logo Uniwersytet Warszawski


SKŁAD KOMISJI RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UW D/S PRZEWODÓW DOKTORSKICH 2016/2020 Drukuj
niedziela, 06 października 2019 16:09

I KOMISJA - BIOLOGII MOLEKULARNEJ

(biologia molekularna, genetyka, biochemia, biotechnologia)

Członkowie:

 1. Dr hab. Monika Adamczyk-Popławska
 2. Prof. dr hab Ewa Bartnik
 3. Prof. dr hab. Dariusz Bartosik
 4. Prof. dr hab. Jacek Bielecki
 5. Prof. dr hab. Katarzyna Brzostek
 6. Prof. dr hab. Michał Dadlez
 7. Dr hab. Łukasz Drewinak, prof. ucz.
 8. Dr hab. Jakub Drożak
 9. Prof. dr hab. Andrzej Dziembowski
 10. Dr hab. Łukasz Dziewit
 11. Dr hab. Agnieszka Dzikowska
 12. Dr hab. Jan Fronk
 13. Prof. dr hab. Maciej Garstka
 14. Dr hab. Agnieszka Girstun
 15. Prof. dr hab. Paweł Golik
 16. Dr hab. Anna Grudniak
 17. dr hab. Dorota Hoffman-Zacharska
 18. Prof. dr hab. Elżbieta Jagusztyn-Krynicka
 19. Dr hab. Marta Koblowska, prof. UW
 20. Dr hab. Dorota Korsak
 21. Dr hab. Piotr Kozłowski
 22. Dr hab. Agata Krawczyk-Balska
 23. Prof. dr hab. Joanna Kufel
 24. Dr hab. Agnieszka Kwiatek
 25. Dr hab. Renata Matlakowska, prof. UW
 26. Dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW
 27. Dr hab. Adrianna Raczkowska
 28. Dr hab. Monika Radlińska
 29. Prof. dr hab. Aleksandra Skłodowska
 30. Dr hab. Radosław Stachowiak
 31. Prof. dr hab. Piotr Stępień
 32. Dr hab. Anna Szakiel, prof. ucz.
 33. Dr hab. Rafał Tomecki
 34. Dr hab. Katarzyna Tońska, prof. UW
 35. Dr hab. Tomasz Wilanowski
 36. Dr hab. Katarzyna Winiarska
 37. Dr hab. Agnieszka Wyszyńska
 38. Prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz
 39. Dr hab. Maksymilian Zienkiewicz
 1. Mgr Rafał Becker
 2. Dr Renata Godlewska
 3. Dr Takao Ishikawa
 4. Dr Michał Koper
 5. Mgr Krzysztof Romaniuk
 6. Dr Magdalena Szuplewska
 7. Dr Joanna Trzcińska-Danielewicz

Profesorowie emerytowani:

 1. Prof. dr hab. Jadwiga Bryła
 2. Prof. dr hab. Jerzy Hrebenda
 3. Prof. dr hab. Wirginia Janiszowska
 4. Prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski
 5. Prof. dr hab. Stanisław Lewak
 6. Prof. dr hab. Zdzisław Markiewicz
 7. Prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz
 8. Dr hab. Andrzej Podstolski, prof. UW
 9. Prof. dr hab. Krzysztof Staroń
 10. Prof. dr hab. Piotr Węgleński
 11. Prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
 12. Prof. dr hab. Zdzisław Wojciechowski
 13. Prof. dr hab. Krystyna Wolska

II KOMISJA - BIOLOGII KOMÓRKI I ORGANIZMU

(anatomia, cytologia, embriologia, fizjologia, immunologia, parazytologia)

Członkowie:

 1. Dr hab. Anna Ajduk
 2. Prof. dr hab. Danuta Maria Antosiewicz
 3. Dr hab. Anna Bajer, prof. UW
 4. Dr hab. Małgorzata Bednarska
 5. Dr hab. Piotr Bębas, prof. ucz.
 6. Dr hab. Ewa Borsuk, prof. UW
 7. Dr hab. Edyta Brzóska-Wójtowicz
 8. Prof. dr hab. Maria Ciemerych-Litwinienko
 9. Prof. dr hab. Maria Doligalska
 10. Prof. dr hab. Nadzieja Drela
 11. Prof. dr hab. Jerzy Dzik
 12. Dr hab. Iwona Grabowska-Kowalik
 13. Prof. dr hab. Grażyna Korczak-Kowalska
 14. Dr hab. Paweł Majewski
 15. Prof. dr hab. Marek Maleszewski
 16. Prof. dr hab. Agnieszka Mostowska
 17. Prof. dr hab. Elżbieta Romanowska
 18. Prof. dr hab. Paweł Sowiński
 19. Dr hab. Aneta Suwińska
 20. Dr hab. Bożena Szal
 21. Dr hab. Katarzyna Szczepańska
 22. Prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka
 23. Dr hab. Małgorzata Zimowska-Wypych
 1. Dr Iwona Adamska
 2. Dr Karolina Archacka
 3. Dr Piotr Bernatowicz
 4. Dr Marcin Chrzanowski
 5. Dr Katarzyna Gieczewska
 6. Dr Ewa Kozłowska
 7. Dr Magdalena Markowska
 8. Dr Danuta Solecka
 9. Mgr Agata Tarnowska

Profesorowie emerytowani:

 1. Dr hab. Krystyna Brochocka, prof. UW
 2. Prof. dr hab. Maria Charzyńska
 3. Prof. dr hab. Bronisław Cymborowski
 4. Prof. dr hab. Janina Dobrzańska-Kaczanowska
 5. Prof. dr hab. Alina Kacperska-Lewak
 6. Prof. dr hab. Andrzej Kaczanowski
 7. Prof. dr hab. Bohdan Matuszewski
 8. Prof. dr hab. Jerzy Moraczewski
 9. Dr hab. Eugeniusz Parys, prof. UW
 10. Prof. dr hab. Anna M. Rychter
 11. Prof. dr hab. Edward Siński
 12. Prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta

III KOMISJA - BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

(taksonomia, ekologia, geografia roślin i zwierząt, ochrona przyrody)

Członkowie:

 1. Dr hab. Marcin Brzeziński
 2. Prof. dr hab. Piotr Dawidowicz
 3. Dr hab. Halina Galera
 4. Dr hab. Tomasz Gortat
 5. Dr hab. Alicja Gryczyńska
 6. Dr hab. Ewa Jabłońska
 7. Dr hab. Bogdan Jaroszewicz
 8. Dr hab. Iwona Jasser
 9. Dr hab. Paweł Koperski
 10. Dr hab. Wiktor Kotowski
 11. Prof. dr hab. Michał Kozakiewicz
 12. Dr hab. Rafał Milanowski
 13. Dr hab. Robert Mysłajek
 14. Prof. dr hab. Joanna Pijanowska
 15. Dr hab. Waldemar Siuda, prof. UW
 16. Prof. dr hab. Krzysztof Spalik
 17. Prof. dr hab. Małgorzata Stpiczyńska
 18. Dr hab. Barbara Sudnik-Wójcikowska, prof. UW
 19. Dr hab. Małgorzata Suska-Malawska
 20. Dr hab. Mirosław Ślusarczyk
 21. Dr hab. Maciej Wódkiewicz
 22. Dr hab. Marta Wrzosek
 23. Prof. dr hab. Bożena Zakryś
 24. Dr hab. Marcin Zych
 1. Mgr Paweł Hałakuc

Profesorowie emerytowani:

 1. Dr hab. Grażyna Bystrzejewska-Piotrowska
 2. Prof. dr hab. Ryszard Chróst
 3. Dr hab. Krzysztof Dmowski
 4. Prof. dr hab. Maciej Z. Gliwicz
 5. Prof. dr hab. Anna Kwiatkowska – Falińska
 6. Prof. dr hab. Ewa Pieczyńska
 7. Prof. dr hab. Andrzej Prejs
 8. Prof. dr hab. Ewa Symonides
 9. Prof. dr hab Henryk Tomaszewicz
 10. Dr hab. Ligia Tuszyńska, prof. UW
 11. Dr hab. Tomasz Umiński, prof. UW
 


logo HR