logo Uniwersytet Warszawski


Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Aleksandry Kwaśnik Drukuj
środa, 25 września 2019 08:52

W piątek, 27 września 2019 r. o godz. 13:00, w sali nr 102A, na posiedzeniu Komisji I Rady Wydziału Biologii do spraw przewodów doktorskich z zakresu Biologii Molekularnej, mgr Aleksandra Kwaśnik zaprezentuje tezy swojej rozprawy doktorskiej: „DXO1 links nuclear gene expression and chloroplast function in Arabidopsis thaliana”.

Autoreferat rozprawy dostępny jest na stronach www (http://www.biol.uw.edu.pl, Student, Studia III stopnia, Autoreferaty). Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Joanna Kufel, recenzje opracowali: dr hab. Magdalena Krzymowska (Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Patogenezy Roślin) i prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki (University of Michigan).

Rozprawa doktorska, streszczenie i recenzje są do wglądu na 10 dni przed terminem obrony (do dnia obrony pracy włącznie) na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego
https://depotuw.ceon.pl/

 


logo HR