logo Uniwersytet Warszawski


Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Anny Ciok Drukuj
niedziela, 08 września 2019 23:52

W poniedziałek, 16 września 2019 r. o godz. 11:00, w sali nr 102A, na posiedzeniu Komisji I Rady Wydziału Biologii do spraw przewodów doktorskich z zakresu Biologii Molekularnej, mgr Anna Ciok zaprezentuje tezy swojej rozprawy doktorskiej: „Diversity and role of plasmidome of psychrotolerant bacteria in adaptation to Arctic and Antarctic environments”.

Autoreferat rozprawy dostępny jest na stronach www (http://www.biol.uw.edu.pl, Student, Studia III stopnia, Autoreferaty). Promotorem rozprawy jest dr hab. Łukasz Dziewit, recenzje opracowali: dr hab. Ryszard Koczura (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Mikrobiologii) i dr hab. Andrzej Mazur, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Zakład Genetyki i Mikrobiologii).

Rozprawa doktorska, streszczenie i recenzje są do wglądu na 10 dni przed terminem obrony (do dnia obrony pracy włącznie) na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego https://depotuw.ceon.pl/

 


logo HR