logo Uniwersytet Warszawski

Funkcjonowanie Wydziału Biologii od 25 maja br. Drukuj
niedziela, 24 maja 2020 13:45

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że 21 maja 2020 r. Rektor UW wydał nowe Zarządzenie w sprawie zasad studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim, dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu od 25 maja 2020. Zgodnie z jego zapisami:

  1. przedłużone zostają zajęcia online dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy do końca roku akademickiego 2019/2020,
  2. praca na Wydziale moźe być nadal prowadzona zdalnie. Praca prowadzona na miejscu (na terenie Wydziału) powinna, w poszczególnych zakładach, odbywać się zgodnie z harmonogramem, który musi być tak zaplanowany, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim członkom zakładu. Bardzo proszę kierowników zakładów o ustalanie harmonogramu pracy z dyrektorem instytutu począwszy od 25 maja br., do końca czerwca br., planowanym z wyprzedzeniem tygodniowym,

Dyżury w administracji, wszystkich sekcjach dziekanatów i serwerowni – codziennie w godz. 9.00-13.00. Zostaje utrzymany dotychczasowy tryb dostępu do budynków Wydziału.

Proszę zapoznać się z Zarządzeniem Rektora nr 105 rektora UW z 21 maja 2020 roku

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwała...

Na stronie www Uniwersytetu znajduje się też omówienie najważniejszych jego elementów:

PL: https://www.uw.edu.pl/zarzadzenie-rektora-uw-dotyczace-funkcjonowania-uniwersytetu-po-25-maja/;
EN: https://en.uw.edu.pl/latest-information-and-advice-for-the-uw-community-during-the-coronavirus-pandemic/

Zwracam się z prośbą o ogromną ostrożność podczas przychodzenia na Wydział. Dbajmy, proszę, o własne i wspólne bezpieczeństwo.

Życzę wszystkim Państwu zdrowia
Agnieszka Mostowska, dziekan

 


logo HR