logo Uniwersytet Warszawski

Aktualności na temat molekularnych aspektów zakażeń prątkowych w specjalnym wydaniu czasopisma „Infection, Genetics, and Evolution” Drukuj
piątek, 09 sierpnia 2019 23:44

IGaE_ilustracja W sierpniu br. nakładem wydawnictwa Elsevier ukazał się numer specjalny czasopisma „Infection, Genetics, and Evolution” pt. „Special Issue on Molecular aspects of mycobacterial infections”. Redaktorami zeszytu są prof. Igor Mokrousov z Instytutu Pasteura w Sankt Petersburgu oraz dr Tomasz Jagielski, pracownik Instytutu Mikrobiologii naszego Wydziału.

Zeszyt poświęcony jest szerokiej tematyce zakażeń wywoływanych przez prątki Mycobacterium spp. w świetle najnowszych badań molekularnych. Szczególnie cenne są prace przeglądowe, których autorami są czołowi specjaliści w zakresie poruszanej problematyki. Tym samym zagadnienia takie jak genetyczne podstawy wirulencji, lekooporności i latencji w gruźlicy, a także molekularna epidemiologia i diagnostyka zakażeń prątkowych, przedstawione są w sposób gwarantujący nie tylko maksymalną aktualność danych, ale też najwyższy poziom naukowy i merytoryczny.

Zeszyt dostępny jest też w wersji online. Szczegóły https://www.sciencedirect.com/journal/infection-genetics-and-evolution/vol/72/suppl/C

 


logo HR