyki Bakterii

Renata Stanisławska mgr inż.

Zwierzętarnia

Krzysztof Staroń prof. dr hab. emerytowany

Instytut Biochemii - Zakład Biologii Molekularnej

Robert Stasiuk mgr

Pracownia Analizy Skażeń Środowiskowych

Romuald Stęborowski mgr

Pracownia Izotopowa

Piotr Stępień prof.

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Karolina Stępniak dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Małgorzata Stpiczyńska prof. dr hab.

Ogród Botaniczny

Władysława Stremińska mgr

Instytut Zoologii - Zakład Cytologii

Edyta Strzałkowska

Sekcja administracjna

Michał Styczyński mgr

Doktoranci

Barbara Sudnik-Wójcikowska dr hab. prof. ucz.

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Marcin Sulwiński dr

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Małgorzata Suska-Malawska dr hab. prof. ucz.

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Agnieszka Suszek mgr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Mikrobiologii Stosowanej

Aneta Suwińska dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Embriologii

Ewa Symonides prof. dr hab. emerytowana

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Monika Sysiak mgr

Doktoranci

Anna Szaciłło mgr

Doktoranci

Anna Szakiel dr hab. prof. ucz.

Instytut Biochemii - Zakład Biochemii Roślin

Bożena Szal dr hab.

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Andrzej Szczapa

Ogród Botaniczny

Katarzyna Szczepańska dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Embriologii

Roman Szczęsny dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Tomasz Szczuka

Instytut Zoologii - Zakład Fizjologii Zwierząt

Dorota Szubierajska inż.

Ogród Botaniczny

Wojciech Szubierajski

Ogród Botaniczny

Magdalena Szuplewska dr

Instytut Mikrobiologii - Zakład Genetyki Bakterii

Klaudia Szwaj mgr

Doktoranci

Mateusz Szymczak mgr

Doktoranci

Joanna Szymczak mgr

Doktoranci

Jolanta Szyszka

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Katarzyna Ścibek mgr

Doktoranci

Mirosław Ślusarczyk dr hab. prof. UW

Instytut Zoologii - Zakład Hydrobiologii

Barbara Świerczek mgr

Doktoranci

Przemysław Świs mgr

Doktoranci

Mateusz Tałanda dr

Instytut Zoologii - Zakład Paleobiologii i Ewolucji

Joanna Tałanda mgr

Doktoranci

Katarzyna Tołkacz mgr

Doktoranci

Anna Tomczyk

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Rafał Tomecki dr hab.

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Katarzyna Tońska prof. dr hab.

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Katarzyna Tracz mgr

Doktoranci

Joanna Trzcińska-Danielewicz dr

Instytut Biochemii - Zakład Biologii Molekularnej

Barbara Tudek prof. dr hab.

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Elżbieta Turek mgr

Doktoranci

Elżbieta Turkowska mgr

Doktoranci

Piotr Tykarski dr

Instytut Zoologii - Zakład Ekologii

Halina Uduji

Ogród Botaniczny

Marcin Uhlik mgr ks.

Doktoranci

Witold Uhrynowski mgr

Doktoranci

Izabela Uliasz

Sekcja obsługi projektów

Paweł Urban dr

Pracownia Izotopowa

Aleksandra Urban mgr

Doktoranci

Ewa Urbaniak

Instytut Biochemii - Zakład Biologii Molekularnej

Michał Usarek mgr

Doktoranci

Karol Wachowski mgr

Biblioteka

Małgorzata Waksmundzka dr

Instytut Zoologii - Zakład Embriologii

Warsztat

Obsługa budynków Wydziału Biologii

Wioleta Wasilewska-Dębowska dr

Instytut Botaniki - Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin

Izabela Wawer dr

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Paweł Wawrzyniak mgr

Doktoranci

Renata Welc-Falęciak dr hab.

Instytut Zoologii - Zakład Parazytologii

Hanna Werblan-Jakubiec dr

Ogród Botaniczny

Aleksandra Weremczuk mgr

Doktoranci

Piotr Węgleński prof. dr hab. emerytowany

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Małgorzata Wierzbicka prof. dr hab.

Instytut Botaniki - Pracownia Ekotoksykologii

Ewa Wiktorowska mgr

Doktoranci

Alicja Wiktoruk

Instytut Botaniki - Białowieska Stacja Geobotaniczna

Mateusz Wilk dr

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Katarzyna Winiarska dr hab.

Instytut Biochemii - Zakład Regulacji Metabolizmu

Włodzimierz Winiarski inż.

Ogród Botaniczny

Marta Wiśniewska dr

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Apolonia Witecka mgr

Doktoranci

Zdzisław Wojciechowski prof. dr hab. emerytowny

Instytut Biochemii - Zakład Biochemii Roślin

Martyna Wojcieszak mgr

Doktoranci

Marek Woźniak mgr

Serwis komputerowy

Maciej Wódkiewicz dr hab.

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Magdalena Wójcik mgr

Doktoranci

Joanna Wójtowicz mgr

Instytut Biologii Eksperym. i Biotech. Roślin - Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Marta Wrzosek dr hab.

Instytut Botaniki - Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji

Dariusz Wyrwicki mgr inż.

Ogród Botaniczny

Izabela Wyszomirska mgr

Biblioteka

Tomasz Wyszomirski dr

Instytut Botaniki - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Agnieszka Wyszyńska dr hab.

Instytut Mikrobiologii - Zakład Genetyki Bakterii
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »
Strona 1 z 2


logo HR