logo Uniwersytet Warszawski


Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Anny Bieńkowskiej Drukuj
poniedziałek, 24 czerwca 2019 14:02

We wtorek, 25 czerwca 2019 r. o godz. 11:00, w sali nr 102A, na posiedzeniu Komisji II Rady Wydziału Biologii do spraw przewodów doktorskich z zakresu Biologii Komórki i Organizmu, mgr Anna Bieńkowska zaprezentuje tezy swojej rozprawy doktorskiej: „Rola sygnałów aktywacyjnych i cytokin w powstawaniu in vitro pochodzących z grasicy limfocytów T regulatorowych”.

Autoreferat rozprawy dostępny jest na stronach www (http://www.biol.uw.edu.pl, Student, Studia III stopnia, Autoreferaty). Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Nadzieja Drela, recenzje opracowali: dr hab. Ewa Kontny, prof. NIGRiR (Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, Zakład Patofizjologii i Immunologii) i prof. dr hab. Jacek Witkowski (Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Fizjopatologii).

Rozprawa doktorska, streszczenie i recenzje są do wglądu (do dnia obrony pracy włącznie) na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego https://depotuw.ceon.pl/

 


logo HR