logo Uniwersytet Warszawski


Projekty realizowane na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Drukuj
środa, 02 września 2020 22:03

Procedura składania wnioskow grantowych

Procedura obiegu dokumentów

Projekty WB UW od 2009 roku

2020
Tytuł projektu Kierownik projektu Przyznane
środki
finansowe
Rozpoczęcie Zakończenie Instytucja
finansująca
Potencjalna strategia przeciw wirusowi SARS-Cov-2 oparta na zahamowaniu programowanej zmiany ramki odczytu podczas translacji genomu wirusa Kufel Joanna 877920 15/06/2020 14/12/2021 NCN
Wczesne zróżnicowanie gadów naczelnych u zarania ery dinozaurów Czepiński Łukasz 210000 01/10/2020 30/09/2021 NCN
Mechanizmy regulacji ekspresji genów na poziomie chromatyny - rola Koblowska Marta 1680720 NCN
Mechanizmy redystrybucji cynku z korzeni do pędów w warunkach deficytu cynku Barabasz Anna 1953157 NCN
Zwierzęta dziko żyjące jako rezerwuar zoonotyczny pierwotniaków z rodzaju Dwużnik Dorota 113280 20/07/2020 19/07/2022 NCN
Formowanie sześciennych układów błonowych w chloroplastach roślin Kowalewska Łucja 1385160 NCN

"Piękne tylko z wierzchu? - czy koszenie
zarastających krzewami i drzewami torfowisk
niskich odtwarza też podziemne zbiorowiska
mykoryzowych i saprotroficznych grzybów?"
Wilk Mateusz 1241868 03/08/2020 02/08/2023 NCN
Wpływ mikroplastiku na wybrane ekologiczne interakcje między organizmami Maszczyk Piotr 1683637 NCN
Hybrydyzacja pomiędzy wilkiem szarym i psem domowym i jej ekologiczne Mysłajek Robert 521 280 01/10/2020 30/09/2024 NCN
Uwarunkowania stabilności i dynamiki Jabłońska Ewa 530 009,00 NCN
W jakim stopniu dehydrogenaza NADH typu II NDA2 może kompensować brak aktywności kompleksu I w roślinnym mitochondrialnym łańcuchu oddechowym Szal Bożena 1 395 600 28/07/2020 27/07/2024 NCN
Funkcjonalizowane hydrożele peptydowe jako narzędzie wspomagające regenerację mięśni szkieletowych i zwiększające właściwości terapeutyczne prekursorowych komórek miogenicznych Ciemerych-Litwinienko Maria 2926799 23/02/2023 NCN
Dr Forest: Róznorodność biologiczna lasów a zdrowie i dobre samopoczucie spoleczeństwa prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz 459586 03/02/2020 02/02/2023 NCN
Rola gruczołów solnych Armeria maritima w usuwaniu metali ciężkich z tkanek roślin prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka 1478600 24/02/2020 23/02/2023 NCN
Rola dwóch paralogów RyhB w patofizjologii Yersinia enterocolitica mgr Karolina Jaworska 206440 05/02/2020 04/02/2023 NCN
Ocena potencjału wirulentnego glonów Prototheca spp., oportunistycznych patogenów ludzi i zwierząt - badania in vitro oraz in vivo dr hab. Tomasz Jagielski 1983080 06/02/2020 05/02/2023 NCN
Jakość i ilość pokarmu jako czynniki regulujące konkurencję w zespołach gatunków wioślarek planktonowych różniących się wielkością ciała. prof. dr hab. Piotr Dawidowicz 1434881 06/02/2020 05/02/2023 NCN
Związek pomiędzy cechami funkcjonalnymi roślin a czynnikami środowiska w kształtowaniu się zbiorowiska roślinnego torfowiska niskiego - model indywidualny mgr Kalara Goldstein 51480 24/02/2020 23/02/2023 NCN
Bioróżnorodność jako ekologiczna bariera dla rozprzestrzeniania się istotnej klinicznie oporności na antybiotyki w środowisku dr hab. Magdalena Popowska, prof. ucz. 1547614 09/03/2020 08/03/2023 NCN
Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich dr Piotr Tykarski 5950793 01/01/2020 31/12/2022 NCN
Mazurskie Centrum Różnorodności i Edukacji Przyrodniczej w Urwitalacie mgr Grzegorz Górecki 24716471,91 18/10/2019 31/12/2022 RPWiM
Zmiany w metabolizmie apoplastowym u rzodkiewnika (Arabidopsis thaliana) w warunkach krotkootrwalej hodowli roślin w obecności jonów amonowych mgr Maria Burian 140000 31/01/2020 30/01/2022 NCN
Distributed system of scientyfic collections dr PiotrTykarski 11726,25 EU 01/02/2020 01/02/2023 COST
Rola aktywiny A w regulacji rozwoju przedimplantacyjnego zarodka ssaka dr hab. Aneta Suwińska 1995406 20/02/2020 19/02/2023 NCN

2019
Tytuł projektu Kierownik projektu Przyznane
środki
finansowe
Rozpoczęcie Zakończenie Instytucja
finansująca
Rola limfocytów B grasicy w rozwoju pochodzących z grasicy limfocytów T regulatorowych w zwierzęcych modelach cukrzycy dr Ewelina Kiernozek 49940 20/12/2019 20/12/2020 NCN
Genetycznie zmodyfikowane szczepy bakterii z klasy Alphaproteobacteria i ich wykorzystanie do stworzenia zoptymalizowanych układów do bioprodukcji barwników karotenoidowych (faza BR - badawczo rozwojowa) prof.dr hab. Dariusz Bartosik 1149979 16/10/2019 15/10/2021 NCBR
Różnicowanie miogeniczne pliripotencjalnych komórek macierzystych i ich potencjal do wspomagania regeneracji mięśni szkieletowych-rola niekodujących RNA Ciemerych-Litwinienko Maria 2276022 02/09/2019 01/09/2022 NCN
Realizacja wyprawy badawczej w Masywie Synaju (Egipt)-pozyskanie materiału do zakończenia opisu nowych gatunków u bartonella u myszoskocza arabskiego Dipodillus dasyurus i szczotrkogona skalnego Sekeetamys calurus Al-Saraf Mohammad 50000 01/06/2020 09/05/2021 NCN
Udział ścieżek naprawy oksydacyjnych uszkodzeń DNA w oporności komórek raka szyjki macicy na terapię fotodynamiczną Kosicki Konrad 49995 06/11/2019 05/11/2020 NCN
Stworzenie kolekcji tremperaturo-wrażliwych drożdży Saccharomyces cerevisiae poprzez zastąpienie genu cdc9 przez sekwencje kodujące ligazy DNA pobrane z genomów bakterii antarktycznych Pankowski Jarosław 27610 06/11/2019 05/11/2020 NCN
Rola czynników transkrypcyjnych Smad w cyklicznej regulacji komórek macierzystych mieszka włosowego Daszczuk Patrycja 97676 01/10/2019 01/10/2020 NCN
Identyfikacja białek zastępujących histon H1 u Arabidopsis oraz ocena wpływu modyfikacji potranslacyjnych na powinowactwo H1 do nukleosomu Kotliński Maciej 978350 24/07/2019 23/07/2022 NCN
Identyfikacja białek zaangażowanych w utrzymanie ludzkiego genomu mitochondrialnego z użyciem wysokoprzepustpowego przeszukania biblioteką siRNA pokrywającą cały genom jądrowy Borowski Łukasz 1348000 03/10/2019 02/10/2022 NCN
Identyfikacja kluczowych determinantów genetycznych Staphylococulles aureus związanych z rozwojem zakażeń krwi. Zapotoczna Marta 1649100 04/11/2019 04/11/2022 NCN
Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich Tykarski Piotr Lider 5950793 01/01/2020 31/12/2022 CPPC
Mazurskie Centrum Różnorodności i Edukacji Przyrodniczej w Urwitałcie Górecki Grzegorz 24716471,91 18/10/2019 31/12/2022 RPO
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Fly ashes as the precursors of functionalized materials for applications in environmental engineering, civil engineering and agriculture dr hab. Łukasz Drewniak, prof. ucz. 6999999 FNP
W jakim stopniu stosunki stechiometryczne pierwiastków biogennych w biomasie mchów torfowisk niskich odzwierciedlają ich dostępność w siedlisku? dr Kozub Łukasz 39600 15/03/2019 14/03/2020 NCN
Tiolowe oxydoreduktazy bakterii rodzaju Helicobacter - biochemiczna i strukturalna charakterystyka systemu Dsb Helicobacter hepaticus oraz zaplanowanie i testowanie prof. dr hab. Jagusztyn-Krynicka Elżbieta 1753440 15/02/2019 14/02/2022 NCN
Bionformatyczne przewidywania czynników transkrypcyjnych, które mogę regulować ekspresję genów z rodziny GRHL dr hab. Wilanowski Tomasz 316573 31/01/2019 22/01/2020 NCN
Wpływ zmian w dystrybucji auksyn na zahamowanie wzrostu roślin w warunkach żywienia amonowego dr Podgórska Anna 825560 24/01/2019 23/01/2022 NCN
Tempo uczenia się i typy behawioralne w populacjach gatunków rodzimych i konkurujących z nimi gatunków inwazyjnych ryb słodkowodnych. mgr Pawelec-Olesińska Alicja 179885 24/01/2019 23/01/2022 NCN
Różnorodność, biogeografia i ekologiczne znaczenie ruchomych elementów genetycznych psychrotolerancyjnych bakterii i archeonów dr Decewicz Przemysław 131800 10/01/2019 09/01/2022 NCN
Efekt ryby planktonożernej oraz Daphnia na zagęszczenie i cechy jakościowe cząstek mikroplastiku mgr Babkiewicz Ewa 207569 09/07/2019 08/07/2022 NCN
Ewolucja i funkcja odwróconych powtórzeń (IR) w genomach plkastydowych Euglenophyta mgr Maciszewski Kacper 210000 08/07/2019 07/07/2022 NCN
Wpływ warunków glebowych na zimową przezywalnośc chomika eropejskiego Cricetus cricetus mgr Zarzycka Aleksandra 209244 08/07/2019 07/07/2022 NCN
Chemiczna komunikacja w ekosystemach wodnych: strach drapieżnika jako kolejna informacja, która nie może być ignorowana przez ofiarę. mgr Sysiak Monika 210000 09/07/2019 08/07/2022 NCN
Niekanoniczny kap 5’ RNA NAD+ u roślin Arabidopsis thaliana: metabolizm, funkcje komórkowe i znaczenie fizjologiczne prof dr hab. Joanna Kufel 2442200 31/01/2019 30/01/2022 NCN
Evolution of phototrophy in Eukaryotes dr Anna Karnkowska 150000 EUR 01/01/2019 31/12/2021 EMBO Installation Grant

2018
Tytuł projektu Kierownik projektu Przyznane
środki
finansowe
Rozpoczęcie Zakończenie Instytucja
finansująca
Charakterystyka kompleksu chloroplastowej dehydrogenazy NADH (NDH) u chwastnicy jednostronnej w wysokim natężeniu światła dr Wasilewska-Dębowska Wioleta 43934 19/10/2018 18/10/2019 NCN
Identyfikacja i analiza substratów komórkowych roślinnego białka DXO1 dr Gozdek Agnieszka 50000 19/10/2018 18/10/2019 NCN
Analiza oddziaływania jednego z białek kompleksu rekrutowanego prze modyfikowany histon H3 z czynnikiem elF4AIII - rdzenową podjednostką eksonowego kompleksu łącznikowego u Arabidopsis thaliana dr Kossowska Helena 49005 21/12/2018 20/12/2019 NCN
Nano-fagi i możliwości ich wykorzystania jako innowacyjnej terapii infekcji bakteryjnych dr Piotr Golec 1385050 20/07/2017 19/07/2020 NCN
Opracowanie optymalnego składu roztworu koloidalnego nanocząstek produkowanych przez Nano-Tech Polska w oparciu o technologię aXonnite o dużej skuteczności antybakteryjnej i przeciwgrzybicznej, wobec typowej mikroflory występującej na błonach śluzowych dr Anna Grudniak 400000 28/05/2018 31/12/2020 PARP
Stress adaptation and regulation of gene expression in eukaryotic cells via alternative transcriptional and translational mechanisms Prof. dr hab. Joanna Kufel 3500000 01/12/2018 30/11/2021 FNP
Badanie funkcji modyfikacji 3’ końców RNA Dr Michał Małecki 1999645 01/11/2018 31/10/2021 FNP
Regulacja mechanizmu NMD u Arabidopsis thaliana: nowe czynniki białkowe i fizjologiczne znaczenie tego procesu mgr Aleksandra Sulkowska 17940 01/10/2018 30/09/2018 NCN
Oddychanie związkami arsenu i selenu u zróżnicowanych filogenetycznie bakterii - ku zrozumieniu genetycznych, biochemicznych i ewolucyjnych podstaw procesu dr Lucian Staicu 1195000 15/06/2018 14/06/2021 NCN
Tolerancja chłodu u kukurydzy na wczesnym etapie rozwoju, a wrażliwość na światło prof. dr hab. Paweł Sowiński 1252360 20/06/2018 19/06/2021 NCN
Wpływ warunków środowiskowych na wirulencję Neisseria gonorhhoeae mgr Jagoda Płaczkiewicz 139720 20/07/2018 19/07/2020 NCN
Rola FAM46C w fizjologii komórek B dr Seweryn Mroczek 1798200 02/10/2018 01/10/2021 NCN
Rola oddziaływań międzykomórkowych z udziałem receptorów FgfR1 i FgfR2 w regulacji rozwoju przedimplantacyjnego zarodka myszy mgr Katarzyna Klimczewska 69342 27/06/2018 26/06/2019 NCN
Zastosowanie analizy genomicznej dla zbadania mechanizmów lekoodporności, wirulencji i transmisji szczepów Mycobacterium tuberculosis z obszaru Litwy i Polski dr Tomasz Jagielski 1743194 01/09/2018 31/08/2021 NCN
(Daina 1)
Charakterystyka kolistych, pozachromosomowych DNA u klejnotek 9Euglenida) mgr Natlia Gumińska 167524 24/07/2018 23/07/2021 NCN
Charakterystyka biochemiczna metylotransferazy SETD3 człowieka dr hab. Jakub Drożak 614820 24/07/2018 23/07/2021 NCN
Rozprzestrzenienie, zmienność genetyczna i rezerwuar zoonotyczny Dirofilaria spp., nicieni wywołujących dirofilariozę u ludzi i psów dr Anna Bajer 685600 26/07/2018 25/07/2021 NCN
Obrazowanie OCM w ocenie potencjału rozwojowego oocytów i wczesnych zarodków ssaków dr Anna Ajduk 913900 29/06/2018 28/06/2021 NCN
Przełączanie stanów chromatyny:mechanizmy dzialania oraz regulacja aktywności kompleksu SWI/SNF w Arabidopsis thaliana dr Rafał Archacki 2998800,00 20/04/2018 19/04/2023 NCN
Ograniczenie transferu oporności na antybiotyki do łańcucha pokarmowego (w ramach "Intervention of antimicrobial resistance transfer into the food chain") Dr hab. Magdalena Popowska 1353135,00 27/04/2018 26/04/2021 NCN
Wolnokrążące DNA (cfDNA) w przebiegu zarażenia Babesia microti u myszy szczepu BALB/c Dr Renata Welc-Falęciak 50000,00 30/01/2018 26/01/2019 NCN
W jakim stopniu deficyt wapnia w tkankach przyczynia się do powstawania syndromu amonowego? Dr hab. Bożena Szal 926180,00 15/01/2018 14/01/2021 NCN
Analiza zespołu bakteriofagów infekujących bakterie zasiedlające ekstremalne środowisko zanieczyszczone metalami ciężkimi Dr hab. Monika Radlińska 1219000,00 19/01/2018 18/01/2021 NCN
Wpływ zanieczyszczenia gleby na występowanie i różnorodność przedstawicieli Mucoromycota oraz ich bakteryjnych endosymbiontów Dr Julia Pawłowska 802600,00 12/01/2018 11/01/2021 NCN
Wpływ biologicznych skorup glebowych na rozwój gleb w warunkach klimatu półsuchego: ocena sekwestracji C i N w ekosystemach wysokogórskich Dr hab. Małgorzata Suska - Malawska 776552,00 12/01/2018 11/01/2021 NCN
Zdolności kompensacyjne aparatu fotosyntetycznego mutantów ch1 (A. thaliana) o obniżonej zawartości chlorofilu b mgr Joanna Wójtowicz 60000,00 10/01/2018 09/01/2019 NCN
Wpływ płci nicieni na mechanizm hamowania odpowiedzi immunologicznej z udziałem komórek dendrytycznych mgr Marta Maruszewska-Cheruiyot 120000,00 05/03/2018 04/03/2020 NCN

2017
Tytuł projektu Kierownik projektu Przyznane
środki
finansowe
Rozpoczęcie Zakończenie Instytucja
finansująca
Nano-fagi i możliwości ich wykorzystania jako innowacyjnej terapii infekcji bakteryjnych dr Piotr Golec 1385050 20/11/2017 19/07/2020 NCN
Opracowanie biopreparatu oraz technologii jego zastosowania do wymywania ropopochodnych z zanieczyszczonych gleb dr hab. Łukasz Drewniak 492000 01/04/2017 30/09/2018 PARP
Opracowanie technologii oczyszczania in situ gleby zanieczyszczonej związkami ropopochodnymi  zalegającymi do minimum 4 metrów pod powierzchnią dr hab. Łukasz Drewniak 492000 02/01/2017 30/06/2018 PARP
Rola białka opiekuńczego w biogenezie fimbrii Porphyromonas gingivalis, kluczowego czynnika etiologicznego paradontozy dr Anna Łascia 49500 22/12/2017 21/12/2018 NCN
Badanie transkryptomu mutanta jąderkowej nukleazy NOL12 u Arabidopsis thaliana Dr Monika Zakrzewska - Płaczek 49500 12/09/2017 11/09/2018 NCN
Wpływ nanocząstek tlenku cynku na biodostępność jonów cynku dla roślin Dr Monika Asztemborska 12342 22/11/2017 21/11/2018 NCN
Mechanizm formowania się nekroz z „komórek akumulujących Zn” w liściach tytoniu z uwzględnieniem roli apoplastu w tym procesie mgr Aleksandra Weremczuk 90481 02/10/2017 02/10/2018 NCN
Akcja COST16233 - Drylands Facing Change: Interdisciplinary Research On Climate Change, Food Insecurity, Political Instability dr hab. Małgorzata Suska – Malawska 23/06/2017
Zastosowanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego do rozwiązywania problemu zanieczyszczenia rzek pierwiastkami biogennymi pochodzenia rolniczego z wykorzystaniem ekosystemów akumulujących węgiel dr hab.Wiktor Kotowski 704992 01/05/2017 30/04/2020 H2020
Modyfikacja anten fikobilisomalnych Cyanidiaschyzon merolae-przystosowanie do zmiennych warunków świetlnych środowiska dr Tomasz Krupnik 983740 13/07/2017 12/07/2020 NCN
Potencjalna rola microRNA w migracji komórek macierzystych podczas regeneracji mięśni szkieletowych dr hab. Edyta Brzóska-Wójtowicz 1488500 28/09/2017 27/09/2020 NCN
Sekwencjonowanie środowiskowe (metabarcoding) kluczem do poznania rożnorodności biologicznej autotroficznych euglenin (Euglenida) prof.dr hab. Bożena Zakryś 776560 09/08/2017 08/08/2020 NCN
Grzyby Mortierellomycotina jako symbiotyczne orgfanizmy siedlisk oligotroficznych dr Marta Wrzosek 448200 13/07/2017 12/07/2020 NCN
Analiza właściwości biochemicznych, akktywności biologicznej i potencjału biotechnologicznego sideroforów oraz biosurfaktantów produkowanych przez antarktyczne bakterie psychrotolerancyjne dr hab. Łukasz Dziewit 949000 04/08/2017 03/08/2020 NCN
Badanie zmienności, ewolucji i aktywności transkrypcyjnej genów kodujących rybosomalne RNA w oparciu o sekwencjonowanie de novo macierzy rDNA u drożdży mgr Agnieszka Czarnocka 99960 06/07/2017 05/07/2019 NCN
Pax7 jako "przełącznik" regulujące wczesne i zaawansowane etapy miogenicznego różnicowania ESC in vivo. mgr Anita Helińska 99984 20/07/2017 19/07/2019 NCN
Mezenchymalne komórki macierzyste jako potencjalny czynnik immunosupresyjny w terapii komórek mięśni szkieletowych-badania na mysim modelu mgr Barbara Świerczek 99600 25/07/2017 24/07/2019 NCN
Regulacja fosforylacji białek antenowych LHCII w warunkach stresu niskiej temperatury u roślin chłodnoodpornych i chłodnowrażliwych. dr Radosław Mazur 741720 20/07/2017 19/07/2020 NCN
Identyfikacja mechanizmów odpowiedzialnych za zwiększenie udziału małych gatunków w zespołach zooplanktonu w ciepłych jeziorach. dr Piotr Maszczyk 694384 06/07/2017 05/07/2020 NCN
Mechanizmy kształtowania się indywidualności behawioralnej zwierząt. dr Barbara Pietrzak 438480 10/08/2017 09/08/2020 NCN
Wpływ bioaugumentacjigleby bakteriami utleniającymi arsen na zmianę struktury i aktywności mikroorganizmów glebowych w kontekście ich oddziaływania z metalofitami. mgr Klaudia Dębiec 97800 28/06/2017 27/06/2019 NCN
Metabolizm metali ciężkich oraz antybiotyków w arktycznych mikrobiocenozach bakteryjnych - analizy metagenomiczne, metatranskryptomiczne i genomiczne dr hab. Łukasz Dziewit 1965000 20/04/2017 19/04/2022 NCN
Genetycznie zmodyfikowane szczepy bakterii z klasy Alphaproteobacteria i ich wykorzystanie do stworzenia zoptymalizowanych układów do bioprodukcji barwników karotenoidowych (faza K - koncepcyjna) prof.dr hab. Dariusz Bartosik 150000 01/05/2017 31/03/2018 NCBR
Opracowanie procesu (bio)technologicznego zagospodarowania odpadów i odzyskiwania wody z odcieków pochodzących z procesów hydrometalurgicznych dr hab. Łukasz Drewniak 2714936 22/03/2017 31/03/2020 FNP
Mechanizm regulacji syntezy neurosteroidów pod wpływem czynników prozapalnych i zegara molekularnego w szyszynkach kurcząt dr Iwona Adamska 1 129 831 03/02/2017 02/02/2020 NCN
Funkcja białka OmpR i małego, niekodującego RNA OmrA w regulacji asymilacji żelaza u eneteropatogenu Yersinia enterocolitica dr hab. K. Brzostek 903700 06/02/2017 05/02/2020 NCN
Analiza funkcjonalna nieznanych czynników wirulencji, oporności na antybiotyki oraz odpowiedzi stresowej kodowanych przez geny operonu ferrytyny Listeria monocytogenes dr hab. Agata Krawczyk-Balska 772600 08/03/2017 07/03/2020 NCN
Określenie roli mobilnego DNA w kształtowaniu pangenomu bakterii z rodzaju Listeria (Firmicutes) prof. dr hab. Dariusz Bartosik 644600 08/03/2017 07/03/2020 NCN
Charakterystyka intronów niekonwencjonalnych w genach jądrowych euglenin dr Rafał Milanowski 320000 16/02/2017 15/02/2020 NCN
Ograniczenie wnikania metali ciężkich do roślin uprawnych dzięki zastosowaniu aktywatora transportu wapnia prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka 949995 15/03/2017 14/03/2020 NCN
Analiza funkcjonalna plazmidów bakterii psychrofilnej Psychrobacter sp.ANT_AH3-badanie wpływu plazmidów na biologię komórki oraz kształtowanie się genomu wieloreplikonowego mgr Krzysztof Romaniuk 150000 24/01/2017 23/01/2020 NCN
Wpływ sztucznego światła w nocy na interakcję zwierzęta planktonowe-ryby planktonożerne w systemach pelagicznych mgr Joanna Tałanda 100056 23/01/2017 22/01/2020 NCN
Zastosowanie analizy izotopów trwałych do identyfikacji wpływu czynników środowiskowych na populację wioślarek planktonowych dr Tomasz Brzeziński os. fizyczna 886740 24/02/2017 23/02/2020 NCN
Rola mobilomu w przjściu bakterii od saprofitycznego do patogennego trybu życia na przykładzie Paracoccus yeei dr Magdalena Szuplewska 501500 08/03/2017 07/03/2020 NCN
Opracowanie wieloskaładnikowej szczepionki podjednostkowej ograniczającej poziom kolonizacji jelit kurcząt przez pałeczki Campylobacter dr Agnieszka Wyszyńska 814160 07/03/2017 06/03/2020 NCN
Ewolucja i funkcja plastydów bezbarwnych glonów z grupy Euglenophyta i Dictyochophyceae dr Anna Karnkowska 459350 23/01/2017 22/01/2020 NCN
Mechanizmy modulujące ekspresję czynnika transkrypcyjnego HIF-1 w kanalikach proksymalnych oraz jego rola w regulacji aktywność nerkowej glukoneogenezy - badania w odniesieniu do nefropatii cukrzycowej dr hab.Katarzyna Winiarska 694800 07/03/2017 06/03/2020 NCN
Odtwarzanie i prognozowanie akumulacji torfu na torfowiskach niskich-związki pomiędzy cechami funkcjonalnymi roślin a glebowymi procesami biologicznymi i biogeochemicznymi dr hab. Wiktor Kotowski 1504689 15/02/2017 14/02/2020 H2020

2016
Tytuł projektu Kierownik projektu Przyznane
środki
finansowe
Rozpoczęcie Zakończenie Instytucja
finansująca
Inteligentny system pomiarów parametrow środowisk wraz z wbudowanymi modelami predykcyjnymi na potrzeby ochrony Dóbr Dziedzictwa Kultury dr hab. Łukasz Drewniak 3589000 01/10/2016 30/09/2018 MJWPU
Populacyjna odpowiedź funkcjonalna ryby planktonożernej - efekty wielkości układu eksperymentalnego i heterogenności w rozmieszczeniu pokarmu mgr Piotr Mariusz Maszczyk 300000 19/10/2016 18/10/2019 MNiSW
Charakterystyka mykobiomu skóry osób zdrowych oraz pacjentów z atopowym zapaleniem skóry dr Tomasz Jagielski 300000 12/10/2016 11/10/2018 MNiSW
Różnicowanie komórek macierzystych szpiku kostnego w komórki o potencjale miogenicznym, wpływ niszy komórek satelitowych oraz chemokiny Sdf-1 mgr Kamil Krzysztof Kowalski 68970 18/08/2016 30/09/2017 NCN
Uwarunkowania i perspektywy reprodukcji cennych gatunków roślin starych lasów w warunkach fragmentacji środowiska mgr Maciej Ziemiański 149952 08/07/2016 07/07/2019 NCN
Odziaływanie mitochondrialne u drożdży Candida albicans prof. dr hab.Paweł Golik 961880 20/06/2016 19/06/2018 NCN
Funkcja nowych czynników zaangażowanych w mechanizm NMD u roślin mgr Aleksandra Sulkowska 99960 20/06/2016 19/06/2016 NCN
Czynniki ekologiczne i ograniczenia rozwojowe warunkujące ewolucję wtórnej drzewiastości na przykładzie baldaszkowatych z podrodziny Apioideae prof. dr hab. Krzysztof Spalik 779652 08/07/2016 07/07/2019 NCN
Ewolucja intronów w genach jądrowych euglenin dr Rafał Milanowski 829200 23/06/2016 22/06/2019 NCN
Czynniki wpływające na różnorodność i występoiwanie mat cyjanobakteryjnych zawierających szczepy toksyczne i nuetoksyczne w środowiskach ekstremalnych, podejście metagenomowe dr hab. Iwona Jasser 686184 05/08/2016 04/08/2019 NCN
Wpływ zeolitów na proces fermentacji metanowej osadów ściekowych-określenie kinetyki procesu oraz zmian w strukturze zespołu mikroorganizmów mgr Martyna Ciężkowska 99960 08/07/2016 07/07/2018 NCN
Analiza ChIP-seq w celu określenia funkcji OmpR w regulacji ekspresji genów warunkujących wirulencję oraz zdolności adaptacyjne Yersina enterocolitica 1B/O:8 mgr Marta Nieckarz 99996 22/07/2016 21/07/2018 NCN
Zagrożenia mikrobiologiczne w wodach wybranych jezior Jako skutek eutrofizacji Systemu Wielkich Jezior Mazurskich Prof. dr hab. Ryszard Chróst 786000 19/02/2016 18/02/2019 NCN
Mechanizm wprowadzania mostków disiarczkowych do białek Campylobacter jejuni Prof. dr hab. Ryszard Chróst 940360 25/02/2016 24/02/2019 NCN
Wpływ obecności sinic i warunków prognozowanego ocieplenia klimatu na elementy ekologii rozrodu wioślarek planktonowych z rodzaju Daphnia mgr Anna Bednarska 478300 19/02/2016 18/02/2019 NCN
Mechanizmy regulacyjne dwóch pokrewnych systemów restrykcji - modyfikacji plazmidu pP62BP1 pochodzącego z arktycznego szczepu Psychrobacter sp. mgr Robert Lasek 150000 18/02/2016 17/02/2019 NCN
Wyjaśnienie mechanizmu regulacji ekspresji genów operonu ferrytyny przy udziale chaperonu RNA - białka Hfq Listeria monocytogrenes i jego roli w metabolizmie żelaza hemowego i adaptacji do różnych czynników stresowych dr Agata Krawczyk-Balska 1590720 13/05/2016 12/05/2020 NCN
Projektowanie i zastosowanie małych celowanych cząsteczek chemicznych do kontroli procesów wzrostowych u roślin dr Rafał Archacki 1200000 01/01/2016 31/12/2018 NCBR
Big Picnic: Big Questions - engaging the public with Responsible Research and Innovation on FoodSecurity mgr Iwona Kołodziejska-Degórska 131 991,25 EUR 01/05/2016 30/04/2019 H2020
Procesy zachodzące w siedliskach zmienionych antropogenicznie – herbicyd Roundup na torach Kolejowych i skutki jego stosowania dla roślin Geranium robertianum mgr Olga
Bemowska-Kałabun
150000 23/08/2016 22/08/2019 NCN
Zagrożenia mikrobiologiczne w wodach wybranych jezior Jako skutek eutrofizacji Systemu Wielkich Jezior Mazurskich Prof. dr hab.
Ryszard Chróst
786000 19/02/2016 18/02/2019 NCN
Mechanizm wprowadzania mostków disiarczkowych do białek Campylobacter jejuni Prof. dr hab.
Elżbieta
Jagusztyn-Krynicka
940360 25/02/2016 24/02/2019 NCN
Wyjaśnienie mechanizmu regulacji ekspresji genów operonu ferrytyny przy udziale chaperonu RNA - białka Hfq Listeria monocytogrenes i jego roli w metabolizmie żelaza hemowego i adaptacji do różnych czynników stresowych dr Agata Krawczyk-Balska 1590720 13/05/2016 12/05/2020 NCN
Ewolucja zdolności asymilacji różnych źródeł węgla u przedstawicieli rzędu Mucorales dr Julia Pawłowska 303800 04/02/2016 03/02/2019 NCN

2015
Tytuł projektu Kierownik projektu Przyznane
środki
finansowe
Rozpoczęcie Zakończenie Instytucja
finansująca
Jak drapieżniki odgryzają się patogenom? - polimorfizm genów odpowiedzialnych za odpowiedź immunologiczną u wilków Canis lupus dr inż. Robert Wojciech Mysłajek 100000 01/08/2015 31/07/2016 FNP
Sekretne życie komórek mgr Aleksandra Klemba 32000 18/08/2015 31/07/2016 FNP
Opracowanie biotechnologii przyspieszonej utylizacji surowych osadów ściekowych oraz konstrukcja mobilnej komory fermentacyjnej dr hab. Łukasz Dziewit 868000
(całość 2713140 )
01/10/2015 30/09/2017 NCBiR
Rola fragmentów rRNA generowanych podczas stresu oksydacyjnego w regulacji ekspresji genów metaolizmu RNA u drożdży S. cerevisiae Żaneta Matuszek 197000 18/11/2015 17/11/2019 MNiSW
Filogentyczna klasyfikacja Laboulbeniales na tle innych grzybów owadobójczych Michał Gorczak 200000 27/08/2015 26/09/2018 MNiSW
Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro- uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek prof. dr hab. Grazyna Korczak-Kowalska 1550000
(całość 17709624 )
01/04/2016 31/03/2019 NCBiR
Wpływ mikrośrodowiska oraz chemioterapii na obecność cech macierzysto-podobnych w raku jajnika mgr Aleksandra Klemba 149700 03/09/2013 02/09/2017 NCN
Udział mechanizmów kontroli jakości końca 5' RNA w procesach komórkowych u Arabidopsis thaliana prof. dr hab. Joanna Kufel 1452620 16/07/2015 15/07/2018 NCN
Neuropatia wzrokowa Lebera - od czego zależy wzór zachorowania u mężczyzn (i u kobiet)? prof. dr hab. Ewa Bartnik 1367393 16/07/2015 15/07/2018 NCN
Skonstruowanie miedzygatunkowych zwierząt chimerowych 'mysz<->szczur' w wyniku transplantacji zarodkowych komórek macierzystych do przedimplntacyjnych zarodków drugiego gatunku: potencjalna metoda ratowania gatunków ssaków zagrożonych wyginięciem oraz ewentualny model w badaniach nad zachowaniem się i funkcjonowaniem ksenoprzeszczepów u ssaków prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Tarkowski 941611 25/08/2015 24/08/2018 NCN
Systemy regulacji ogólnej związane z metabolizmem azotu i węgla oraz stresem oksydacyjnym u Aspergillus nidulans - organiszmu modelowego dla grzybów filamentalnych, istotnych w biotechnologii i medycynie. dr Agnieszka Dzikowska 468000 06/08/2015 05/08/2018 NCN
Poszukiwanie genów jądrowych odpowiedzialnych za choroby mitochondrialne wynikające z niestabilności mitochondrialnego DNA dr hab. Katarzyna Tońska 887860 09/07/2015 08/07/2018 NCN
Zbadanie związku pomiędzy patogennością Neisseria gonorrhoeae a naprawą DNA dr Agnieszka Kwiatek 680001 24/07/2015 23/07/2018 NCN
Szybkość odpowiedzi numerycznych, behawioralnych, fizjologicznych, neurobiologicznych i socjalnych na wzrost temperatury (Q10) u ryb planktonożernych prof. dr hab. Z Maciej Gliwicz 737370 03/08/2015 02/08/2018 NCN
Ewolucja budowy warżki (labellum) i struktur wydzielniczych u wybranych azjatyckich przedstawicieli rodzaju Bulbophyllum (Orchidaceae) wykazujących zróżnicowane strategie zapylania prof. dr hab. Małgorzata Stpiczyńska 273000 03/08/2015 02/08/2018 NCN
W jaki sposób wielkość populacji i dostępność zapylaczy moduluje system rozrodu i strukturę genetyczną roślin? Przypadek wielosiłu błękitnego (Polemonium caeruleum, Polemoniaceae), limitowanego pyłkiem gatunku z "Polskiej Czerwonej Księgi Roślin" dr Marcin Zych 760710 30/09/2015 29/09/2018 NCN
Molekularne podstawy zmian translokacji Zn do pędu pod wpływem Cd prof. dr hab. Danuta M. Antosiewicz 1483312 22/09/2015 21/09/2018 NCN
Rola interakcji międzykomórkowych z udziałem ścieżki sygnalizacyjnej Fgf4/MAPK w regulacji rozwoju chimerowego zarodka myszy dr Aneta Suwińska 649400 10/08/2015 09/08/2018 NCN
Ocena potencjału epidemicznego chorobotwórczych glonów z rodzaju Prototheca w Polsce: badania środowiskowe, kliniczne i molekularne prototekozy u zwierząt dr Tomasz Jagielski 1063406 11/08/2015 10/08/2018 NCN
Szacowanie czasów dywergencji baldaszkowatych (Apiaceae) na podstawie rekonstrukcji ewolucji pyłku oraz danych kopalnych dr Łukasz Banasiak 344140 05/08/2015 04/08/2018 NCN
Funkcje biologiczne i mechanizmy działania zawierających bromodomenę białek BRD1, BRD2 i BRD13 u Arabidopsis thaliana mgr inż. Kamila Jarończyk 150000 22/07/2015 21/07/2018 NCN
Adaptacja bakterii Lactobacillus salivarius do środowiska - identyfikacja i charakterystyka indukowanych temperaturą promotorów mgr Patrycja Kobierecka 150000 21/07/2015 20/07/2018 NCN
Mechanizm hamowania migracji leukocytów przez barierę krew-mózg u myszy z EAE zarażonych nicieniem jelitowym mgr Katarzyna Krawczak 99946 22/09/2015 21/09/2017 NCN
Efekt 'znanego wroga' w relacjach międzygatunkowych na przykładzie dwóch gatunków ptaków z rodziny chruścieli (Rallidae) mgr Jan Jedlikowski 146460 24/07/2015 23/07/2015 NCN
Badanie horyzontalnego transferu genów oporności na antybiotyki beta-laktamowe wśród szczepów wyizolowanych z oczyszczalni ścieków mgr Marta Piotrowska 150000 21/07/2015 20/07/2018 NCN
Molekularne mechanizmy gromadzenia cynku w "komórkach akumulujących"mezofilu prof. dr hab. Danuta Maria Antosiewicz 1543880 11/06/2015 10/06/2015 NCN
Metabolizm metyloglioksalu u rzodkiewnika (Arabidopsis thaliana) hodowanego na jonach amonowych dr Bożena Krystyna Szal 1363559 3/06/2015 2/06/2019 NCN
Eko-epidemiologia patogenów wektorowanych (Babesia, Theileria, Rickettsia) w strefie ekspansji kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus: zagęszczenia kleszczy, rezerwuar zoonotyczny i charakterystyka molekularna patogenów dr hab. Anna Bajer 833000 3/06/2015 2/06/2019 NCN
Oszczędność zasobów wodnych i poprawa jakości powietrza dzięki wykorzystaniu retencyjnej wody opadowej prof. dr hab. Piotr Dawidowicz 708750
(całość 20221015 )
- - NCN

2014
Tytuł projektu Kierownik projektu Przyznane
środki
finansowe
Rozpoczęcie Zakończenie Instytucja
finansująca
Pierwsze decyzje rozwojowe: różnicowanie komórek w przedimlantacyjnym zarodku myszy prof. dr hab. Marek Maleszewski 720000 12/02/2014 11/02/2017 NCN
Mokradła Pamiru Wschodniego: występowanie, charakterystyka przyrodnicza i stan zachowania dr hab. Małgorzata Suska-Malawska 523640 05/03/2014 04/03/2017 NCN
Dostosowanie nicieni jelitowych do warunków colitis dr Katarzyna Donskow-Łysoniewska 526900 14/04/2014 13/04/2017 NCN
Charakterystyka bioakumulacji metali w środowisku skażonym nanocząsteczkami (z wykorzystaniem metod izotopowych). dr hab. Grażyna Bystrzejewska-Piotrowska 334700 04/03/2014 03/03/2017 NCN
Charakterystyka zdolności Bacillus subtilis do indukcji prezentacji antygenów na powierzchni komórek eukariotycznych. mgr Katarzyna Roeske 150000 10/02/2014 09/02/2017 NCN
Poszukiwanie genów kodującychczynniki wirulencji Prototheca wickerhamii, oprtunistycznego patogenu dla ludzi. Badanie pilotażowe otwierające projekt sekwencjonowania genomu Prototheca wickerhamii mgr Zofia Bakuła 150000 13/02/2014 10/02/2017 NCN
Opracowanie systemu stabilnej transformacji ekstremofilnego jednokomórkowego krasnorostu Cyanidioschyzoin merolae 10D dr Maksymilian Zienkiewicz 878010 10/02/2014 09/02/2017 NCN
Weryfikacja nowego mechanizmu rozwoju chorób mitochondrialnych mgr Magdalena Kaliszewska 150000 17/02/2014 16/02/2017 NCN
Oddziaływania pomiędzy fotosyntetycznymi i fotoaktywnymi kompleksami a węglowym materiałem elektrodowym w systemach hybrydowych. Podstawy bioczujników fotoelektrochemicznych prof. dr hab. Maciej Garstka 741586 10/02/2014 09/02/2017 NCN
Analiza strukturt i funkcji chromidów występujących w bakteriach z rodzaju Paracoccus (Alphaproteobacteria) prof. dr hab. Dariusz Bartosik 794400 13/03/2014 12/03/2017 NCN
Różnorodność ruchomych elementów genetycznych i ich rola w biologii, adaptacji oraz ewolucji antarktycznych szczepów bakterii psychrofilnych dr Łukasz Dziewit 605800 11/02/2014 10/02/2017 NCN
Ocena stopnia izolacji populacji wybranych gatunków roślin stepowych występujących na kurhanach i w innych ostojach stepu pontyjskiego(południowa Ukraina) oraz określenie wpływu wielkościi stopna izolacji enklaw stepu ba ich bogactwo florystyczne mgr Iwona Dembicz 150000 19/02/2014 18/02/2017 NCN
Charakterystyka hydrolaz ściany komórkowej patogennej bakterii Listeria monocytogenes oraz ich udział w formowaniu biofilmu dr hab. Magdalena Popowska 532400 12/02/2014 11/02/2017 NCN
Charakterystyka biochemiczna i funkcjonalna ludzkich białek Rexo2 i FASTKD3 mgr Maciej Szewczyk 150000 14/03/2014 13/03/2017 NCN
Mitochondrialny DNA w chorobach cywilizacyjnych - cukrzycy, miażdżycy i otyłości dr hab. Katarzyna Tońska 433100 17/02/2014 16/02/2017 NCN
Wpływ inwazji norki amerykańskiej na liczebnościowe, behawioralne i genetyczne zmiany w populacjach ptaków wodnych w Polsce dr Marcin Brzeziński 358726 13/02/2014 12/02/2017 NCN
The impact of climate change on species ranges and composition of plant communities in temperate, boreal and alpine regions (KlimaVeg) dr Bodgan Jaroszewicz 1800000
(całość
3754623 )
01/03/2014 28/02/2017 NCBiR
Nowy algorytm identyfikacji zakażeń Mycobacterium kansasii dr Tomasz Jagielski 1200000 01/02/2014 31/01/2017 NCBiR
Mikrobiologiczny system usuwania arsen z wód powierzchniowych dr Łukasz Drewniak 1184400 01/04/2014 31/03/2017 NCBiR
Molekularna oraz biochemiczna charakterystyka białka C9orf41 eukariontów. dr Jakub Drożak 298612 08/07/2014 07/07/2016 NCN
Znaczenie Sdf-1 i jego receptora Cxcr7 we wczesnych etapach różnicowania zarodkowych komórek macierzystych. mgr Kamil Krzysztof Kowalski 149999 11/07/2014 10/07/2017 NCN
Udział zegara biologicznego owadów w regulacji odpowiedzi fizjologicznej na insektycydy dr hab. Piotr Bębas 888920  18/07/2014  17/07/2017 NCN
Badanie wpływu linkerów aminokwasowych na wydajność specyficznego transferu elektronów pomiędzy unieruchomionym na elektrodzie krzemowej cytochromem c553 i fotosystemem I wyizolowanym z ekstremofilnego krasnorostu Cyanidioschyzon merolae. mgr Julian David Janna Olmos 99810  11/08/2014  10/08/2016 NCN
Degradacja mikrocystyn cyanobakterii przez szczepy i konsorcja bakterii jeziornych mgr Aleksandra Bukowska 149500 16/10/2014 15/10/2017 NCN
Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych prof. dr hab. Maria A. Ciemerych-Litwinienko 1000000
(całość
20000000 )
01/01/2016 31/12/2018 NCBiR
Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł prof.dr hab.Piotr Zielenkiewicz 1140000
(całość 16999769)
17/12/2014 02/11/2017 NCBR
Rozmieszczenie idealnie swobodne Daphnia w gradiencie obfitości pokarmu i w gradiencie niebezpieczeństwa ze strony drapieżcy - ryby planktonożernej mgr Piotr Mariusz Maszczyk 62270  27/08/2014  30/06/2015 NCN
Wpływ osobniczej selekcji siedlisk podczas kolonizacji nowych obszarów na strukturę genetyczną populacji dr inż.Robert Wojciech Mysłajek 592300 01/10/2014 30/09/2017 NCN
Ewolucja cech kwiatów w rodzaju Fritillaria L. (Liliaceae) w odpowiedzi na zmianę zapylacza mgr Katarzyna Monika Roguz 149955 22/09/2014 21/09/2017 NCN
Opracowanie i wdrożenie nowej metody wspomagania regeneracji mięśni szkieletowych z zastosowaniem mezenchymalnych komórek macierzystych uzyskiwanych z tkanki tłuszczowej prof. dr hab. Maria A. Ciemerych-Litwinienko 310000
(całość
4600000 )
 01/05/2015  30/04/2018 NCBiR
Analiza funkcjonalna modułów genetycznych plazmidu pP32BP2 z psychrofilnego szczepu Psychrobacter sp. DAB_AL32B -określenie roli plazmidu w tworzeniu biofilmu,osmoprotekcji, krioprotekcji oraz w metabolizmie betainy, choliny i karnityny Anna Ciok 200000 27/08/2014 26/02/2017 MNiSW
Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły(PLB 140004) dr Henryk Wiktor Kotowski 270405
(całość
1599750
25/08/2014 30/04/2016 NFOŚiGW
Rola apoplastowego metabolizmu reaktywnych form tlenu w hamowaniu wzrostu roślin w warunkach żywienia amonowego dr Bożena Krystyna Szal 964410 28/01/2015 27/01/2018 NCN
Badanie zależności pomiędzy metabolizmem RNA a regulacją odpowiedzi na stres biotyczny u Arabidopsis thaliana dr Anna Małgorzata Golisz 975000 13/02/2015 12/02/2018 NCN
Konstrukcja szczepionek odpornościowych opartych na żywych szczepach Salmonella enterica Typhimurium zawierających rekombinowane fagi nitkowate prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz 495000 09/02/2015 08/02/2018 NCN
Zmiany patologiczne u matek i potomstwa w przebiegu transmisji pionowej Babesia microti: model eksperymentalny dr Małgorzata Joanna Bednarska 651365 04/02/2015 03/02/2018 NCN
W poszukiwaniu chemicznej natury kairomonu w relacji ryby plankonożerne - wioślarki planktonowe prof.dr hab. Joanna Pijanowska 1002470 06/02/2015 05/02/2015 NCN
Polimorfizmy genow naprawy DNA OGG1, APE1 i PARP1 a wzrost i apoptoza komórek mgr Somayeh Shahmoradi Ghahe 148716 04/02/2015 03/06/2015 NCN
Profile pionowe rozmieszczenia Daphnia jako wyraz optymalizacyjnych decyzji w gradientach pokarmu, temperatury i ryzyka śmierci ze strony drapieżcy mgr Piotr Mariusz Maszczyk 149826 27/01/2015 26/01/2018 NCN
Wczesna ewolucja czaszki jaszczurek i hatterii mgr Mateusz Piotr Tałanda 99095 06/02/2015 05/02/2015 NCN
Mechanizm regulacji ekspresji genów we wczesnych fazach rozwoju siewek dwóch linii wsobnych kukurydzy w stresie chłodu. dr Maciej Jończyk 518355 28/01/2015 27/01/2018 NCN
Strukturalna rola lipidowych składników błon we wczesnych etapach biogenezy chloroplastów prof. dr hab. Agnieszka Mostowska 814126 28/01/2015 27/01/2018 NCN
Multidyscyplinarne kompleksowe badania degradacji i kontroli jakości mitochondrialnego RNA prof. dr hab. Paweł Golik 490000
(całość 6879968 )
09/12/2015 08/12/2019 NCN
Identyfikacja i charakterystyka fagów bakterii z klasy Alphaproteobacteria dr Łukasz Dziewit 300000 12/03/2015 11/03/2017 MNiSW
Patogeny przenoszone przez krwiopijne stawonogi u osób z nabytymi zaburzeniami odporności i dawców krwi w Polsce dr Renata Anna Welc - Falęciak 300000 09/03/2015 08/03/2017 MNiSW
Genomiczne i fizjologiczne podstawy mechanizmów adaptacji bakterii dysymilacyjnie redukujących arseniany dr Łukasz Drewniak 300000 01/04/2015 31/03/2017 MNiSW
Utworzenie specjalistycznego laboratorium naukowo-diagnostycznego w celu medycznej i weterynaryjnej diagnostyki chorób pasożytniczych i odzwierzęcych dr Małgorzata Bednarska 29931 01/01/2015 30/06/2015 MNiSW
Kaseta celująca dla terapeutycznego białka ProSTAT dr Joanna Trzcińska 30000 01/01/2015 30/06/2015 MNiSW
Wykorzystanie szczepionki bioremediacyjnej (patent P-399388) do oczyszczania gleb skażonych ksenobiotykami organicznymi i metalami ciężkimi metodą ex situ dr Magdalena Popowska 30000 01/01/2015 30/06/2015 MNiSW

2013
Tytuł projektu Kierownik projektu Przyznane
środki
finansowe
Rozpoczęcie Zakończenie Instytucja
finansująca
Analysis of the potential use of Campylobacter jejuni outer membrane vesicles (OMVs) for the immunization of chickens, dr Renata Godlewska 323180 09/05/2013 30/06/2015 FNP
Ocena polimorfizmu genetycznego grzybów z rodzaju Scopulariopsis - opracowanie molekularnej metody diagnostyki patogennych szczepów Scopulariopsis sp. dr Tomasz Jagielski 340000 19/06/2013 18/06/2015 MNiSW
Wpływ zmiany ekspresji wybranych białek na plastyczność mózgu po udarze – różnice międzypółkulowe i międzymodalne. dr Jan Jabłonka 366830 19/11/2013 18/11/2015 MNiSW
Rozwój interferometrycznych metod optycznych do badania dynamiki układów biologicznych (RIMO-BIOL) dr Anna Ajduk 770720
(całość
5926260 )
07/03/2013 31/12/2015 NCBiR
Analiza strukturalna i funkcjonalna roślinnego kompleksu egzosomu - udział białek AtDIS3, AtRRP6L i AtMTR4 w enzymatycznych aktywnościach egzosomu. mgr Paweł Sikorski 74620 07/09/2013 01/08/2015 NCN
Niestabilne utajone transkrypty m mutantach 5'-3' egzorybonukleazy XRN3 Arabidopsis thaliana - ich biogeneza i znaczenie dla funkcjonowania komórki mgr Michał Krzysztoń 98702 01/10/2013 30/09/2014 NCN
Badanie powiązań między mechanizmami kontroli jakości RNA i procesem interferencji RNA u Arabidopsis thaliana prof. dr hab. Joanna Kufel 994320 07/10/2013 04/10/2016 NCN
Indukcja funkcjonalnych i strukturalnych zmian aparatu fotosyntetycznego w chloroplastach mezofilowych i pochew okołowiązkowych roślin C4 prof. dr hab. Elżbieta Romanowska 671920 10/7/2013 9/07/2016 NCN
Neuroimmunologiczna regulacja syntezy melatoniny w szyszynce kury domowej dr Iwona Adamska 869590 09/08/2013 08/08/2016 NCN
Biogeochemiczne transformacje polimetalicznych łupków bitumicznych Kupferschiefer (monoklina przedsudecka) przez mikroorganizmy autochtoniczne - detekcja i identyfikacja długoterminowych procesów w podziemnym środowisku kopalnianym. dr hab. Renata Matlakowska 776880 01/09/2013 31/08/2016 NCN
Udział mikro RNA w miogenicznym różnicowaniu zarodkowych komórek macierzystych. prof. dr hab. Maria A. Ciemerych-Litwinienko 989190 01/03/2013 29/02/2016 NCN
Białka Dsb (disulfide bond) Helicobacter pylori - analiza powiązań między strukturą a funkcją białek HP0231 i HP0377 prof. dr hab. Elżbieta Jagusztyn Krynicka 500000 12/02/2013 11/02/2016 NCN
Adaptacja kukurydzy do chłodu na wczesnym etapie rozwoju w ujęciu morfofizjologicznym i molekularnym prof. dr hab. Paweł Sowiński 489850 06/03/2013 05/03/2016 NCN
Ewolucja odporności aktywnych i spoczynkowych form organizmów na oddziaływanie skrajnych warunków abiotycznych w zmiennych okresowo środowiskach. dr hab. Mirosław Ślusarczyk 396120 19/03/2013 18/03/2016 NCN
Udział TGFbeta1 w kontrolowaniu aktywności MMP-9 i MMP-2 podczas różnicowania mioblastów in vitro i regeneracji mięśni szkieletowych in vivo dr Małgorzata Zimowska 617000 15/03/2013 14/03/2016 NCN
Plazmidy warunkujące horyzontalny transfer genów oporności na antybiotyki w środowisku - egzogenna izolacja, charakterystyka i analiza dynamiki transferu mgr Marcin Adamczuk 150000 11/03/2013 10/03/2016 NCN
Udział mieloidalnych komórek supresorowych w zarażeniu Heligmosomoides polygyrus u myszy mgr Klaudia Brodaczewska 91000 28/02/2013 27/02/2015 NCN
Analiza udziału Pax7 w regulacji proliferacji różnicujących zarodkowych komórek macierzystych mgr Areta Czerwińska 100000 28/02/2013 27/02/2015 NCN
Ocena zdolności komórek dendrytycznych człowieka, generowanych w środowisku cyklosporyny A i rapamycyny, do indukowania mechanizmów tolerancji immunologicznej mgr Maja Machcińska 99996 28/02/2013 27/02/2015 NCN
Niepłodność związana z wiekiem reprodukcyjnym: wpływ starzenia się organizmu na homeostazę jonów wapnia w oocytach ssaków. dr Anna Ajduk 448600 10/07/2013 09/07/2016 NCN
Weryfikacja roli Wnt w utrzymaniu pluripotencji zarodkowych komórek macierzystych dr Karolina Archacka 485100 13/02/2013 12/02/2018 NCN
Mechanizm regulacji kompleksu NMD kontroli jakości RNA u Arabidopsis thaliana dr Izabela Wawer 499850 12/02/2013 02/11/2017 NCN
Nie tylko MHC. Polimorfizm i profil ekspresji genów kodujących białka odpowiedzi immunologicznej a odporność na pasożyty u gryzoni w warunkach naturalnych dr Agnieszka Kloch 460198 27/09/2013 26/09/2016 NCN
Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku dotyczącego zastosowania bakterii redukujących arseniany w usuwaniu arsenu z surowców mineralnych dr Łukasz Drewniak 490380 20/06/2013 30/12/2015 OPI
Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku dotyczącego zastosowania bakterii utleniających arseniny w usuwaniu arsenu z wód  i gleb skażonych arsenem dr Łukasz Drewniak 494605 20/06/2013 30/12/2015 OPI
Ochrona patentowa wynalazku dotyczącego szczepionki bioremediacyjnej (P.399388), jej składu i zastosowania do usuwania z gleby zanieczyszczeń oraz sposób oczyszczania gleby dr hab. Magdalena Popowska 664335 26/09/2013 31/12/2015 OPI
Charakterystyka funkcjonalna nowej potencjalnej ludzkiej endorybonukleazy Swt1 oraz analiza jej prawdopodobnego kompleksu z egzorybonukleazą Xrn2 dr Roman Szczęsny 350000 20/06/2013 19/06/2015 MNiSW
Mires and Climate: towards enhancing functional resilience of fen peatlands" (MIRACLE) dr Wiktor Kotowski 2400000
(całość
3929199 )
20/12/2013 31/11/2016 NCBiR
Akcja COST FA1303 (Food and Agriculture) "Sustainable control of grapevine trunk diseases" 2013-2017 MoU (Memorandum of Understanding) 017/13 dr Anna Szakiel (Management Commitee) 22/10/2013 - MNiSW
Rola 3" fosforanu w stabilności cząsteczek U6snRNA w drożdżach Saccharomyces cerevisiae dr Seweryn Mroczek 300000 24/10/2013 04/07/2015 MNiSW
Biostatyczna analiza mikrobiotów lodowcowych dr Joanna Magdalena Sasin-Kurowska 472400 02/08/2013 02/08/2016 NCN
Udział reprezentacji drużyny IGEM Warsaw Team Uniwersytetu Warszwskiego w konkursie biologii syntetycznej IGEM 2013 prof.dr hab. Jacek Bielecki 205100 1/07/2013 31/12/2013 MNiSW
Analiza dojrzewania końców 5' pre-snoRNa Żaneta Matuszek 90100 17/12/2013 31/12/2014 MNiSW
Funkcje i sieci oddziaływań kompleksów białkowych uczestniczących w metabolizmie RNA u Arabidopsis thaliana. mgr inż. Paweł Jan Sikorski 101694 01/10/2013 30/09/2014 NCN

2012
Tytuł projektu Kierownik projektu Przyznane
środki
finansowe
Rozpoczęcie Zakończenie Instytucja
finansująca
Optymalizacja pracy dwustopniowego reaktora do wytwarzania wysokometanowego biogazu – opracowanie biostarterów i markerów fermentacji metanowej dr Łukasz Drewniak 1423638 07/12/2012 30/09/2015 NCBiR
Funkcjonalne zróżnicowanie niekodujących RNA u Eukaryota. Beneficjent Andrzej Dziembowski, IBB PAN, Partner Joanna Kufel, IGiB UW, dla UW: 871 845 zł, 12.01.2012-31.03.2016, Polish-Swiss Research Programme, Instytucja realizująca projekt- Ośrodek Przetwarzania Informacji. prof. dr hab. Joanna Kufel 871845 12/01/2012 31/03/2106 OPI/Polish-Swiss
Research
Programme
Effect of postovulatory aging and age-dependent oxidative stress on developmental competence of mammalian oocytes dr Anna Maria Ajduk 290000 04/07/2012 30/06/2014 FNP
Wielopikselowy detektor promieniowania THz zrealizowany z wykorzystaniem selektywnych tranzystorów MOS i jego zastosowanie w biologii, medycynie i systemach bezpieczeństwa. Projekt realizowany przez: Instytut Technologii Elektronowej, Politechnikę Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wojskowy Instytut Medyczny dr Magdalena Aleksandra Markowska 119600 13/11/2012 31/10/2015 NCBiR
Aktywacja mobilizacji komórek macierzystych ze szpiku kostnego do regenerujących mięśni dr Edyta Elżbieta Brzóska-Wójtowicz 281800 03/04/2012 02/04/2014 MNiSW
Identyfikacja oraz analiza genetyczna mutacji warunkujących lekooporność w szczepach klinicznych Mycobacterium tuberculosis typu MDR dr Tomasz Jagielski 450000 10/04/2012 09/04/2014 MNiSW
Uniwersalna platforma dostarczająca geny do komórek eukariotycznych dr Radosław Stachowiak 40000 26/09/2012 30/11/2012 FNP
Rola ludzkiej rybonukleazy DIS3, katalitycznej podjednostki kompleksu egzosomu, w patogenezie szpiczaków mnogich oraz fizjologii komórki dr hab. Andrzej Stanisław Dziembowski 3000000 18/05/2012 18/05/2017 NCN
Badania środowiskowe, opis i charakteryzacja biologiczna nowego gatunku Babesia, odkrytego u gryzoni z masywu Synaju (Egipt) dr hab. Anna Bajer 359000 02/08/2012 01/08/2015 NCN
Przyczyny i znaczenie rozprzestrzeniania się kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Amblyommidae) i patogenów przez niego przenoszonych w Polsce i Europie dr hab. Anna Bajer 333800 04/09/2012 12/03/2015 NCN
Immunoprofilaktyka drobiu anty-Campylobacter;  zastosowanie szczepów bakterii kwasu mlekowego (LAB) jako nośnika antygenów lub/i ich epitopów antygenowych Campylobacter prof. dr hab. Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka 500000 24/09/2012 23/09/2015 NCN
Eksploatacja agregacji zooplanktonu a dostosowanie u ryb strefy umiarkowanej i tropikalnej w aspekcie globalnego ocieplenia prof. Zbigniew Maciej Gliwicz 586489 11/09/2012 11/09/2015 NCN
Fenotypowe i genetyczne badania zmian mikroewolucyjnych w populacjach Geranium robertianum (Geraniacae) prof. dr hab. Małgorzata Helena Wierzbicka 348110 23/08/2012 22/08/2015 NCN
Model komórkowy do badania różnic między płciami w Dziedzicznej Neuropatii Wzrokowej Lebera Agata Krystyna Kodroń 168740 20/09/2012 19/12/2013 NCN
Uzyskanie zwierząt chimerowych szczur<--->mysz oraz zbadanie możliwości rozwoju postimplantacyjnego zarodków/płodów szczura i myszy w samicach przeciwnego gatunku prof. dr Andrzej Krzysztof Tarkowski 1649105 10/09/2012 09/09/2015 NCN
Rola zegara biologicznego w odpowiedzi na stres oksydacyjny dr Joanna Kotwica-Rolińska 199200 03/01/2012 31/12/2012 MNiSW
Analiza molekularnych podstaw funkcjonowania modułów genetycznych plazmidu pP62BP1 psychrofilnego szczepu Psychrobacter sp. DAB_AL62B Robert Lasek 200000 19/06/2012 18/06/2014 MNiSW
Plastyczność kory mózgowej – interakcje międzypółkulowe oraz zaburzenia plastyczności mózgu po udarze dr Jan Jabłonka 360000 03/04/2012 03/04/2014 MNiSW
Analiza ludzkiego degradosomu mitochondrialnego oraz nowej, potencjalnej rybonukleazy mitochondrialnej, która może z nim współdziałać dr Roman Józef Szczęsny 400000 02/04/2012 01/04/2017 MNiSW
Regulacja dynamiki fazy M pierwszego podziału zarodkowego ssaków dr Anna Maria Ajduk 40000 23/03/2012 31/03/2013 FNP
Udział komórek macierzystych w regeneracji mięśni szkieletowych – ścieżki przekazywania sygnału dr Edyta Elżbieta Brzóska-Wójtowicz 420000 01/06/2012 30/04/2015 FNP
Modification of myogenic potential of pluripotent stem cells – the role of sonic hedgehog and interleukin 4 dr Karolina Anna Archacka 395400 01/09/2012 30/06/2015 FNP
Epidemiologia mitochondrialnych zespołów delecyjnych i poszukiwanie mutacji jądrowych genów wpływających na stabilność mitochondrialnego DNA Magdalena Sylwia Kaliszewska 205300 12/04/2012 12/09/2014 FNP
Metoda pozyskiwania informacji o stanie środowiska w szeregu skał lokalnych na podstawie obrazowania w bliskiej podczerwieni Michał Chiliński 199389 21/06/2012 20/06/2015 MNiSW
Porównawcza genomika strukturalna i funkcjonalna Paracoccus aminovarans JCM 7685 i Paracoccus aminophilis JCM 7686-metylotroficznych bakterii zdolnych do rozkładu związków toksycznych dr Łukasz Jacek Dziewit 330900 10/04/2012 09/04/2014 MNiSW

2011
Tytuł projektu Kierownik projektu Przyznane
środki
finansowe
Rozpoczęcie Zakończenie Instytucja
finansująca
Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej. Podstawy zabezpieczenia potrzeb paliwowych polskiej energetyki jądrowej prof. dr hab. Aleksandra Danuta Skłodowska 2034961 03/10/2011 30/09/2014 NCBiR
Zastosowanie fotosystemu I z ekstremofilnej czerwonej algi C. merolae jako naturalnego katalizatora do produkcji wodoru w ramach tandemowego dr hab. Joanna Monika Kargul 1992212 07/03/2011 07/03/2013 MNiSW,
ESF
Znaczenie jądrowej ścieżki 5’-3’ kontroli jakości RNA w regulacji ekspresji genów u Arabidopsis thaliana prof. dr hab. Joanna Kufel 891000 27/12/2011 26/12/2014 NCN
Analiza rozmieszczenia intronów konwencjonalnych i niekonwencjonalnych w genach jądrowych euglenie dr Rafał Hubert Milanowski 261600 09/12/2011 08/12/2014 NCN
Ocena stanu ekologicznego cieków w oparciu o przyżyciowe badania składu fauny bentosowej: opracowanie i testowanie nowej metody. Kierownik projektu Koperski Paweł. dr hab. Paweł Tomasz Koperski 161630 13/12/2011 12/06/2014 NCN
Onkogenny wpływ antygenów Heligmosomoides bakeri na limfocyty T dr Katarzyna Donskow-Łysoniewska 409200 16/12/2011 15/12/2013 MNiSW
Znaczenie struktury kapu i białek wiążących kap w koordynacji dojrzewania końców 3’ i 5’ snoRNA u drożdży S. cerevisiae Sylwia Anna Szczepaniak 99970 06/12/2011 05/12/2013 NCN
Identyfikacja genów regulowanych przez AREB, ogólny regulator w represji azotowej u grzybów filamentalnych Maria Kinga Macios 106600 15/12/2011 31/07/2013 NCN
Modelowe badania wpływu transgenu na homeostazę metali w roślinie Oskar Siemianowski 80000 16/12/2011 15/06/2012 NCN
Rola mitochondriów w utrzymaniu homeostazy redoks podczas żywienia amonowego Anna Podgórska 128600 08/12/2011 07/12/2013 NCN
Immunogenetyczna analiza odporności owiec na zarażenie nicieniami. Określenie wpływu polimorfizmu genów MHC na odporność owiec przeciwko nicieniom jelitowym dr Katarzyna Donskow-Łysoniewska 110400 01/01/2011 01/01/2012 MNiSW
Molecular and biochemical characterization of Acyl-CoA Synthase family member 4, a mysterious enzyme of mammalians dr Jakub Drożak 297816 01/07/2011 30/06/2013 FNP
Rola jądrowych egzorybonukleaz 5’-3’ w terminacji transkrypcji oraz metabolizmie nowych „utajonych” transkryptów u A. thaliana Monika Zakrzewska-Płaczek 200000 20/06/2011 19/06/2012 MNiSW
Analiza rybonukloproteomu w dojrzewaniu niekodujących RNA u drożdży prof. dr hab. Joanna Kufel 512000 12/09/2011 11/09/2014 MNiSW
Poszukiwanie ścieżek substratów RNA do centrów katalitycznych kompleksu egzosomu u drożdży Saccharomyces cerevisiae dr hab. Andrzej Stanisław Dziembowski 49985 06/05/2011 05/11/2014 MNiSW
Rola ludzkiej helikazy hSuv3p w utrzymaniu i replikacji genomu mitochondrialnego prof. dr hab. Piotr Paweł Stępień 50000 01/06/2011 30/11/2012 MNiSW
Prototypy szczepionek przeciwko Neisseria gonorrhoeae oparte o żywe szczepy bakterii zawierając białka lub aktywne fagi nitkowate z Neisseria gonorrhoeae prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz 354200 06/05/2011 05/05/2014 MNiSW
Identyfikacja funkcji biologicznej, mechanizmów działania oraz potencjalnego znaczenia biotechnologicznego nieznanych dotąd genów wczesnej odpowiedzi transkrypcyjnej na stres abiotyczny u Arabidopsis thaliana prof. dr hab. Andrzej Maria Jerzmanowski 680000 24/05/2011 23/05/2014 MNiSW
Funkcje molekularne ludzkich genów SUV3, PNP i CTAGE5 prof. dr hab. Piotr Paweł Stępień 650000 06/05/2011 05/05/2014 MNiSW
Identyfikacja molekularna fototroficznych euglenin oraz weryfikacja taksonomiczna wybranych grup gatunków krytycznych prof. dr hab. Bożena Barbara Zakryś 186460 13/05/2011 12/05/2014 MNiSW
Aktywność mitochondriów w roślinach z niedoborem siarki dr Izabela Maria Juszczuk 250000 13/05/2011 12/05/2014 MNiSW
Wpływ regulatorów wzrostu owadów (juwenoidów i analogów ekdysteroidów) na procesy fizjologiczne w komórkach zwierzęcych - badania in vivo i in vitro prof. dr hab. Bronisław Cymborowski 300000 12/05/2011 11/05/2014 MNiSW
Organizacja kompleksów tylakoidowych chloroplastów grochu i kukurydzy w warunkach działania jonów ołowiu prof. dr hab. Elżbieta Romanowska 58300 13/05/2011 12/05/2013 MNiSW
Biologia i ewolucja arktycznych szczepów bakterii z rodzaju Psychrobacter w świetle analiz genomicznych dr Łukasz Jacek Dziewit 325500 12/05/2011 11/05/2014 NCN
Zbadanie związku między hiperzmiennością genetyczną a fizjologicznym brakiem metylacji DNA typu Dam u Neisseria gonorrhoeae dr Monika Julita Adamczyk-Popławska 320000 13/06/2011 12/06/2014 MNiSW
Funkcje modyfikacji posttranslacyjnych wybranych tubulin u orzęska Tetrahymena thermophila i w liniach komórkowych ssaczych dr Ewa Joachimiak 297200 04/02/2011 12/05/2014 MNiSW
Czynniki pochodzenia pasożytniczego w terapii stwardnienia rozsianego dr Katarzyna Donskow-Łysoniewska 320000 23/05/2011 22/05/2014 MNiSW
Porównanie aktywności supresyjnej naturalnych regulatorowych limfocytów T CD4+CD25+Foxp3+ myszy o profilu odpowiedzi immunologicznej typu Th1 i Th2 dr hab. Nadzieja Drela 50000 13/06/2011 12/06/2013 MNiSW
Fitogeografia i filogenetyka jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) w oparciu o analizę DNA z materiałów kopalnych z plejstocenu dr Ana Stankovic 178360 13/06/2011 12/06/2013 MNiSW
Ocena przydatności i zastosowanie wybranych procesów mikrobiologicznych i biochemicznej aktywności mikroorganizmów do kontroli jakości wód jeziornych oraz ich przydatności do racjonalnej gospodarki rybackiej prof. dr hab. Ryszard Jan Chróst 281293 12/05/2011 11/03/2014 MNiSW
Potencjalna i realizowana toksyczność cyjanobakterii w wodach Wielkich Jezior Mazurskich na podstawie analizy genów markerowych, stężenia toksyn i analiz środowiskowych dr Iwona Dorota Jasser 351400 12/05/2011 11/05/2014 MNiSW
Plankton drobnych astatycznych zbiorników wodnych – studium dyspersji w czasie i przestrzeni dr Andrzej Władysław Mikulski 36300 16/05/2011 15/05/2014 MNiSW
Wpływ grzybów saprotroficznych na transport, transformacje oraz alokację pierwiastków biogennych w procesach dekompozycji materii organicznej w ekosystemach torfowiskowych dr hab. Małgorzata Bożena Suska-Malawska 229600 06/05/2011 05/05/2014 MNiSW
Poziom wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i metali ciężkich na szczególnie zanieczyszczonych terenach kolejowych i możliwość zastosowania roślin nasiennych do oceny tych zanieczyszczeń  prof. dr hab. Bogusław Andrzej Wiłkomirski 165800 10/05/2011 09/05/2014 MNiSW
Wpływ temperatury na skład gatunkowy i strukturę wielkości zespołów zooplanktonu jeziornego prof. dr hab. Piotr Dawidowicz 218830 10/05/2011 09/05/2014 MNiSW
Udział posttranslacyjnej modyfikacji czynników transkrypcyjnych NF-kB w powstawaniu osteoporozy – badania in vitro z zastosowaniem osteoblastów ludzkich dr Paweł Marek Majewski 320000 06/05/2011 05/05/2014 NCN
Epidemiologia boreliozy z Lyme (BL) i innych zakażeń odkleszczowych człowieka w Polsce: wpływ różnych warunków środowiskowych na infekcje u ludzi i kleszczy Ixodes ricnus prof. dr hab. Edward Siński 290000 18/05/2011 17/05/2014 MNiSW
Yeasts-an evolutionary laboratory for studying nucleo-mitochondrial interactions prof. dr hab. Paweł Zygmunt Golik 2044500 01/06/2011 31/05/2015 FNP
Funkcjonalne znaczenie różnorodności biologicznej lasów w Europie dr Bogdan Jaroszewicz 206708 13/12/2011 30/09/2014 MNiSW
Analiza genetyczna i biochemiczna funkcji kompleksu remodelującego chromatynę SWI/SNF w regulacji ekspresji genów zależnych od giberelin dr Rafał Archacki 996000 02/06/2011 05/12/2016 NCN
Badania proteomiczne i genetyczne w celu określenia roli szlaku sygnałowego EnvZ/OmpR Yersinia enterocolitica w regulacji właściwości wirulentnych oraz adaptacji do warunków stresowych dr hab. Katarzyna Brzostek 399900 13/12/2011 12/12/2014 NCN

2010
Tytuł projektu Kierownik projektu Przyznane
środki
finansowe
Rozpoczęcie Zakończenie Instytucja
finansująca
Functional significance of forest biodiversity in Europe (FunDivEurope) - finansowanie 292800 Euro dr Bogdan Jaroszewicz 1172000 01/10/2010 30/09/2014 Komisja
Europejska
Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności. Partnerzy: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN. Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Strączkowski (UMB) dr Rafał Andrzej Derlacz 2917885 01/04/2010 31/03/2013 Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego,
OPI
Advanced M. Sc. Program in Ecology for Volga-Caspian Basin (AMEV) - finansowanie 951 383 Euro prof. dr hab. Bogusław Andrzej Wiłkomirski 3806000 01/01/2010 31/12/2012 Komisja
Europejska
Geny oporności na antybiotyki występujące w bakteriach izolowanych ze środowisk naturalnych oraz ścieków i stawów hodowlanych – identyfikacja, rozpowszechnienie oraz zdefiniowanie nośników genetycznych warunkujących ich horyzontalny transfer dr Magdalena Anna Popowska 763300 20/07/2010 19/09/2013 MNiSW
Mapa Bioróżnorodności Polski w światowym systemie integracji danych o różnorodności biologicznej dr Piotr Jan Tykarski 838280 15/08/2010 15/02/2012 MNiSW
Molekularne mechanizmy indukcji akumulacji cynku oraz redukcji kadmu w roślinach - badania na rzecz poprawy składu mineralnego prof. dr hab. Danuta Maria Antosiewicz 976000 20/12/2010 19/06/2014 MNiSW
Ocena wpływu czynników immunosupresyjnych na etapy dojrzewania i aktywacji komórek dendrytycznych człowieka dr Katarzyna Bocian 100000 23/12/2010 31/12/2011 MNiSW
Biogeochemia arsenu – biotechnologiczne usuwanie arsenu z surowców mineralnych i odpadów przemysłu surowcowego dr Łukasz Drewniak 100000 23/12/2010 31/12/2011 MNiSW
Molekularna i biochemiczna charakterystyka N-metylotransferazy karnozynowej (EC 2.1.1.22) dr Jakub Drożak 150000 23/12/2010 31/12/2011 MNiSW
Identyfikacja, analiza i wykorzystanie modułów genetycznych warunkujących rozkład związków toksycznych do konstrukcji szczepów bakteryjnych użytecznych w procesach bioremediacji dr Łukasz Jacek Dziewit 150000 23/12/2010 31/12/2011 MNiSW
Zaburzenia plastyczności mózgu po udarze – interakcje międzypółkulowe dr Jan Jabłonka 100000 13/12/2010 31/12/2011 MNiSW
Rola zegara biologicznego w regulacji procesów metabolicznych owadów dr Joanna Kotwica-Rolińska 200000 13/12/2010 31/12/2011 MNiSW
Ekologia starzenia się – model Daphnia dr Barbara Anna Pietrzak 150000 23/12/2010 31/12/2011 MNiSW
Zwierzyna płowa i bydło domowe jako rezerwuar patogennych dla człowieka mikropasożytów z rodzaju Babesia, Anaplasma i Borrelia dr Renata Anna Welc-Falęciak 150000 23/12/2010 31/12/2011 MNiSW
Wpływ zmian ekspresji białek adhezyjnych na różnicowanie mioblastów i zarodkowych komórek macierzystych prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko 50000 14/04/2010 31/12/2012 MNiSW
Swoistość jądrowych kinaz fosforylujących białka SR dr Agnieszka Lidia Girstun 196300 26/04/2010 25/04/2013 MNiSW
Gen suDpro, jeden z dziesięciu najważniejszych „best known-unknown” genów prof. Piotr Węgleński 49400 17/03/2010 20/03/2011 MNiSW
Analiza funkcjonalna roślinnych kompleksów typu SWI/SNF ze szczególnym uwzględnieniem roli rdzeniowych podjednostek ATSWI3A, ATSWI3D i SPLAYED w transdukcji sygnału i regulacji rozwoju prof. dr hab. Andrzej Maria Jerzmanowski 50000 14/04/2010 09/02/2012 MNiSW
Analiza funkcjonalna białek ATSWI3B i ATSWI3C – podjednostek  rdzeniowych kompleksu przebudowującego chromatynę typu SWI/SNF u Arabidopsis thaliana prof. dr hab. Andrzej Maria Jerzmanowski 50000 14/04/2010 09/02/2012 MNiSW
Białko CJJ81176_0127 Campylobacter jejuni 81-176 - charakterystyka funkcjonalna i wykorzystanie w immunoprofilaktyce anty-Campylobacter prof. dr hab. Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka 50000 22/10/2010 21/04/2010 MNiSW
Strukturalna i funkcjonalna charakterystyka plazmidu pSinA Sinorhizobium sp. M14 (niosącego geny metabolizmu arsenu) oraz jego wykorzystanie w procesach bioremediacji środowisk skażonych arsenem dr Łukasz Drewniak 350605 01/10/2010 30/09/2013 MNiSW
Zarodkowe  komórki macierzyste o genotypie pax7-/- jako narzędzie w badaniach mechanizmów miogenezy prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko 465200 22/10/2010 21/10/2013 MNiSW
Rola białka RRMA w regulacji ekspresji genów stresu oksydacyjnego, ważnych dla procesów biotechnologicznych kontroli patogenów grzybowych prof. Piotr Węgleński 49400 26/03/2010 24/08/2011 MNiSW
Charakterystyka molekularna i funkcjonalna genów szlaku biosyntezy astaksantyny (barwnika beta-karotenowego) z bakterii Paracoccus marcusii OS22 dr Jadwiga Baj 224400 20/04/2010 19/04/2012 MNiSW
Rola ferrytyny oraz regulatorów PhoP i AxyR w kształtowaniu fenotypu oporności i/lub tolerancji Listeria monocytogenes na antybiotyki b-laktamowe – poszukiwanie nowych celów działania dla chemioterapeutyków w terapii listeriozy dr Agata Edyta Krawczyk-Balska 267000 20/07/2010 19/09/2013 MNiSW
Immunoprofilaktyka anty-Campylobacter - immunizacja kurcząt prototypami doustnej podjednostkowej szczepionki anty-Salmonella/Campylobacter; ocena typu i poziomu odpowiedzi immunologicznej oraz skuteczności zastosowanego preparatu dr Agnieszka Krystyna Wyszyńska 450000 20/04/2010 19/03/2013 MNiSW
Rola oscylatora szyszynkowego w okołodobowej organizacji odporności nieswoistej ptaków (na przykładzie samców kury domowej): wpływ ciągłego światła i egzogennej melatoniny prof. dr hab. Krystyna Józefa Skwarło-Sońta 250000 08/04/2010 07/04/2013 MNiSW
Regulacja aktywności biosyntetycznej szyszynki kury domowej Gallus domesticus L. przez mediatory eksperymentalnego zapalenia otrzewnej - badania in vitro dr Magdalena Aleksandra Markowska 208000 09/04/2010 08/04/2013 MNiSW
Biogeneza chloroplastów –współzależność struktury i funkcji prof. dr hab. Agnieszka Helena Mostowska 364150 14/04/2010 13/10/2013 MNiSW
Inhibicja nerkowej oksydazy NADPH jako potencjalna nowa strategia terapii cukrzycy dr Katarzyna Winiarska 315000 08/11/2010 07/11/2013 MNiSW
Rola czynników kontrolujących miogenezę w różnicowaniu mysich zarodkowych komórek macierzystych oraz indukowanych komórek pluripotencjalnych dr Iwona Grabowska 373100 08/11/2010 10/07/2013 MNiSW
Filogeneza i taksonomia rodziny Thamnidiaceae na podstawie danych morfologicznych, molekularnych i fizjologicznych prof. dr hab. Bożena Barbara Zakryś 249750 08/11/2010 07/11/2014 MNiSW
Charakterystyka funkcji i oddziaływań białek systemu Dsb Helicobacter pylori prof. dr hab. Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka 401000 09/11/2010 08/11/2013 MNiSW
Funkcje i ewolucja białek z rodziny PPR u drożdży prof. dr hab. Paweł Zygmunt Golik 380000 10/11/2010 09/11/2013 MNiSW
Identyfikacja i analiza puli ruchomych elementów genetycznych oraz określenie ich roli w adaptacji bakterii do warunków endemicznego środowiska kopalnianego prof. dr hab. Dariusz Bartosik 323000 14/04/2010 13/04/2013 MNiSW
Mechanizm stymulacji syntezy glukozy przez glikokortykoidy w nerkach oraz przeciwdziałanie temu procesowi przez obecnie stosowane lub potencjalne leki przeciwcukrzycowe dr Anna Bogumiła Kiersztan 218900 10/11/2010 09/11/2013 MNiSW
Udział melatoniny w regulacji rytmów biologicznych owadów dr hab. Piotr Bębas 301444 09/11/2010 08/11/2013 MNiSW
Rytm dobowy biosyntezy serotoniny w szyszynkach młodych samców kury domowej – wpływ wieku, sezonu i eksperymentalnej reakcji zapalnej prof. dr hab. Krystyna Józefa Skwarło-Sońta 50000 12/11/2010 11/05/2013 MNiSW
Szybkie zmiany aklimatyzacyjne kompleksów fotosyntetycznych w chloroplastach Zea mays (typ C4) i Arabidopsis thaliana (typ C3). Wpływ zmian ilościowych i jakościowych światła oraz udział proteazy Deg1 w tym procesie dr Maksymilian Marek Zienkiewicz 228000 09/04/2010 09/04/2013 MNiSW
Procesy mikroewolucji w środowisku miejskim – genetyczne i fizjologiczne efekty synurbizacji – model Apodemus prof. dr hab. Michał Witold Kozakiewicz 260290 08/09/2010 07/01/2013 MNiSW
Ocena przyrodniczych i środowiskowych efektów restytucji torfowisk niskich metodą usuwania warstwy murszowej dr Wiktor Henryk Kotowski 258280 12/11/2010 11/11/2013 MNiSW
Poszukiwanie transkryptomicznych markerów zróżnicowanej chłodowrażliwości linii wsobnych kukurydzy dr hab. Jan Grzegorz Fronk 300000 07/05/2010 06/05/2013 MNiSW
Encefalopatie mitochondrialne- badanie korelacji genotyp-fenotyp u polskich pacjentów prof. Ewa Bartnik 365200 08/03/2010 07/06/2013 MNiSW
Mechanisms responsible for establishment of epiblast and hypoblast in preimplantation mouse embryo dr Aneta Suwińska 635875 01/10/2010 30/09/2013 FNP
Żywa szczepionka przeciwko Neisseria gonorrhoeae oparta o inwazyjny szczep Escherichia coli Michał Lower 186000 01/09/2010 31/12/2012 FNP

2009
Tytuł projektu Kierownik projektu Przyznane
środki
finansowe
Rozpoczęcie Zakończenie Instytucja
finansująca
Wortal edukacyjny „Życie na Ziemi a zmiany klimatu" dr Maja Graniszewska 138000 05/02/2009 31/03/2010 NFOŚiGW
Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych. Porozumie badawcze we współpracy z Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Zadanie WB UW "Opracowanie metod i oznaczenie enzymów i metabolitów w roślinach uprawianych zgodnie z zasadami ekologicznej produkcji" prof. dr hab. Anna Rychter 150000 01/09/2009 30/08/2012 Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego
Rozpoznanie warunków mikrobiologicznych i stabilizacja parametrów klimatu, wewnątrz muzealnego w czasie trwania i po przeprowadzeniu prac remontowo – rewitalizacyjnych w Muzeum Pałac w Wilanowie. W ramach projektu: Program prac konserwatorsko-restauratorskich wraz z koniecznym rozpoznaniem warunków konserwatorsko-mikrobiologicznych w Korpusie Głównym Pałacu w Wilanowie w trakcie trwania i po pracach remontowych prof. dr hab. Aleksandra Danuta Skłodowska 1709805,60 01/07/2009 30/06/2011 Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego
Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej MMP-9 i MMP-2 w regeneracji mięśni szkieletowych  in vivo i różnicowaniu mioblastów in vitro dr Małgorzata Zimowska-Wypych 264500 24/09/2009 23/07/2012 MNiSW
Wpływ poliADP rybozy na stopień ufosforylowania białek SR i ich udział w splicingu dr Alicja Ewa Czubaty 177600,00 28/10/2009 27/10/2014 MNiSW
Mechanizmy wyodrębniania się komórek trofektodermy oraz węzła zarodkowego, a następnie hipoblastu i epiblastu w zarodkach myszy prof. dr hab. Marek Andrzej Maleszewski 305000,00 02/10/2009 01/10/2012 MNiSW
Analiza mechanizmu terminacji transkrypcji przez polimerazę i RNA u drożdży dr Michał Aleksander Koper 421300,00 30/10/2009 29/10/2013 MNiSW
Funkcja czynnika transkrypcyjnego AREB z rodziny GATA w regulacji azotowej, istotnej dla optymalizacji szeregu procesów biotechnologicznych oraz patogenezy grzybów filamentalnych dr Agnieszka Ewa Dzikowska 163800,00 16/09/2009 15/03/2013 MNiSW
Modulacja bakteryjnej oporności na antybiotyki oraz zdolności do tworzenia biofilmu przez kwasy oleanolowy i ursolowy prof. dr hab. Krystyna Izabella Wolska 246000,00 09/10/2009 08/04/2012 MNiSW
Ocena potencjału miogenicznego wybranych typów komórek macierzystych w warunkach in vitro oraz in vivo prof. dr hab. Jerzy Moraczewski 50000,00 07/10/2009 31/10/2011 MNiSW
Aparat fotosyntetyczny jako wskaznik wrażliwości roślin na jony ołowiu prof. dr hab. Elżbieta Romanowska 299070,00 14/05/2009 13/02/2012 MNiSW
Ewolucja i adaptacje do drapieżnictwa późnotrziasowych i wczasnojurajskich dinozaurów z grupy Theropoda Grzegorz Niedźwiedzki 107510,00 25/06/2009 30/11/2012 MNiSW
Mechanizmy immunomodulacyjnego działania kwasu ursolowego i oleanolowego u myszy z eksperymentalnie wywołanym zapaleniem jelita grubego prof. dr hab. Krystyna Józefa Skwarło-Sońta 50000,00 26/05/2009 26/03/2011 MNiSW
Udział receptora TLR4 w różnicowaniu mysich naturalnych regulatorowych limfocytów T CD4+CD25+Foxp3+ dr Ewa Maria Kozłowska 200000,00 15/05/2009 30/09/2013 MNiSW
Zmiany w rozwoju i funkcji regulatorowych limfocytów T CD4+CD25+ w przebiegu starzenia dr hab. Nadzieja Drela 280000,00 15/05/2009 14/05/2012 MNiSW
Akumulacja kadmu i fitochelatyn w wakuolach roślin tytoniu z nadeskpresją genów syntazy fitochelatyn AtPCS1 i CePCS prof. dr hab. Danuta Maria Antosiewicz 402040,00 04/05/2009 26/03/2010 MNiSW
Modyfikacje metabolizmu oksydacyjnego u Arabidopsis thaliana pod wpływem różnych form żywienia azotowego dr Bożena Krystyna Szal 300000,00 20/05/2009 19/05/2012 MNiSW
Rola modyfikacji post-translacyjnych histonów rdzeniowych i niehistonowych białek towarzyszących w regulacji struktury chromatyny we wczesnym rozwoju zarodkowym myszy dr hab. Ewa Anita Borsuk 250000,00 11/05/2009 31/12/2012 MNiSW
Rola zespołu zwierząt kopytnych w endozoochorycznym rozprzestrzenianiu roślin w ekosystemach leśnych dr Bogdan Jaroszewicz 101681,00 16/10/2009 15/10/2012 MNiSW
Bioróżnorodność strukturalna i funkcjonalna bakterii swobodnie pływających i osiadłych kolonizujących tonące cząstki sestonu dr Bartosz Kiersztyn 320400,00 01/10/2009 30/09/2012 MNiSW
Interakcje sinice – wioślarki planktonowe w warunkach prognozowanego ocieplenia klimatu dr Małgorzata Joanna Bednarska 179700,00 05/05/2009 04/02/2012 MNiSW
„Rozmieszczenie idealnie swobodne” (IDF) w gradientach obfitości pokarmu i niebezpieczeństwa ze stront drapieżcy Piotr Maszczyk 199000,00 05/05/2009 04/08/2012 MNiSW
Zmiany przyrodnicze zachodzące w wyniku odtwarzania się mokradeł w krajobrazie porolnym i ich waloryzacja dr Monika Elżbieta Mętrak 198900,00 07/10/2009 06/12/2012 MNiSW
Funkcjonowanie oczyszczalni rzęstowych (Lemma System) w strefie klimatu umiarkowanego dr Teresa Ozimek 184600,00 07/10/2009 06/10/2012 MNiSW
Wykorzystanie cytotoksycznych produktów bakterii do zabijania komórek nowotworowych oddzielonych membraną prof. dr hab. Jacek Edward Bielecki 346000,00 08/05/2009 07/05/2012 MNiSW
Zagrożenia infekcjami oportunistycznymi wywołanymi przez pasożyty u ludzi z niedoborami odporności dr Małgorzata Joanna Bednarska 245000,00 29/04/2009 28/04/2012 MNiSW
Nowy uniwersalny wektor i jego zastosowanie do konstrukcji szczepionki nowej generacji prof. dr hab. Jacek Edward Bielecki 1911797,00 01/10/2009 30/09/2013 NCBiR
Stymulacja regeneracji mięśni szkieletowych – potencjalna rola cytokiny SDF-1 dr Edyta Elżbieta Brzóska-Wójtowicz 450000,00 29/04/2009 31/12/2011 Fundacja
Polpharma
Integration of approaches to study RNA quality control pathways in plants prof. dr hab. Joanna Kufel 1876000,00 01/06/2009 31/05/2013 FNP
Nowy uniwersalny wektor i jego zastosowanie do konstrukcji szczepionki nowej generacji prof. dr hab. Jacek Edward Bielecki 1911797,00 01/10/2009 30/09/2013 NCBiR
Stymulacja regeneracji mięśni szkieletowych – potencjalna rola cytokiny SDF-1 dr Edyta Elżbieta Brzóska-Wójtowicz 450000,00 29/04/2009 31/12/2011 Fundacja
Polpharma
Integration of approaches to study RNA quality control pathways in plants prof. dr hab. Joanna Kufel 1876000,00 01/06/2009 31/05/2013 FNP

 


logo HR