logo Uniwersytet Warszawski


Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Agnieszki Włodarczyk Drukuj
niedziela, 08 września 2019 23:59

W środę, 18 września 2019 r. o godz. 11:30, w sali nr 102A, na posiedzeniu Komisji I Rady Wydziału Biologii do spraw przewodów doktorskich z zakresu Biologii Molekularnej, mgr Agnieszka Włodarczyk zaprezentuje tezy swojej rozprawy doktorskiej: „Bakteryjne procesy utleniania kopalnych węglowodorów i ich znaczenie w przemianach kerogenu i bituminu łupków miedzionośnych z monokliny przedsudeckiej”.

Autoreferat rozprawy dostępny jest na stronach w (http://www.biol.uw.edu.pl, Student, Studia III stopnia, Autoreferaty). Promotorem rozprawy jest dr hab. Renata Matlakowska, prof. ucz, recenzje opracowali: prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Mikrobiologii) i dr hab. Maciej Walczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii).

Rozprawa doktorska, streszczenie i recenzje są do wglądu na 10 dni przed terminem obrony (do dnia obrony pracy włącznie) na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego https://depotuw.ceon.pl/

 


logo HR