logo Uniwersytet Warszawski


SKŁAD KOMISJI RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UW D/S PRZEWODÓW DOKTORSKICH 2016/2020 Drukuj
sobota, 14 marca 2020 21:13

I KOMISJA - BIOLOGII MOLEKULARNEJ

(biologia molekularna, genetyka, biochemia, biotechnologia)

Członkowie:

 1. Dr hab. Monika Adamczyk-Popławska
 2. Prof. dr hab. Dariusz Bartosik
 3. Prof. dr hab. Jacek Bielecki
 4. Prof. dr hab. Katarzyna Brzostek
 5. Prof. dr hab. Michał Dadlez
 6. Dr hab. Łukasz Drewinak, prof. ucz.
 7. Dr hab. Jakub Drożak
 8. Prof. dr hab. Andrzej Dziembowski
 9. Dr hab. Łukasz Dziewit
 10. Dr hab. Agnieszka Dzikowska
 11. Dr hab. Jan Fronk
 12. Prof. dr hab. Maciej Garstka
 13. Dr hab. Agnieszka Girstun
 14. Prof. dr hab. Paweł Golik
 15. Dr hab. Anna Grudniak
 16. dr hab. Dorota Hoffman-Zacharska
 17. Prof. dr hab. Elżbieta Jagusztyn-Krynicka
 18. Dr hab. Marta Koblowska, prof. UW
 19. Dr hab. Dorota Korsak
 20. Dr hab. Piotr Kozłowski
 21. Dr hab. Agata Krawczyk-Balska
 22. Prof. dr hab. Joanna Kufel
 23. Dr hab. Agnieszka Kwiatek
 24. Dr hab. Renata Matlakowska, prof. UW
 25. Dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW
 26. Dr hab. Adrianna Raczkowska
 27. Dr hab. Monika Radlińska
 28. Prof. dr hab. Aleksandra Skłodowska
 29. Dr hab. Radosław Stachowiak
 30. Prof. dr hab. Piotr Stępień
 31. Dr hab. Anna Szakiel, prof. ucz.
 32. Dr hab. Rafał Tomecki
 33. Prof. dr hab. Katarzyna Tońska
 34. Dr hab. Tomasz Wilanowski
 35. Dr hab. Katarzyna Winiarska
 36. Dr hab. Agnieszka Wyszyńska
 37. Prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz
 38. Dr hab. Maksymilian Zienkiewicz
 1. Dr hab. Renata Godlewska
 2. Dr Takao Ishikawa
 3. Dr Michał Koper
 4. Dr Magdalena Szuplewska
 5. Dr Joanna Trzcińska-Danielewicz

Profesorowie emerytowani:

 1. Prof. dr hab Ewa Bartnik
 2. Prof. dr hab. Jadwiga Bryła
 3. Prof. dr hab. Jerzy Hrebenda
 4. Prof. dr hab. Wirginia Janiszowska
 5. Prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski
 6. Prof. dr hab. Stanisław Lewak
 7. Prof. dr hab. Zdzisław Markiewicz
 8. Prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz
 9. Dr hab. Andrzej Podstolski, prof. UW
 10. Prof. dr hab. Krzysztof Staroń
 11. Prof. dr hab. Piotr Węgleński
 12. Prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
 13. Prof. dr hab. Zdzisław Wojciechowski
 14. Prof. dr hab. Krystyna Wolska

II KOMISJA - BIOLOGII KOMÓRKI I ORGANIZMU

(anatomia, cytologia, embriologia, fizjologia, immunologia, parazytologia)

Członkowie:

 1. Dr hab. Anna Ajduk
 2. Prof. dr hab. Danuta Maria Antosiewicz
 3. Dr hab. Anna Bajer, prof. UW
 4. Dr hab. Małgorzata Bednarska
 5. Dr hab. Piotr Bębas, prof. ucz.
 6. Dr hab. Ewa Borsuk, prof. UW
 7. Dr hab. Edyta Brzóska-Wójtowicz
 8. Prof. dr hab. Maria Ciemerych-Litwinienko
 9. Prof. dr hab. Maria Doligalska
 10. Prof. dr hab. Nadzieja Drela
 11. Prof. dr hab. Jerzy Dzik
 12. Dr hab. Iwona Grabowska-Kowalik
 13. Prof. dr hab. Grażyna Korczak-Kowalska
 14. Dr hab. Paweł Majewski
 15. Prof. dr hab. Marek Maleszewski
 16. Prof. dr hab. Agnieszka Mostowska
 17. Prof. dr hab. Elżbieta Romanowska
 18. Prof. dr hab. Paweł Sowiński
 19. Dr hab. Aneta Suwińska
 20. Dr hab. Bożena Szal
 21. Dr hab. Katarzyna Szczepańska
 22. Prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka
 23. Dr hab. Małgorzata Zimowska-Wypych
 1. Dr Iwona Adamska
 2. Dr Karolina Archacka
 3. Dr Piotr Bernatowicz
 4. Dr Marcin Chrzanowski
 5. Dr Katarzyna Gieczewska
 6. Dr Ewa Kozłowska
 7. Dr hab. Magdalena Markowska
 8. Dr Danuta Solecka
 9. Mgr Agata Tarnowska

Profesorowie emerytowani:

 1. Prof. dr hab. Maria Charzyńska
 2. Prof. dr hab. Bronisław Cymborowski
 3. Prof. dr hab. Janina Dobrzańska-Kaczanowska
 4. Prof. dr hab. Alina Kacperska-Lewak
 5. Prof. dr hab. Andrzej Kaczanowski
 6. Prof. dr hab. Bohdan Matuszewski
 7. Prof. dr hab. Jerzy Moraczewski
 8. Dr hab. Eugeniusz Parys, prof. UW
 9. Prof. dr hab. Anna M. Rychter
 10. Prof. dr hab. Edward Siński
 11. Prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta

III KOMISJA - BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

(taksonomia, ekologia, geografia roślin i zwierząt, ochrona przyrody)

Członkowie:

 1. Dr hab. Marcin Brzeziński
 2. Prof. dr hab. Piotr Dawidowicz
 3. Dr hab. Halina Galera
 4. Dr hab. Tomasz Gortat
 5. Dr hab. Alicja Gryczyńska
 6. Dr hab. Ewa Jabłońska
 7. Prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz
 8. Dr hab. Iwona Jasser
 9. Dr hab. Paweł Koperski
 10. Dr hab. Wiktor Kotowski
 11. Prof. dr hab. Michał Kozakiewicz
 12. Dr hab. Rafał Milanowski
 13. Dr hab. Robert Mysłajek
 14. Prof. dr hab. Joanna Pijanowska
 15. Dr hab. Waldemar Siuda, prof. UW
 16. Prof. dr hab. Krzysztof Spalik
 17. Prof. dr hab. Małgorzata Stpiczyńska
 18. Dr hab. Barbara Sudnik-Wójcikowska, prof. UW
 19. Dr hab. Małgorzata Suska-Malawska
 20. Dr hab. Mirosław Ślusarczyk
 21. Dr hab. Maciej Wódkiewicz
 22. Dr hab. Marta Wrzosek
 23. Prof. dr hab. Bożena Zakryś
 24. Dr hab. Marcin Zych
 1. Mgr Paweł Hałakuc

Profesorowie emerytowani:

 1. Dr hab. Grażyna Bystrzejewska-Piotrowska
 2. Prof. dr hab. Ryszard Chróst
 3. Dr hab. Krzysztof Dmowski
 4. Prof. dr hab. Maciej Z. Gliwicz
 5. Prof. dr hab. Anna Kwiatkowska – Falińska
 6. Prof. dr hab. Ewa Pieczyńska
 7. Prof. dr hab. Andrzej Prejs
 8. Prof. dr hab. Ewa Symonides
 9. Prof. dr hab Henryk Tomaszewicz
 10. Dr hab. Ligia Tuszyńska, prof. UW
 11. Dr hab. Tomasz Umiński, prof. UW
 


logo HR