logo Uniwersytet Warszawski


Żegnamy dr Małgorzatę Kalinowską Drukuj
poniedziałek, 21 października 2019 14:23

SP_Malgorzata_Kalinowska_fotografia Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 18 października zmarła dr Małgorzata Kalinowska, całe życie zawodowe związana z Instytutem Biochemii Wydziału Biologii UW. Badaczka glikozydów steroidów, fenomenalny, twórczy dydaktyk, lubiana i szanowana przez studentów i współpracowników. Wymagała wiele od innych i jeszcze więcej od siebie. Ciepła i życzliwa, kochała większość ludzi i wszystkie koty.

W imieniu koleżanek i kolegów z Instytutu Biochemii, Jej uczniów i współpracowników – Jan Fronk i Anna Szakiel

 
W piątek, 1.03.2019 r, po długiej chorobie odeszła od nas Pani prof. dr hab. Barbara Tudek. Drukuj
poniedziałek, 04 marca 2019 12:12

prof_Tudek_fotografia Wybitny naukowiec i dydaktyk, a dla wielu z nas koleżanka, której niezwykła wola życia i pozytywne nastawienie do wszystkiego co ją otaczało czyniło świat odrobinę lepszym.

Celem jej życia było poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za naprawę DNA. O badaniach naukowych które prowadziła niemal do ostatnich chwil życia pisała:

Ostatnio naszym „naukowym oczkiem w głowie” jest proces peroksydacji lipidów, dlatego że większość jego produktów ma ogromne działanie plejotropowe. Zawsze było tak, że uważano iż wolne rodniki działają na DNA. Ale znacznie bardziej na działanie reaktywnych form tlenu narażone są białka. Może zatem dojść do rozregulowania całego metabolizmu komórki, np.: aktywacji różnych czynników transkrypcyjnych takich jak na przykład c-Jun (ang. c-Jun N-terminal kinase), który kieruje komórkę w stronę proliferacji. Dlatego my w swoich badaniach dużą uwagę poświęcamy temu, jak produkty peroksydacji lipidów wpływają na enzymy naprawy DNA.

Niestety nie było jej dane doprowadzić badań do końca. Pozostało puste miejsce na Sali Rady Wydziału i w sercach współpracowników.

Żegnaj Basiu,
współpracownicy i przyjaciele z Wydziału Biologii UW

 
Odszedł dr Wacław Ożdżeński Drukuj
piątek, 14 grudnia 2018 08:38

dr_Waclaw_Ozdzenski_fotografia

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 8 grudnia odszedł od nas dr Wacław Ożdżeński, wieloletni pracownik Zakładu Embriologii UW.

Dr Wacław Ożdżeński urodził się ostatniego dnia lutego 1936 r. w Charbinie – (obecnie Harbin) w Chinach. Od 1959 r. był asystentem Zakładu Embriologii Instytutu Zoologii UW. Pracę doktorską wykonał pod kierunkiem prof. dr A.K. Tarkowskiego i obronił w 1970 r. W 1967 r. opublikował pionierską pracę dotyczącą pochodzenia pierwotnych komórek płciowych w zarodku myszy. Był współautorem kilkunastu prac naukowych dotyczących chimer oraz potencji rozwojowych blastomerów  zarodka myszy. Miał wiele nagród: rektora UW, ministra edukacji narodowej, Sekretarza Nauk PAN. Otrzymał również nagrodę zespołową za skrypt z Biologii Rozwoju oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Przeszedł na emeryturę w 2001 r. Był aktywnym członkiem pierwszej „Solidarności” i pełnomocnikiem Rektora d.s. represjonowanych. Miał bardzo liczne zainteresowania – obserwacje ptaków, fotografia, muzyka operowa –  zwłaszcza Wagner, a także zapasy sumo. Był wspaniałym kolegą i prawdziwą podporą Zakładu Embriologii nie tylko ze względu na słuszny wzrost. Pamiętamy Jego mądre motto: Wszelki pospiech pochodzi od szatana.

Żegnamy go z wielkim żalem.

 
ODSZEDŁ PROF. DR HAB. STANISŁAW MALESZEWSKI Drukuj
środa, 08 sierpnia 2018 11:13

prof_S_Maleszewski_fotografia Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 5 sierpnia 2018 roku zmarł, przeżywszy 87 lat, prof. dr hab. Stanisław Maleszewski, wieloletni profesor Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz emerytowany profesor Uniwersytetu w Białymstoku.

Profesor był fizjologiem roślin, specjalistą w dziedzinie fotosyntezy i fotooddychania, autorem licznych publikacji w renomowanych czasopismach naukowych. Pełnił wiele zaszczytnych funkcji na Wydziale Biologii UW, w szczególności był Prodziekanem d/s studenckich i Prodziekanem d/s badań i finansów oraz Dyrektorem Instytutu Botaniki, a także Kierownikiem Pracowni Izotopowej i Fitotronowej i Kierownikiem Zakładu Fotosyntezy Instytutu Botaniki Wydziału Biologii UW. Zajmował stanowisko Kierownika Zakładu Botaniki i Fizjologii Roślin Filii UW w Białymstoku, był Kierownikiem Zakładu Fizjologii Roślin oraz Dyrektorem Instytutu Biologii na Uniwersytecie w Białymstoku.

Profesor wypromował wielu doktorów i magistrantów; był sekretarzem Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz Przewodniczącym Sekcji Biochemiczno-Fizjologicznej tego Oddziału. Profesor był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzeni Polski.

Uroczystość pożegnalna profesora Stanisława Maleszewskiego odbędzie się w piątek 17 sierpnia 2018, o godz. 10.30, w Domu Pogrzebowym - sala B, na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie.

Żegnamy Go z wielkim żalem.

Dziekan, Rada Wydziału i pracownicy Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 
Prof. dr hab Mieczysław Kuraś Drukuj
poniedziałek, 19 marca 2018 21:34

prof_Kuras_fotografia

16 marca 2018 roku odszedł od nas w wieku 85 lat prof. dr hab. Mieczysław Kuraś.

Zasłużony naukowiec i pedagog, od 54 lat związany z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel i Kierownik Zakładu Morfogenezy Roślin Instytutu Botaniki. Specjalista w zakresie strukturalnych aspektów morfogenezy roślin i technik mikroskopii elektronowej, ostatnio zajmujący się poszukiwaniem nowych naturalnych leków. Wychowawca wielu pokoleń pracowników, doktorantów i studentów. Bardzo oddany zarówno pracy naukowej jak i pracy ze studentami.

Zawsze skromny, uśmiechnięty i życzliwy ludziom. Tak będziemy pamiętać i tak będziemy wspominać prof dr hab Mieczysława Kurasia.

Zespół dziekański, Rada Wydziału, pracownicy i studenci

 
Prof. Roman Mycielski Drukuj
środa, 13 grudnia 2017 11:49

prof Mycielski fotografia28 listopada 2017 r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł prof. dr hab. Roman Mycielski, mikrobiolog, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.

Profesor Roman Mycielski urodził się 21 października 1933 roku we Wrześni, w pałacu na Opieszynie, siedzibie rodu Mycielskich. w 1939 roku został z rodziną wysiedlony z Wrześni przez Niemców i wywieziony do Radomia. w czasie wojny mieszkał w Warszawie i uczył się na tajnych kompletach organizowanych przez siostry zakonne. w 1944 roku wyjechał z matką i siostrami do Austrii i ostatecznie zamieszkali w Wiedniu. Po powrocie do Polski, w 1946 roku, znalazł się początkowo w Krakowie, a później w Jeleniej Górze. w 1948 roku Jego rodzina została wysiedlona z Jeleniej Góry, a Roman zamieszkał w bursie przy LO Maurycego Mochnackiego w Karpaczu. Już w szkole średniej wyraźnie interesował się przedmiotami przyrodniczymi. w 1951 roku zdał maturę, lecz ze względu na ziemiańskie pochodzenie nie został dopuszczony do egzaminu wstępnego na Uniwersytet im. Bolesława Bieruta we Wrocławiu.

więcej…
 
Prof. Stefan Radzikowski Drukuj
piątek, 30 grudnia 2016 23:16

prof_Radzikowski_fotografia 30 grudnia 2016 r. odszedł Pan Profesor Stefan Radzikowski (1936-2016). Profesor Radzikowski był absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego, na którym studiował w latach 1959-1965. Był uczniem profesora Raabego, pod którego opieką przygotował pracę magisterską dotyczącą kariologii orzęsków. W Zakładzie Zoologii został zatrudniony w 1965 roku i z nim związał swoją karierę naukową. Specjalnością Profesora była cytologia i kariologia orzęska z rodzaju Chilodonella żyjącego w oligotroficznych zbiornikach wodnych. Był stypendystą Fundacji Aleksandra von Humboldta na Uniwersytetach w Tybindze i Giessen, Autorem wielu prac naukowych, kierownikiem wielu prac magisterskich i doktorskich. W roku 2007 profesor Radzikowski przeszedł na emeryturę, a Zakład Zoologii przekształcony został w Zakład Paleobiologii i Ewolucji. Dzieje Zakładu, którym kierował opisał w „Zarys historii zoologii na Uniwersytecie Warszawskim".
Żegnamy naszego współpracownika, kolegę i nauczyciela.

 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2


logo HR