logo Uniwersytet Warszawski


Konkurs o dodatkowe stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie OPUS-NZ Drukuj
piątek, 25 października 2019 12:41

Nazwa jednostki: Zakład Embriologii, Instytut Zoologii, Wydział Biologii UW

Tytuł projektu: Obrazowanie OCM w ocenie potencjału rozwojowego oocytów i wczesnych zarodków ssaków

Typ konkursu NCN: OPUS-NZ

Kierownik projektu i opiekun naukowy: dr hab. Anna Ajduk

Opis projektu:

Niepłodność dotyka ok. 15% par w wieku rozrodczym, a jednym z najpopularniejszych obecnie sposobów jej leczenia jest zapłodnienie in vitro (IVF). Oprócz znaczenia klinicznego, IVF odgrywa też istotną rolę w praktyce weterynaryjnej: wspomaga rozród zwierząt gospodarskich i zagrożonych wyginięciem. Aby zwiększyć efektywność procedury IVF stosuje się różne metody oceny potencjału rozwojowego zarodków, wspomagające wybór tych, które po przeniesieniu do macicy będą miały największe szanse na pełen rozwój. Celem niniejszego projektu jest poszukiwanie nowych sposobów oceny jakości zarodków ssaków z wykorzystaniem współczesnych technik obrazowania mikroskopowego.

Wymagania:

 • status doktoranta
 • dobra znajomość biologii komórki oraz doświadczenie w pracy laboratoryjnej z komórkami, ze szczególnym naciskiem na techniki wizualizacji mikroskopowej (np. mikroskopia konfokalna, barwienia immunofluorescencyjne)
 • znajomość technik embriologicznych (izolacja i hodowla oocytów/zarodków, zapłodnienie in vitro)
 • gotowość do pracy ze zwierzętami (myszami)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)
 • umiejętność samodzielnej pracy i analizy wyników
 • otwartość na pracę w zespole interdyscyplinarnym

Wymagane dokumenty (format pdf):

 • dokument potwierdzający status doktoranta
 • kopia dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów II stopnia
 • CV
 • kontakt mailowy do pracownika naukowego, który będzie mógł udzielić referencji
 • skan lub oryginał podpisanej zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania stypendysty i zawarcia umowy stypendialnej na Uniwersytecie Warszawskim. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa). Jestem świadoma/świadomy przysługujących mi praw.”.

Termin składania ofert: 1 listopada 2019 r. godz. 12.00

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przewidywany czas trwania stypendium: 15 miesięcy (listopad 2019 - styczeń 2021)

Przewidywane wynagrodzenie: 1000 PLN/m-c.

Dodatkowe informacje: O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową do 4 listopada 2019 r.

 


logo HR