logo Uniwersytet Warszawski


KONKURS OPUS 16 Drukuj
środa, 21 listopada 2018 10:28

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w konkursie OPUS 16. Jest on przeznaczony dla wszystkich badaczy, niezależnie od etapu kariery naukowej.

Wnioski należy złożyć w systemie OSF do 17 grudnia 2018 r.

Dokumentacja konkursu

 
KONKURS PRELUDIUM 16 Drukuj
środa, 21 listopada 2018 10:28

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w konkursie PRELUDIUM 16. Jest on przeznaczony dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających jeszcze stopnia doktora. 

Wnioski należy złożyć w systemie OSF do 17 grudnia 2018 r.

Dokumentacja konkursu

 
KONKURS SONATA 14 Drukuj
środa, 21 listopada 2018 10:27

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w konkursie SONATA 14. Jest on przeznaczony dla osób, które uzyskały stopień doktora w latach 2011 – 2016. Celem konkursu jest wsparcie w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego.

Wnioski należy złożyć w systemie OSF do 17 grudnia 2018 r.

Dokumentacja konkursu

 
KONKURS MINIATURA 2 Drukuj
czwartek, 10 maja 2018 00:00

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie MINIATURA 2. Jest on przeznaczony dla osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Ze środków projektu można sfinansować m.in. kwerendy i staże naukowe, wyjazdy badawcze, konsultacyjne i konferencyjne, a także badania wstępne i pilotażowe. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 000 do 50 000 złotych.

Wnioski składa się w systemie OSF, nabór prowadzony jest w systemie ciągłym  do 31 grudnia 2018 r., ale termin może zostać skrócony jeśli budżet wszystkich złożonych wniosków przekroczy dwukrotność środków przeznaczonych na konkurs.

Dokumentacja konkursu

 
logo HR