logo Uniwersytet Warszawski


PEŁNOMOCNICY DZIEKANA Drukuj
piątek, 29 września 2017 13:29

Pełnomocnik ds. MISMaP - dr hab. Monika Radlińska

Pełnomocnik ds. MSOŚ - prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka

Pełnomocnik ds. makrokierunku Zarządzanie Środowiskiem - dr Monika Mętrak

Pełnomocnik ds. promocji Wydziału - dr Katarzyna Gieczewska

Pełnomocnik ds. Programu Erasmus/Socrates - prof. dr hab. Nadzieja Drela

Pełnomocnik ds. Praktyk Erasmusa - dr Ewa Kozłowska

Pełnomocnik ds. socjalnych - dr hab. Maksymilian Zienkiewicz

Pełnomocnik ds. rekrutacji - dr Magdalena Markowska

Pełnomocnik ds. praktyk zawodowych - dr hab. Paweł Majewski

Pełnomocnik ds. karier absolwentów - dr Magdalena Szuplewska

 


logo HR