logo Uniwersytet Warszawski


KONKURS ETIUDA 7 Drukuj
środa, 23 stycznia 2019 11:33

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie ETIUDA 7. Jest on przeznaczony dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w działalności naukowej i mają otwarty przewód doktorski lub otworzą go do dnia 30 kwietnia 2019 r. Laureat zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania.

Wnioski składa się w systemie OSF, do 15 marca 2019 roku.

Dokumentacja konkursu

 
KONKURS SONATINA 3 Drukuj
środa, 23 stycznia 2019 11:32

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie SONATINA 3. Jest on przeznaczony na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Wnioski składa się w systemie OSF, do 15 marca 2019 roku.

Dokumentacja konkursu

 
logo HR