logo Uniwersytet Warszawski

Dr Anna Drożak uzyskała finansowanie dla projektu Miniatura dotyczącego badań nad tolerancją na chłód. Ekspresja fosfolipazy D u polarnego mikroglonu Coccomyxa subellipsoidea Drukuj
wtorek, 14 stycznia 2020 15:01

projekt_A_Drozak_ilustracja

Wstęp do badań nad tolerancją na chłód. Ekspresja fosfolipazy D u polarnego mikroglonu Coccomyxa subellipsoidea C-169

Coccomyxa subellipsoidea C-169 jest jednokomórkową zielenicą (o rozmiarze 3–9 μm), którą po raz pierwszy wyizolowano na przełomie 1959/60 roku na Antarktydzie w Marble Point. Przynależy do grupy psychrotolerantów, czyli organizmów z optimum temperatury wzrostu od +20°C do +40°C, które zdolne są do tolerowania znacznie niższych temperatur. C. subellipsoidea C-169 jest pierwszym eukariotycznym mikroorganizmem ze środowiska polarnego, którego genom został całkowicie poznany. Stanowi więc idealny obiekt do badań adaptacji organizmów do chłodu.

Analiza publicznie dostępnych sekwencji genomowych wykazała, że C. subellipsoidea jest jedyną zielenicą posiadającą gen kodujący homolog fosfolipazy D (PLD) roślin wyższych. U roślin lądowych, enzym ten pełni ważną rolę w odpowiedzi organizmu na różne warunki stresowe, jednak badanie jego funkcji jest utrudnione ze względu na obecność licznych izoform (u Arabidopsis thaliana jest ich 12). Biorąc pod uwagę, że Coccomyxa posiada tylko jedną kopię tego genu, interesujące jest wykorzystanie tego mikroglonu do identyfikacji fizjologicznej roli PLD.

 


logo HR