logo Uniwersytet Warszawski

Sympozjum pt: „Alternatywne rozwiązania gospodarki ściekowej w gminach na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej”. Drukuj
środa, 28 sierpnia 2019 13:46

Logo RDLSSzanowni Państwo,

W imieniu Wydziału Biologii UW oraz RDLS Sp z o.o. (spółka spin – off UW), mamy zaszczyt zaprosić Państwa na sympozjum pt: „Alternatywne rozwiązania gospodarki ściekowej w gminach na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej”.

Sympozjum odbędzie się 10 września 2019 r. na Wydziale Biologii UW w budynku CNBCH (Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych) o godz. 9.30

Celem konferencji jest prezentacja wyników projektu „Analiza gospodarki ściekowej w gminach na terenie województwa mazowieckiego”, przedstawienie alternatywnych ekologicznych systemów do oczyszczania wód i ścieków oraz możliwości zdobywania finansowania na planowane inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej.

Udział w wydarzeniu skierowany jest do władz samorządowych (wójtów, burmistrzów itp), referentów, osób odpowiedzialnych za gospodarkę ściekową w jednostkach samorządowych oraz kierowników zakładów komunalnych.

Udział w sympozjum jest bezpłatny.

PROGRAM SYMPOZJUM

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9:30 – 10:00 Powitalna kawa
SESJA I - ANALIZA RÓŻNYCH ROZWIĄZAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ
10:00 – 10:10 Otwarcie konferencji
10:10 – 10:30 Wyzwania związane z zarzadzaniem gospodarką ściekową na obszarach wiejskich
10:30 – 11:30 Pasywne systemy oczyszczania ścieków (Hybrydowe hydrofitowe oczyszczalnie ścieków typu Constructed Wetlands). Zasady działania pasywnej oczyszczalni ścieków
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 12:45 Przykłady funkcjonujących pasywnych systemów oczyszczalni ścieków na terenie Czech. Analizy przypadków dla funkcjonujących obiektów
12:45 – 13:30 Lunch
SESJA II – FINANSOWANIE INWESTYCJI ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNO - ADMINISTRACYJNE
13:30 – 14:30 Możliwości pozyskania finansowania na inwestycje związane z gospodarką ściekową oraz formalności prawne związane z planowanymi inwestycjami
PODSUMOWANIE KONFERECNCJI
14:30 Dyskusja. Konsultacje indywidualne

Aby wziąć udział w sympozjum należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej:

Formularz zgłoszeniowy

Loga konf_rdls

 


logo HR