logo Uniwersytet Warszawski

Publikacja grupy naukowców z UW w „Science of The Total Environment” Drukuj
piątek, 31 lipca 2020 12:35

ilustracja_0001

Pracownicy Wydziału Biologii opublikowali artykuł w jednym z czołowych czasopism podejmujących tematykę klimatu, środowiska i ekologii „Science of The Total Environment”. Tekst dotyczy długofalowego wpływu pożaru podpowierzchniowego torfowiska niskiego na właściwości gleby organicznej i wtórną sukcesję roślin. To już druga publikacja tej grupy badawczej w Science of The Total Environment w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
Poprzednia praca dotyczyła funkcjonowania mokradeł wysokogórskich w Pamirze Wschodnim.

Publikacja „Smouldering fire in a nutrient-limited wetland ecosystem: long-lasting changes in water and soil chemistry facilitate shrub expansion into a drained burned fen” ukazała się w specjalnym wydaniu czasopisma...

więcej…
 
Prof. Bogdan Jaroszewicz współautorem artykułu w Science o reakcji lasu na ocieplenie klimatu Drukuj
niedziela, 17 maja 2020 22:21

ilustracja_artykulu_1

Zwarty pułap koron drzew wywiera silny buforujący wpływ na mikroklimat dna lasu, co opóźnia odpowiedź runa leśnego na ocieplenie klimatu. Niestety postępujące ocieplenie pociąga za sobą również zwiększenie częstotliwości i intensywności ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz ataków owadów i grzybów, które uszkadzają i zabijają drzewa, a to prowadzi do otwierania się okapu lasu i zmniejsza jego właściwości buforujące. W efekcie tych procesów zmiany mikroklimatu dna lasu gwałtownie przyspieszają, co zagraża zachowaniu różnorodności biologicznej runa, gdyż budujące je gatunki żyją w warunkach coraz bardziej odbiegających od optymalnych.

Oryginalna praca: https://science.sciencemag.org/content/368/6492/772

 
Ocieplenie klimatu niesie ze sobą nie tylko wzrost temperatur, ale też wzrost częstotliwości zjawisk ekstremalnych, w tym występowania późnych przymrozków wiosną Drukuj
wtorek, 12 maja 2020 14:30

Frost_O_Cholewinska

Wyniki analiz występowania późnych przymrozków wiosennych w latach 1959 – 2017, przeprowadzone w połączeniu z analizą adaptacji roślin drzewiastych do unikania uszkodzeń przez przymrozki zostały opublikowane w PNAS 11 maja, w przeddzień gwałtownego spadku temperatur i opadów śniegu z deszczem w niektórych regionach Polski. Publikacja została przygotowana przez międzynarodowy zespół...

więcej…
 
Publikujemy w Science of Total Environment Drukuj
piątek, 01 maja 2020 20:15

mokradla_na_obrzezach_jeziora_rankul_w_pamirze_wschodnim

Artykuł zatytułowany Plant response to N availability in permafrost-affected alpine wetlands in arid and semi-arid climate zones, którego autorami są pracownicy Wydziału Biologii (dr Monika Mętrak dr Marcin Sulwiński, dr hab. prof. ucz. Małgorzata Suska Malawska) oraz Wydziału Matematyki Informatyki  i Mechaniki (dr Piotr Pokarowski) ukazał się w czasopiśmie Science of Total Environment w marcu 2020. Publikacja ta wchodzi w skład serii  artykułów poświęconych badaniom funkcjonowania wysokogórskich mokradeł na terenie Pamiru Wschodniego...

więcej…
 
Prof. Bogdan Jaroszewicz współautorem publikacji w Nature Ecology & Evolution Drukuj
wtorek, 14 kwietnia 2020 08:17

turzyca_zdjęcie

W czasopiśmie „Nature Ecology & Evolution” ukazał się artykuł na temat zmian w zakresie różnorodności biologicznej europejskich lasów. Jednym z autorów publikacji jest prof. Bogdan Jaroszewicz z Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Wydziału Biologii UW

Międzynarodowy zespół naukowców współpracujących w sieci naukowej forestREplot przeanalizował dane dotyczące występowania 1162 gatunków roślin z 68 kompleksów leśnych umiarkowanej strefy klimatycznej w Europie, w tym z Puszczy Białowieskiej.

więcej…
 
O korzyściach z mokradeł w publikacji naukowców z UW Drukuj
poniedziałek, 02 marca 2020 13:13

Badacze z naszego Wydziału oraz uniwersytetów duńskich i niemieckich oszacowali koszty i efektywność przywrócenia przyrzecznych stref bagiennych na przykładzie rzeki Narwi. Ich zdaniem, mokradła mogą pozytywnie wpłynąć na ekosystem nie tylko rzek, ale i Bałtyku, a przy tym służyć rekreacji. Naukowcy opublikowali rezultaty swoich prac w miesięczniku „Water”.

więcej

 
Aktualności na temat molekularnych aspektów zakażeń prątkowych w specjalnym wydaniu czasopisma „Infection, Genetics, and Evolution” Drukuj
piątek, 09 sierpnia 2019 23:44

IGaE_ilustracja W sierpniu br. nakładem wydawnictwa Elsevier ukazał się numer specjalny czasopisma „Infection, Genetics, and Evolution” pt. „Special Issue on Molecular aspects of mycobacterial infections”. Redaktorami zeszytu są prof. Igor Mokrousov z Instytutu Pasteura w Sankt Petersburgu oraz dr Tomasz Jagielski, pracownik Instytutu Mikrobiologii naszego Wydziału.

Zeszyt poświęcony jest szerokiej tematyce zakażeń wywoływanych przez prątki Mycobacterium spp. w świetle najnowszych badań molekularnych. Szczególnie cenne są prace przeglądowe, których autorami są czołowi specjaliści w zakresie poruszanej problematyki. Tym samym zagadnienia takie jak genetyczne podstawy wirulencji, lekooporności i latencji w gruźlicy, a także molekularna epidemiologia...

więcej…
 
Zbiór publikacji dotyczących tematyce wczesnego rozwoju zarodkowego ssaków oraz roli badań podstawowych w rozwoju medycyny reprodukcyjnej Drukuj
wtorek, 30 kwietnia 2019 21:56

Ajduk_Sulwinska_fotografia W kwietniu br. ukazało się online specjalne wydanie International Journal of Developmental Biology, które gościnnie redagowały dr Aneta Suwińska i dr hab. Anna Ajduk z Zakładu Embriologii UW. Wydanie to, zatytułowane "Early mammalian development: from basic research to the clinic", poświęcone jest w całości tematyce wczesnego rozwoju zarodkowego ssaków oraz roli badań podstawowych w rozwoju medycyny reprodukcyjnej. Zaproszenie do przygotowania artykułów przyjęli czołowi naukowcy zajmujący się m.in. procesami zapłodnienia...

więcej…
 
Mechanizm metylacji β-aktyny opisany na Wydziale Biologii! Drukuj
środa, 03 kwietnia 2019 14:06

mechanizm_metylacji_ilustracja W czasopiśmie eLife opublikowano kolejny artykuł zespołu z Wydziału Biologii UW. Sebastian Kwiatkowski, Weronika Tomaka oraz Jakub Drożak we współpracy z naukowcami z Chin oraz Kanady, opisali strukturę przestrzenną enzymu SETD3 oraz molekularny mechanizm metylacji reszty histydynowej (H73) β-aktyny, którą katalizuje to białko. Reszta H73 jest silnie konserwowana ewolucyjnie i występuje we wszystkich dotąd opisanych aktynach organizmów eukariotycznych, a jej metylacja zachodzi u większości z nich. Natomiast niedawno opisana identyfikacja białka SETD3 jako ssaczej metylotransferazy histydynowej aktyny...

więcej…
 
Publikujemy w eLife! Drukuj
środa, 12 grudnia 2018 08:53

publikacja_elife_ilustracja Zespół naukowców z Wydziału Biologii w składzie: Sebastian Kwiatkowski, Agnieszka Seliga, Takao Ishikawa, Iwona Grabowska oraz Adam Jagielski, kierowany przez Jakuba Drożaka, we współpracy z naukowcami z Belgii oraz Niemiec, zidentyfikował gen kodujący jeden z najbardziej tajemniczych enzymów sierocych występujących u ssaków. Zarówno tożsamość molekularna (gen), jak również funkcja biologiczna N-metylotransferazy histydynowej aktyny (EC 2.1.1.85) pozostawały nieznane od 1987 roku, kiedy to pierwszy raz opisano jej aktywność w organizmie królika. Po 21 latach od opublikowania pierwszej pracy opisującej badany enzym, publikacja Zespołu z UW dostarcza odpowiedź, co do jego natury molekularnej.

więcej…
 
« pierwszapoprzednia123następnaostatnia »

Strona 1 z 3


logo HR