logo Uniwersytet Warszawski

Mechanizm metylacji β-aktyny opisany na Wydziale Biologii! Drukuj
środa, 03 kwietnia 2019 14:06

mechanizm_metylacji_ilustracja W czasopiśmie eLife opublikowano kolejny artykuł zespołu z Wydziału Biologii UW. Sebastian Kwiatkowski, Weronika Tomaka oraz Jakub Drożak we współpracy z naukowcami z Chin oraz Kanady, opisali strukturę przestrzenną enzymu SETD3 oraz molekularny mechanizm metylacji reszty histydynowej (H73) β-aktyny, którą katalizuje to białko. Reszta H73 jest silnie konserwowana ewolucyjnie i występuje we wszystkich dotąd opisanych aktynach organizmów eukariotycznych, a jej metylacja zachodzi u większości z nich. Natomiast niedawno opisana identyfikacja białka SETD3 jako ssaczej metylotransferazy histydynowej aktyny (EC 2.1.1.85, DOI: 10.7554/eLife.37921), przeprowadzona przez zespół Jakuba Drożaka, stanowi odkrycie pierwszego enzymu tego typu u kręgowców.

Autorzy publikacji Structural insights into SETD3-mediated histidine methylation on β-actin (https://elifesciences.org/articles/43676) skoncentrowali się na poznaniu mechanizmu katalizy warunkowanej przez SETD3. Praca zaowocowała opracowaniem struktur przestrzennych tego białka ze związanym niemetylowanym substratem (PDB: 6ICV) oraz metylowanym produktem (PDB: 6ICT). Ponadto, wykorzystując narzędzia biochemii oraz biologii molekularnej, określono rolę poszczególnych reszt aminokwasowych obecnych w centrum aktywnym SETD3 w prawidłowym przebiegu procesu metylacji β-aktyny.

Wyniki opublikowane na łamach eLife stanowią ważny wkład w dotychczasową, wciąż niewielką, wiedzę o zjawisku metylacji reszt histydynowych białek oraz biologicznej funkcji enzymu SETD3. W świetle obserwacji, że nadprodukcja tego białka jest skorelowana ze złośliwością niektórych nowotworów, przedstawione wyniki będą pomocne w dalszych badaniach nad rolą metylacji aktyny w procesie nowotworzenia. Ponadto Autorzy przewidują, że w dalszej perspektywie możliwe będzie opracowanie drobnocząsteczkowych związków swoiście hamujących aktywność SETD3, które mogłyby znaleźć zastosowanie w terapii przeciwnowotworowej.

 


logo HR