logo Uniwersytet Warszawski


Drukuj

INSTYTUT BIOCHEMII

Zakład Biochemii Roślin (Warszawa, ul. I. Miecznikowa 1/budynek ”D” III i IV piętro)
Zakład Biologii Molekularnej (Warszawa, ul. I. Miecznikowa 1/budynek ”D” I piętro)
Zakład Regulacji Metabolizmu (Warszawa, ul. I. Miecznikowa 1/budynek ”D” II piętro)

 

INSTYTUT BIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ I BIOTECHNOLOGII ROŚLIN

Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin (Warszawa, ul. I. Miecznikowa 1/budynek ”D” parter, I piętro)
Zakład Biologii Systemów (Warszawa, ul. I. Miecznikowa 1/budynek ”D” I piętro)
Zakład Anatomii I Cytologii Roślin (Warszawa, ul. I. Miecznikowa 1/budynek ”C” I i III piętro, budynek ”D” parter)
Pracownia Fitotronowa (Warszawa, ul. I. Miecznikowa 1/budynek ”A” przyziemie)


INSTYTUT BOTANIKI

Zakład Ekologii Roślin I Ochrony Środowiska (Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 101/budynek CeNT3 I piętro)
Zakład Ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii Środowiskowej
(Warszawa, ul. I. Miecznikowa 1/budynek ”A” IV piętro)
Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin (Warszawa, ul. I. Miecznikowa 1/budynek ”D” przyziemie)
Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji (Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 101/budynek CeNT3)
Białowieska Stacja Geobotaniczna (Białowieża, ul. Sportowa 19)
Pracownia Ekotoksykologii (Warszawa, ul. I. Miecznikowa 1/budynek ”C” parter)

 

INSTYTUT GENETYKI I BIOTECHNOLOGII (Warszawa, ul. Pawińskiego 5a)


INSTYTUT MIKROBIOLOGII

Zakład Genetyki Bakterii (Warszawa, ul. I. Miecznikowa 1/budynek ”A” III piętro)
Zakład Mikrobiologii Stosowanej (Warszawa, ul. I. Miecznikowa 1/budynek ”A” III piętro)
Zakład Wirusologii (Warszawa, ul. I. Miecznikowa 1/budynek ”A” IV piętro)

 

INSTYTUT ZOOLOGII

Zakład Cytologii (Warszawa, ul. I. Miecznikowa 1/budynek ”C” II piętro)
Zakład Ekologii (Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 101/budynek CeNT3 IV piętro)
Zakład Embriologii (Warszawa, ul. I. Miecznikowa 1/budynek ”A” II piętro)
Zakład Fizjologii Zwierząt (Warszawa, ul. I. Miecznikowa 1/budynek ”A” parter)
Zakład Hydrobiologii (Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 101/budynek CeNT3 V piętro)
Zakład Immunologii (Warszawa, ul. I. Miecznikowa 1/budynek ”A” I piętro)
Zakład Paleobiologii i Ewolucji (Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 101/budynek CeNT3 I piętro)
Zakład Parazytologii (Warszawa, ul. I. Miecznikowa 1/budynek ”A” I piętro)
Stacja Terenowa w Urwitałcie (Urwitałt)

 


logo HR