logo Uniwersytet Warszawski


Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Barbary Świerczek-Lasek Drukuj
wtorek, 15 października 2019 11:51

W poniedziałek, 28 października 2019 r. o godz. 12:00, w sali nr 102A, na posiedzeniu Komisji II Rady Wydziału Biologii do spraw przewodów doktorskich z zakresu Biologii Komórki i Organizmu, mgr Barbara Świerczek-Lasek zaprezentuje tezy swojej rozprawy doktorskiej: „Wpływ wybranych regulatorów miogenezy na pluripotencję i różnicowanie zarodkowych komórek macierzystych”.

Autoreferat rozprawy dostępny jest na stronach www (http://www.biol.uw.edu.pl, Student, Studia III stopnia, Autoreferaty). Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko, promotorem pomocniczym dr Karolina Archacka, recenzje opracowali: prof. dr hab. Leonora Bużańska (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, Zakład Bioinżynierii Komórek Macierzystych) i prof. dr hab. Jarosław Czyż (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakład Biologii Komórki).

Rozprawa doktorska, streszczenie i recenzje są do wglądu (do dnia obrony pracy włącznie) na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego https://depotuw.ceon.pl/

 


logo HR