logo Uniwersytet Warszawski


Sekcja historyczna Drukuj
środa, 15 stycznia 2020 10:12

Sekcja Historyczna Wydziału Biologii UW zawiązała się w grudniu 2016 r., a formalnie swoją działalność rozpoczęła w lutym 2017 r. Pomysł powołania na Wydziale Biologii UW grupy historycznej podnoszony był od wielu lat, ale dopiero obchody 200-lecia UW dały impuls do jego konkretyzacji. Zorganizowana w listopadzie 2016 r., na Wydziale Biologii, wystawa pn. „Obecności. W kręgu pamięci – ludzie, miejsca, wspomnienia” stała się punktem wyjścia i inspiracją dla działań i celów, które przyjęła Sekcja Historyczna. To także wokół autorów wspomnianej ekspozycji skupiło się grono osób, chcących, w różny sposób, zmierzyć się z historią naszego Wydziału. W ten sposób wyłoniła się siedmioosobowa grupa założycielska Sekcji.

Głównym zadaniem Sekcji jest zbieranie, porządkowanie i opracowywanie materiałów historycznych dotyczących działalności Wydziału Biologii, wraz z jego społecznością akademicką (studenci, pracownicy, absolwenci). Ideą przewodnią dla wszystkich działań Sekcji  jest utrwalanie pamięci o ludziach i miejscach, tworzących Wydział od początku jego istnienia. Przy tym, chodzi tu zarówno o przechowywanie tej pamięci, co najlepiej wyraża się w działalności archiwistycznej, ale też swego rodzaju rekonstrukcję pamięci, jej przybliżenie młodszym pokoleniom, poprzez różne akcje informacyjno-edukacyjne, wydarzenia kulturalne i naukowe. Dbając aby pamięć o minionych osobach i wydarzeniach związanych z Wydziałem była żywa i trwała, Sekcja będzie udostępniać swoje materiały nie tylko na zasadzie katalogowanych archiwów, ale podczas specjalnie organizowanych odczytów, wystaw, koncertów, słuchowisk, czy pokazów filmowych. Ważnym zadaniem Sekcji będzie także przygotowywanie okolicznościowych opracowań monograficznych i artykułowych. W zamyśle założycieli, Sekcja ma być nie tylko depozytariuszem wydziałowych muzealiów, ale możliwie interaktywnym łącznikiem między przeszłością Wydziału, a jego dniem obecnym.

Wszystkich zainteresowanych pracą w Sekcji lub chcących podzielić się z nami swoimi wspomnieniami i pamiątkami, serdecznie zapraszamy do współpracy.

Dr hab. Tomasz Jagielski
Przewodniczący
Sekcji Historycznej Wydziału Biologii UW


Przewodniczący:
Dr hab. Tomasz Jagielski, absolwent Wydziału Biologii UW, adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii Stosowanej w Instytucie Mikrobiologii tego Wydziału. Poza pracą naukową, zaangażowany w działalność popularyzatorską – m.in. jako autor tekstów i tłumaczeń do czasopism popularnonaukowych, wykładowca Festiwalu Nauki i współorganizator wystaw Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik – oraz akcje na rzecz kultywowania historii i promowania dziedzictwa kulturowego Polski.
Zakład Mikrobiologii Stosowanej
Instytut Mikrobiologii
Wydział Biologii UW
tel. (4822) 55 41 431
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Członkowie:
Mgr Iza Wyszomirska, absolwentka Wydziału Biologii UW, obecnie kierownik Biblioteki Wydziału Biologii UW.
Biblioteka
Wydział Biologii UW
tel. (4822) 55 42 520-2
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dr Andrzej Czubaj, pracownik (od 1972 r.) Zakładu Cytologii UW. Organizator i kierownik Pracowni Mikroskopii Elektronowej (od 2000 r.), a następnie Pracowni Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej. Od 2015 r. emerytowany nauczyciel akademicki.
Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej
Wydział Biologii UW
tel. (4822) 55 41 001
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dr Maja Graniszewska jest kierownikiem Zielnika Wydziału Biologii UW. W ramach Sekcji Historycznej opracowuje historię uniwersyteckiego herbarium, jego kolekcji oraz osób z nim związanych.
Zielnik
Wydział Biologii UW
tel. (4822) 55 26 687
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dr Hanna Werblan-Jakubiec jest starszym wykładowcą na Wydziale Biologii UW, autorką kilkunastu prac naukowych dotyczących systematyki zielenic i ochrony przyrody. Od blisko 40 lat prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów UW. Organizuje i prowadzi kursy edukacyjne dla nauczycieli, warsztaty edukacji ekologicznej dla pracowników ogrodów botanicznych i parków narodowych oraz edukację nieformalną dla dzieci i młodzieży. Popularyzuje wiedzę botaniczną w licznych audycjach radiowych i telewizyjnych oraz tekstach popularnonaukowych.
Ogród Botaniczny
Wydział Biologii UW
tel. (4822) 55 30 512
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Mgr inż. Magdalena Chełchowska jest architektem krajobrazu. Absolwentka Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW. Od 20 lat pracuje w Ogrodzie Botanicznym Wydziału Biologii UW, gdzie obecnie pełni funkcję kuratora działu biologii roślin. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.
Ogród Botaniczny
Wydział Biologii UW
tel. (4822) 55 30 514
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prof. dr hab. Tomasz Majewski, absolwent Wydziału Biologii UW, wieloletni pracownik Pracowni i Zakładu Mykologii Instytutu Botaniki PAN. Obecnie profesor emeritus w Katedrze Fitopatologii SGGW.
Samodzielny Zakład Fitopatologii
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW
tel. (4822) 59 32 039
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Mgr Karolina Żyniewicz - artystka działająca w oparciu o biologię i biotechnologię, badaczka „poprzez sztukę”, studentka I roku Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich ,,Na styku Natury i Kultury’’ na Wydziale Artes Liberales UW; współpracuje głównie z Instytutem Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii UW oraz Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN.
Wydział Artes Liberales UW
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Elektroniczna wersja książki pt. "50 lat Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego we wspomnieniach" Drukuj
piątek, 09 sierpnia 2019 23:02

50_lat_WB_okladka

pobierz pdf

 
logo HR