logo Uniwersytet Warszawski


Struktura Wydziału do 30 stycznia 2020 Drukuj
poniedziałek, 09 stycznia 2017 14:59

Wydzial1Wydział Biologii jest obecnie jednym z 20 wydziałów Uniwersytetu. Początkowo poszczególne katedry i instytuty wydziału rozrzucone były w różnych częściach Warszawy. Symboliczny przełom wieków  i tysiącleci przed kilku laty był przełomowy również dla Wydziału, który 2000 roku przeniósł się i skupił w jednym miejscu na terenie powstającego akademickiego kampusu Ochota i jednocześnie Centrum Nowoczesnych Technologii. Jego główną siedzibę stanowi nowoczesny, rozpoznawalny w przestrzeni urbanistycznej miasta, budynek przy ul. Ilji Miecznikowa 1. Ogród Botaniczny pozostał w swojej historycznej lokalizacji przy al. Ujazdowskich.

Wydział Biologii tworzy 21 zakładów, skupionych w 6 instytutach: Biochemii, Biologii Eksperymentalnej Roślin, Botaniki, Genetyki i Biotechnologii, Mikrobiologii i Zoologii oraz  samodzielne pracownie: Mikroskopii Elektronowej, Izotopowa i Analizy Skażeń Środowiskowych. Do wydziału należą też stacje terenowe: Białowieska Stacja Geobotaniczna oraz dwie mazurskie stacje terenowe: w Pilchach i Urwitałcie.

W Wydziale Biologii pracuje ponad 150 nauczycieli akademickich prowadzących własne prace badawcze oraz zajęcia dydaktyczne dla około 800 studentów. Funkcjonują cztery kierunki studiów: biologia, biotechnologia i ochrona środowiska oraz nowo uruchomiony, nowoczesny makrokierunek „Bioinformatyka i biologia systemów”. Wydział Biologii uczestniczy także w kształceniu studentów w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (MISMaP) i Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska (MSOŚ). Wielu pracowników Wydziału to naukowcy światowej sławy – tu powstałypierwsze pionierskie prace dotyczące klonowania, mechanizmów działania zegara biologicznego, czy ewolucji odpowiedzi roślin i zwierząt na stres środowiskowy.

Struktura Wydziału zmienia się wraz z dynamicznym rozwojem nauk biologicznych na świecie. Wyodrębniają się nowe lub przestają funkcjonować dotychczasowe jednostki organizacyjne, poszczególne zakłady inicjują nowe kierunki badań, zmienia się program i charakter studiów. Oferując studentom coraz bogatszą paletę przedmiotów i większą możliwość ich wyboru, pracownicy wydziału się sprostać wyzwaniu, jakie stawia niesłychanie dynamiczny rozwój nauk biologicznych.

 

 


logo HR