logo Uniwersytet Warszawski

Pierwsza Wirtualna Konferencja Naukowa Kampusu Ochota (WKNKO-1) Drukuj
wtorek, 02 czerwca 2020 21:20

konferencja_WKNKO_ilustracja

Serdecznie zapraszamy doktorantów i pracowników naukowych do udziału w Pierwszej Wirtualnej Konferencji Naukowej Kampusu Ochota (WKNKO-1). Konferencja jest adresowana przede wszystkim do doktorantów Wydziałów Biologii, Chemii, Fizyki (uwzględniając również Obserwatorium Astronomiczne), Geologii, Geografii i Studiów Regionalnych, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, uczestników Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, oraz wszystkich pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Organizowana jest przy wsparciu Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Oficjalnymi językami konferencji są polski oraz angielski W dniach 30 czerwca 2020 i 01 lipca 2020 odbędą się wirtualne sesje posterowe, w ramach których będzie możliwość prowadzania internetowych dyskusji z osobami prezentującymi plakaty. Każdy z czynnych uczestników konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa w konferencji, a abstrakty wystąpień zostaną opublikowane w książce abstraktów z nadanym numerem ISBN. Doktorant/doktorantka będzie miał/a możliwość zaprezentowania maksymalnie dwóch plakatów, w których będzie on/ona autorem głównym. Dla najlepszych prezentacji posterowych przewidujemy możliwość przyznania nagród.

Z poważaniem
Łukasz Cheda

 


logo HR