logo Uniwersytet Warszawski

Ocieplenie klimatu niesie ze sobą nie tylko wzrost temperatur, ale też wzrost częstotliwości zjawisk ekstremalnych, w tym występowania późnych przymrozków wiosną Drukuj
wtorek, 12 maja 2020 14:30

Wyniki analiz występowania późnych przymrozków wiosennych w latach 1959 – 2017, przeprowadzone w połączeniu z analizą adaptacji roślin drzewiastych do unikania uszkodzeń przez przymrozki zostały opublikowane w PNAS 11 maja, w przeddzień gwałtownego spadku temperatur i opadów śniegu z deszczem w niektórych regionach Polski. Publikacja została przygotowana przez międzynarodowy zespół badawczy, kierowany przez doktora Constantina M. Zohnera ze Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii (ETH Zurich), w którego skład wchodził prof. Bogdan Jaroszewicz z Białowieskiej Stacji Geobotanicznej naszego Wydziału Biologii. Analizy wykazały, że wbrew intuicji, wraz z ociepleniem klimatu ryzyko uszkodzeń roślin przez przymrozki wzrośnie na około 35% powierzchni lasów strefy umiarkowanej w Europie. Jest to związane ze strategią fenologiczną naszych roślin, które rozwijają liście wraz z pierwszym dłuższym okresem wzrostu temperatur. Dla porównania, wzrost ryzyka uszkodzeń przez przymrozki dotyczy tylko około 10% lasów strefy umiarkowanej we wschodniej Ameryce Północnej, gdyż tam przymrozki występują z wyższą częstotliwością i rośliny przystosowały się do tych warunków: rozwój liści rusza dopiero po długim okresie stabilnie wysokich temperatur. Odkrycie tych zależności może pozwolić na podjęcie działań, które przez dobór do hodowli odpowiednich gatunków i odmian drzew i krzewów zminimalizują ryzyko ich uszkodzeń przez przymrozki, a więc ograniczą związane z tym straty gospodarcze w leśnictwie i ogrodnictwie.

https://www.pnas.org/content/early/2020/05/05/1920816117

 


logo HR