logo Uniwersytet Warszawski


Struktura Wydziału od 30 stycznia 2020 Drukuj
poniedziałek, 10 sierpnia 2020 15:21

Struktura wewnętrznych jednostek organizacyjnych i jednostek niebędących wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału Biologii

Instytut Biochemii

Zakład Biochemii Roślin
Zakład Biologii Molekularnej
Zakład Regulacji Metabolizmu

Instytut Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin

Zakład Anatomii i Cytologii Roślin
Zakład Bioenergetyki Roślin
Zakład Molekularnych Podstaw Homeostazy Metali u Roślin
Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin
Zakład Biologii Systemów
Pracownia Fitotronowa

Instytut Biologii Ewolucyjnej

Instytut Biologii Funkcjonalnej i Ekologii

Zakład Hydrobiologii
Zakład Ekologii
Zakład Fizjologii Zwierząt
Zakład Parazytologii
Zakład Immunologii

Instytut Biologii Rozwoju i Nauk Biomedycznych

Zakład Cytologii
Zakład Embriologii
Zakład Eko-epidemiologii Chorób Pasożytniczych

Instytut Biologii Środowiskowej

Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska
Zakład Ekotoksykologii
Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin

Instytut Genetyki i Biotechnologii

Instytut Mikrobiologii

Zakład Fizjologii Bakterii
Zakład Genetyki Bakterii
Zakład Geomikrobiologii
Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej
Zakład Mikrobiologii Medycznej
Zakład Mikrobiologii Molekularnej
Zakład Wirusologii Molekularnej

Pracownie Wydziału

Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej
Pracownia Izotopowa
Pracownia Dydaktyki Biologii
Zielnik
Zwierzętarnia

Ogród Botaniczny

Białowieska Stacja Geobotaniczna

Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji "KUMAK" im. prof. K. A. Dobrowolskiego w Urwitałcie

Stacja Hydrobiologiczna w Pilchach

 


logo HR