logo Uniwersytet Warszawski


Obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr Pawła Mazurkiewicza Drukuj
poniedziałek, 16 września 2019 13:52

We wtorek, 24 września 2019 r. o godz. 11:00 w sali 102A, ul. Miecznikowa 1, na posiedzeniu Komisji III Rady Wydziału Biologii do spraw przewodów doktorskich z zakresu Biologii Środowiskowej, mgr Paweł Mazurkiewicz zaprezentuje tezy swojej rozprawy doktorskiej: „Neurochemiczne, hormonalne i społeczne uwarunkowania ontogenezy zachowań agresywnych mrówek”.

Autoreferat rozprawy dostępny jest na stronach stronach www (http://www.biol.uw.edu.pl, Student, Studia III stopnia, Autoreferaty). Promotorami rozprawy są dr hab. Piotr Bębas, prof. ucz i prof. dr hab. Ewa Godzińska, recenzje opracowali: dr hab. Agnieszka Babczyńska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii) i dr hab. Oskar Wasielewski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Instytut Zoologii).

Rozprawa doktorska, streszczenie i recenzje są do wglądu (do dnia obrony pracy włącznie) na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego https://depotuw.ceon.pl/

 


logo HR