logo Uniwersytet Warszawski


Student z niepełnosprawnościami Drukuj
sobota, 14 marca 2020 20:14

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, stwarzanie osobom z niepełnosprawnością warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych to jedno z podstawowych zadań uczelni wyższych.

Uniwersytet Warszawski podejmuje działania mające na celu dostosowani oferty dydaktycznej do potrzeb studentów z niepełnosprawnością i przewlekle chorych od roku 1990. Włączenie studentów niepełnosprawnych w proces studiowania na Uniwersytecie Warszawskim zakłada: likwidacje barier, przy jednoczesnym nieobniżaniu wymagań merytorycznych, a proponowane rozwiązania nie mogą naruszać kluczowych elementów kursów.

W celu zagwarantowania osobom z niesprawnością niezbędnych form wsparcia, Rektor UW w 2000 roku utworzył Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, władze WB w 2013 roku powołały koordynatora ds. studentów z niepełnosprawnościami.

 


logo HR