ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa :: Wydział Biologii UW, Instytut Mikrobiologii

Pracownicy

Kierownik

Dr hab. Monika Radlińska
kontakt: Pokój 441A
Tel. +48 22 55 41 419
Fax. +48 22 55 41 402
E-mail: m.radlinska@biol.uw.edu.pl

Pracownicy

Prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz
(prof. emerytowany)
kontakt: Pokój 417A
Tel. +48 22 55 41 417
Fax. +48 22 55 41 402
E-mail: anpiek@biol.uw.edu.pl

Dr hab. Monika Adamczyk – Popławska
kontakt: Pokój 441A
Tel. +48 22 55 41 419
Fax. +48 22 55 41 402
E-mail: poplawa@biol.uw.edu.pl

Dr Agnieszka Kwiatek
kontakt: Pokój 421A
Tel. +48 22 55 41 421
Fax. +48 22 55 41 402
E-mail: akwiat@biol.uw.edu.pl

Mgr Aneta Kłyż
kontakt: Pokój 418A
Tel. +48 22 55 41 421
Fax. +48 22 55 41 402
E-mail: klyza@biol.uw.edu.pl

Doktoranci

Mgr Jagoda Płaczkiewicz
kontakt: Pokój 419A
Tel. +48 22 55 41 419
Fax. +48 22 55 41 402
E-mail: j.placzkiewicz@biol.uw.edu.pl