logo Uniwersytet Warszawski

Co dawniej jadano? A czym farbowano pisanki? Drukuj
czwartek, 15 marca 2018 11:54

marchew_ilustracja

Dlaczego warto sięgnąć do opublikowanego w Etnobiologii polskiej artykułu http://etnobiologia.com/2017/...graniszewska.pdf zawierającego źródłowy tekst Zygmunta Glogera, mówi dr Maja Graniszewska.

Ci z Państwa, którzy mają doświadczenie posiadania ogródka, być może siali fasolę piechotę. Ja siałam, ale nigdy nie wiedziałam, dlaczego nazywa się ona „piechota”. Odpowiedź na to pytanie znalazłam w rękopisie Zygmunta Glogera. Otóż dawniej, fasolę tyczkową nazywano „konnicą”, a niską – przez analogię – „piechotą”. Na dworach zajadano się marchwią białą, słodszą od żółtej, jadanej przez lud. Pomarańczowej marchwi...

więcej…
 
Kleszcze w Warszawie i Białowieży Drukuj
piątek, 08 grudnia 2017 11:57

publikacja_kleszcze_ilustracja

Dużym zainteresowaniem na świecie (Altmetric Attention Score: 14) cieszy się ostatnio opublikowany artykuł mgr. Macieja Kowalca, doktoranta z Z. Parazytologii, porównujący zakażenie kleszczy krętkami boreliozy na terenie Warszawy i w okolicach Białowieży

“Ticks and the city - are there any differences between city parks and natural forests in terms of tick abundance and prevalence of spirochaetes?” ukazał się w czasopiśmie Parasites & Vectors

Co ciekawe, po przebadaniu blisko 3 tys. kleszczy, stwierdzono bardzo zbliżone odsetki zakażenia kleszczy...

więcej…
 
Publikacja dr Anny Ajduk z zespołem dotycząca regulacji czas trwania fazy M pierwszego podziału zarodkowego myszy Drukuj
środa, 13 września 2017 10:55

publikacja_Ajduk_ilustracja Pani dr Anna Ajduk z Zakładu Embriologii jest pierwszym autorem w opublikowanej właśnie w piśmie Scientific Reports pracy "Delayed APC/C activation extends the first mitosis of mouse embryos.": https://www.nature.com/articles/s41598...

Praca ta przybliża mechanizm regulujacy czas trwania fazy M pierwszego podziału zarodkowego myszy. U myszy, podobnie jak i u innych zwierząt, pierwsza zarodkowa faza M trwa znacząco dłużej niż kolejne mitozy. Do tej pory nie było wiadomo, co jest przyczyną tego wydłużenia. Autorzy niniejszej pracy pokazują, że w czasie pierwszej fazy M kompleks APC/C ulega aktywacji...

więcej…
 
Publikacja dr hab I. Jasser z zespołem dotycząca przewidywania toksyczności zakwitów sinicowych Drukuj
poniedziałek, 11 września 2017 12:20

praca_dr_jasser_ilustracja Dr hab. Iwona Jasser z zespołem badawczym z naszego Wydziału (Aleksandra Bukowska -pierwszy autor, Tomasz Kaliński, Michał Koper, Iwona Kostrzewska-Szlakowska, Jan Kwiatowski) oraz z Uniwersytetu Gdańskiego (Hanna Mazur-Marzec) opublikowali pracę w piśmie Scientific Reports pt."Predicting blooms of toxic cyanobacteria in eutrophic lakes with diverse cyanobacterial communities": https://www.nature.com/articles/s41598...

więcej…
 
CHIMERY MIĘDZYGATUNKOWE – PUBLIKACJA W DEVELOPMENTAL BIOLOGY Drukuj
wtorek, 04 lipca 2017 13:25

Zarodek_chimerowy_ilustracja W lipcowym numerze Developmental Biology ukazała się ostatnia praca prof. Andrzeja K. Tarkowskiego. Opisuje ona wyniki badań, które prowadził razem z Katarzyną Bożyk, Katarzyną Gilecką, Moniką Humięcką, Marcinem Szpilą i Anetą Suwińską, realizując projekt MAESTRO NCN. Praca dokumentuje rozwój chimer międzygatunkowych szczur-mysz, powstałych w wyniku agregacji 8-komórkowych zarodków obu gatunków i przeszczepionych do dróg rodnych myszy. Zarodki obu gatunków eksprymowały różne markery fluorescencyjne, dzięki czemu możliwe było śledzenie losów komórek przez cały okres rozwoju zarodkowego oraz po urodzeniu chimer. Doświadczenie to pokazało, że komórki wczesnych zarodków myszy i szczura są zdolne do integracji, tworzenia chimerowej...

więcej…
 
PRACA ANNY AJDUK W SCIENTIFIC REPORTS Drukuj
piątek, 30 czerwca 2017 17:11

praca_Ajduk_ilustracja

Dr Anna Ajduk z Zakładu Embriologii jest współautorem korespondencyjnym pracy opublikowanej w piśmie Scientific Reports "Optical coherence microscopy as a novel, non-invasive method for the 4D live imaging of early mammalian embryos": https://www.nature.com/articles/...

Praca ta dotyczy nowej, przyżyciowej techniki obrazowania oocytów i zarodków ssaczych, wykorzującej tzw. optyczną mikroskopię koherencyjną. W metodzie tej obraz obiektu jest odtwarzany na podstawie informacji, którą niesie światło rozproszone przez ten obiekt. Szum generowany przez tę technikę obrazowania, uniemożliwiający zazwyczaj zobaczenie struktur wewnątrzkomórkowych, został zminimalizowany dzięki...

więcej…
 
dr hab. Bogdan Jaroszewicz współautorem publikacji w Science Drukuj
piątek, 14 października 2016 10:12

dr_jaroszewicz_science_publikacja_ilustracja Polski wkład w badania nad globalną produktywnością ekosystemów leśnych – dr hab. Bogdan Jaroszewicz współautorem publikacji w Science

Bogdan Jaroszewicz, kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Wydziału Biologii UW jest członkiem zespołu naukowego koordynowanego przez Jingjing Liang, Petera B. Reicha i Thomasa W. Crowthera, który poddał analizie dane z 777.126 leśnych stałych powierzchni badawczych rozmieszczonych na całym świecie. Analiza wykazała pozytywny wpływ różnorodności gatunkowej drzew na produktywność ekosystemów leśnych w skali całego globu.

więcej…
 
PRACA W CURRENT BIOLOGY Drukuj
poniedziałek, 16 maja 2016 12:50

A_Karnkowska_publikacja_ilustracja

Anna Karnkowska, adiunkt w Zakładzie Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji, jest pierwszym autorem pracy pt. A Eukaryote without a Mitochondrial Organelle, która ukazała się w czasopiśmie Current Biology. Dr Karnkowska, w trakcie stażu podoktorskiego na Uniwersytecie Karola w Pradze, wraz z międzynarodowym zespołem, zajmowała się badaniem ewolucji mitochondriów u beztlenowych mikroorganizmów eukariotycznych. Efektem tych badań jest...

więcej…
 
Tomasz Jagielski w Clinical Microbiology Review Drukuj
środa, 13 kwietnia 2016 22:34

Clinical_Microbiology_Review_ilustracja

Tomasz Jagielski z Zakładu Mikrobiologii Stosowanej jest głównym autorem pracy pt. Methodological and clinical aspects of the molecular epidemiology of Mycobacterium tuberculosis and other mycobacteria, która ukazała się w prestiżowym czasopiśmie Clinical Microbiology Reviews (Clin Microbiol Rev., 2016,29(2):239-290).

Praca stanowi pierwsze tak kompleksowe i interdyscyplinarne opracowanie dotyczące technik typowania genetycznego prątków gruźlicy i prątków atypowych. Znaczenie tych metod zostało...

więcej…
 
Bogdan Jaroszewicz w Nature Communication Drukuj
środa, 13 kwietnia 2016 21:35

Notatka_w_NCOMMS_ilustracja

Ekosystemy o wysokiej różnorodności biologicznej zapewniają szeroki wachlarz usług ekosystemowych na średnim poziomie (Cały artykuł: van der Plas et al. 2016. 'Jack-of-all-trades' effects drive biodiversity-ecosystem multifunctionality relationships in European forests. Nature Communications, 7:11109; doi: 10.1038/NCOMMS11109)

Usługi ekosystemowe to wszelkie korzyści materialne i niematerialne czerpane z przyrody przez człowieka (np.: zapylanie roślin, produkcja tlenu, natchnienie artystów, drewno). Różne usługi ekosystemowe mogą, przy zachowaniu pewnych założeń, być świadczone przez ten sam ekosystem w tym samym czasie i miejscu, np. ekosystem leśny dostarcza drewna, a jednocześnie może być miejscem rekreacji, zabezpieczać glebę przed erozją i produkować...

więcej…
 
« pierwszapoprzednia123następnaostatnia »

Strona 2 z 3


logo HR