logo Uniwersytet Warszawski


Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Elony Jankauskaite Drukuj
niedziela, 08 września 2019 23:57

W poniedziałek, 16 września 2019 r. o godz. 13:00, w sali nr 102A, na posiedzeniu Komisji I Rady Wydziału Biologii do spraw przewodów doktorskich z zakresu Biologii Molekularnej, mgr Elona Jankauskaitw zaprezentuje tezy swojej rozprawy doktorskiej: „Effects of sex hormones on cell death in cells with mutations responsible for Leber’s hereditary optic neuropathy”.

Autoreferat rozprawy dostępny jest na stronach www (http://www.biol.uw.edu.pl, Student, Studia III stopnia, Autoreferaty). Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Ewa Bartnik, promotorem pomocniczym dr Agata Kodroń, recenzje opracowali: prof. dr hab. Anna Herman-Antosiewicz (Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Biologii i Genetyki Medycznej) i prof. dr hab. Cezary Żekanowski (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Neurogenetyki).

Rozprawa doktorska, streszczenie i recenzje są do wglądu na 10 dni przed terminem obrony (do dnia obrony pracy włącznie) na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego https://depotuw.ceon.pl/

 


logo HR