logo Uniwersytet Warszawski

Dr Iga Samól uzyskała dofinansowanie MINIATURA na badania wplywu stresu chłodu na zmiany w proteomie chloroplastowym u różnych gatunków fasoli Drukuj
wtorek, 14 stycznia 2020 15:10

projekt_I_Samol_ilustracja

„Wpływ stresu chłodu na zmiany w proteomie chloroplastowym u różnych gatunków fasoli”

Nasiona fasoli są bogatym źródłem łatwo przyswajalnego białka, przez co stanowią ważny składnik diety w wielu krajach, coraz częściej opartej głównie na produktach roślinnych. Obecnie hodowla fasoli wykracza poza obszary jej pierwotnego występowania, co w przypadku uprawy w klimacie umiarkowanym, wiąże się z częstymi ekspozycjami chłodowrażliwej fasoli na dobowe zmiany temperaturowe w zakresie od 0°C do 15°C. W konsekwencji stres chłodu powoduje istotne zmniejszenie plonów poprzez spadek wydajności fotosyntezy, zmniejszenie płynności błon komórkowych czy też nagromadzenie wolnych kwasów tłuszczowych w błonach tylakoidów. Do tej pory opisano wpływ niskiej temperatury na transkrypcję genów odpowiedzi na stres, stanowiących od 4 do 20% u Arabidopsis thaliana. Same jednak procesy odpowiedzi na stres chłodu w roślinach chłodowrażliwych nie są dokładnie poznane, zwłaszcza dotyczących zmian w profilach białkowych poszczególnych frakcji komórkowych.

Celem proponowanych badań wstępnych jest określenie wpływu stresu na zmiany w proteomie chloroplastowym w zróżnicowanych pod względem odporności na niską temperaturę dwóch gatunkach fasoli. Białka z poszczególnych frakcji chloroplastowych zostaną rozdzielone metodą elektroforezy dwukierunkowej i zidentyfikowane metodą spektrometrii mas oraz immunodetekecji. Uzyskane wyniki stanowiłyby punkt wyjścia do dokładniejszych badań nad stresem chłodu rozbudowanych o analizę transkryptomu i charakterystykę parametrów fotosyntetycznych.

 


logo HR