logo Uniwersytet Warszawski


Komisje Rady Wydziału w kadencji 2016/2020 Drukuj
sobota, 14 marca 2020 21:13

Komisja ds. studenckich i toku studiów

 1. Dr Rafał Archacki
 2. Dr Piotr Borsuk
 3. Dr Marcin Chrzanowski
 4. Dr hab. Łukasz Dziewit
 5. Dr Iwona Grabowska
 6. Dr Rober Jarzyna
 7. Dr hab. Iwona Jasser, prof. ucz.
 8. Dr hab. Wiktor Kotowski
 9. Dr hab. Paweł Majewski
 10. Dr hab. Magdalena Markowska
 11. Dr Monika Mętrak
 12. Dr Julita Nowakowska
 13. Dr hab. Adrianna Raczkowska
 14. Dr hab. Monika Radlińska
 15. Dr Danuta Solecka
 16. Dr hab. Anna Szakiel, prof. ucz.
 17. Dr Magdalena Szuplewska
 18. Prof. dr hab. Katarzyna Tońska
 19. Dr hab. Marcin Zych
 20. Przedstawiciel studentów

Komisja ds. oceny samodzielnych nauczycieli akademickich

 1. Prof. dr hab. Ewa Bartnik
 2. Prof. dr hab. Dariusz Bartosik
 3. Dr hab. Jakub Drożak
 4. Prof. dr hab. Andrzej Dziembowski
 5. Prof. dr hab. Jerzy Dzik
 6. Dr hab. Marta Koblowska, prof. UW
 7. Dr hab. Agata Krawczyk-Balska
 8. Prof. dr hab. Marek Maleszewski
 9. Prof. dr hab. Joanna Pijanowska
 10. Prof. dr hab. Aleksandra Skłodowska
 11. Prof. dr hab. Krzysztof Spalik
 12. Dr hab. Barbara Sudnik-Wójcikowska, prof. UW
 13. Dr hab. Mirosław Ślusarczyk

Na posiedzenie komisji, z głosem doradczym zapraszani są dyrektorzy instytutów, dziekan oraz przedstawiciel studentów.

Komisja ds. oceny innych nauczycieli akademickich

 1. Prof. dr hab. Danuta Antosiewicz
 2. Prof. dr hab. Jacek Bielecki
 3. Prof. dr hab. Maria Doligalska
 4. Dr hab. Jan Fronk
 5. Prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 6. Dr hab. Renata Matlakowska, prof. UW
 7. Dr hab. Rafał Milanowski
 8. Prof. dr hab. Elżbieta Romanowska
 9. Dr Danuta Solecka
 10. Prof. dr hab. Katarzyna Tońska
 11. Dr hab. Katarzyna Winiarska
 12. Prof. dr hab. Bożena Zakryś

Na posiedzenie komisji, z głosem doradczym zapraszani są dyrektorzy instytutów oraz przedstawiciel studentów.

Komisja konkursowa

 1. Dr hab. Anna Bajer, prof. UW
 2. Prof. dr hab. Dariusz Bartosik
 3. Dr hab. Edyta Brzóska-Wójtowicz
 4. Prof. dr hab. Piotr Dawidowicz
 5. Prof. dr hab. Michał Kozakiewicz
 6. Prof. dr hab. Agnieszka Mostowska
 7. Prof. dr hab. Elżbieta Romanowska
 8. Prof. dr hab. Małgorzata Stpiczyńska
 9. Dr hab. Anna Szakiel, prof. ucz.
 10. Prof. dr hab. Katarzyna Tońska
 11. Prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka

W posiedzeniach komisji z głosem doradczym uczestniczy przedstawiciel studentów.

Komisja ds. nagród naukowych i dydaktycznych

 1. Dr hab. Monika Adamczyk-Popławska
 2. Dr hab. Anna Bajer, prof. UW
 3. Prof. dr hab. Katarzyna Brzostek
 4. Dr hab. Jakub Drożak
 5. Dr hab. Agnieszka Dzikowska
 6. Dr Iwona Grabowska
 7. Dr Roksana Iwanicka-Nowicka
 8. Dr hab. Paweł Koperski, prof. ucz.
 9. Dr Łucja Kowalewska
 10. Prof. dr hab. Krzysztof Spalik
 11. Dr hab. Rafał Tomecki
 12. Dr Joanna Trzcińska-Danielewicz
 13. Prof. dr hab. Bożena Zakryś

Komisja ds. studiów doktoranckich

 1. Dr hab. Ewa Borsuk, prof. UW
 2. Prof. dr hab. Maria A. Ciemerych-Litwinienko
 3. Prof. dr hab. Piotr Dawidowicz
 4. Dr Agnieszka Girstun
 5. Prof. dr hab. Paweł Golik
 6. Prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 7. Dr hab. Iwona Jasser, prof. ucz.
 8. Prof. dr hab. Marek Maleszewski
 9. Dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW
 10. Prof. dr hab. Krzysztof Spalik
 11. Prof. dr hab. Małgorzata Stpiczyńska
 12. Dr hab. Bożena Szal
 13. Przedstawiciel doktorantów

Komisja ds. konkursu projektów młodych pracowników naukowych i doktorantów

 1. Prof. dr hab. Maria A. Ciemerych-Litwinienko
 2. Dr Anna Drożak
 3. Dr hab. Jan Fronk
 4. Dr Ingeborga Jarzyna
 5. Dr hab. Agnieszka Kloch
 6. Dr Andrzej Kołodziejczyk
 7. Dr Michał Koper
 8. Dr hab. Piotr Kozłowski
 9. Dr hab. Agata Krawczyk-Balska
 10. Dr hab. Agnieszka Kwiatek
 11. Dr hab. Paweł Majewski
 12. Dr Barbara Pietrzak
 13. Dr hab. Monika Radlińska
 14. Dr hab. Bożena Szal
 15. Dr hab. Katarzyna Szczepańska
 16. Prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka
 17. Dr hab. Marta Wrzosek
 18. Dr Małgorzata Zimowska-Wypych
 19. Dr hab. Marcin Zych

Komisja ds. finansowych

 1. Dr hab. Edyta Brzóska-Wójtowicz
 2. Prof. dr hab. Nadzieja Drela
 3. Dr hab. Łukasz Drewniak, prof. ucz.
 4. Dr hab. Łukasz Dziewit
 5. Dr hab. Jan Fronk
 6. Prof. dr hab. Maciej Garstka
 7. Prof. dr hab. Paweł Golik
 8. Dr Karolina Łabędzka-Dmoch
 9. Dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW
 10. Dr Magdalena Sobolewska-Bereza
 11. Prof. dr hab. Paweł Sowiński
 12. Dr hab. Małgorzata Suska-Malawska

Zapraszani dziekani, dyrektor Ogrodu Botanicznego i pełnomocnik kwestora

Wydziałowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia

 1. Dr Marcin Chrzanowski
 2. Dr Jakub Czarnecki
 3. Prof. dr hab. Maria Doligalska
 4. Dr Katarzyna Gieczewska
 5. Dr Monika Mętrak
 6. Dr Julia Pawłowska
 7. Prof. dr hab. Elżbieta Romanowska
 8. Dr Agnieszka Wyszyńska
 9. Przedstawiciel pracodawców
 10. Przedstawiciel doktorantów
 11. Przedstawiciel studentów

Komisja skrutacyjna

 1. Dr hab. Piotr Bębas, prof. ucz.
 2. Dr Marcin Chrzanowski
 3. Mgr Marcin Cichocki
 4. Dr hab. Anna Grudniak
 5. Mgr Marcin Grzybowski
 6. Dr Takao Ishikawa
 7. Dr hab. Magdalena Markowska
 8. Dr Joanna Trzcińska-Danielewicz
 9. Dr Agnieszka Wyszyńska

Komisja dziekańska ds. Nauki

 1. Prof. dr hab. Ewa Bartnik
 2. Prof. dr hab. Dariusz Bartosik
 3. Dar hab. Piotr Bębas
 4. Prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko (przewodnicząca)
 5. Prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz
 6. Dr hab. Marta Koblowska, prof. UW
 7. Dr hab. Piotr Kozłowski
 8. Prof. dr hab. Marek Maleszewski
 


logo HR