logo Uniwersytet Warszawski


Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Katarzyny Roguz Drukuj
poniedziałek, 16 września 2019 13:56

We wtorek, 24 września 2019 r. o godz. 13:00 w sali 102A, ul. Miecznikowa 1, na posiedzeniu Komisji III Rady Wydziału Biologii do spraw przewodów doktorskich z zakresu Biologii Środowiskowej, mgr inż. Katarzyna Roguz zaprezentuje tezy swojej rozprawy doktorskiej: „Evolution of floral characters in the genus Fritillaria L. (Liliaceae) in response to the pollinator shift”.

Autoreferat rozprawy dostępny jest na stronach www (http://www.biol.uw.edu.pl, Student, Studia III stopnia, Autoreferaty). Promotorem rozprawy jest dr hab. Marcin Zych, recenzje opracowali: dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Cytologii i Embriologii Roślin) i dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii; Instytut Botaniki).

Rozprawa doktorska, streszczenie i recenzje są do wglądu (do dnia obrony pracy włącznie) na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego https://depotuw.ceon.pl/

 


logo HR