logo Uniwersytet Warszawski


Procedura wyboru senatorów UW w kadencji 2020-2024 Drukuj
poniedziałek, 24 lutego 2020 14:01

Zgodnie z obowiązującym Statutem UW, wybory członków Senatu na kadencję 2020-2024 będą przebiegać wg innych zasad niż w ubiegłych latach.

W skład Senatu wychodzą:

  1. profesorowie i profesorowie uczelni
  2. pozostali pracownicy Uniwersytetu
  3. studenci i doktoranci

Senatora z grupy profesorów i profesorów uczelni wybierają nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach profesora lub profesora uczelni wykonujący swoje obowiązki na danym wydziale, oddzielnie dla każdego wydziału w liczbie jeden dla każdego wydziału.

Wybory Senatora na Wydziale Biologii odbędą się w maju. Do dnia 25 lutego WKW ustali i poda do wiadomości szczegółowy harmonogram ww. wyborów.

Pozostałych Senatorów z grupy profesorów i profesorów uczelni oraz Senatorów z grupy pozostałych pracowników Uniwersytetu wybiera Kolegium Elektorów UW.

Termin zgłaszania kandydatur na Senatorów wybieranych przez Kolegium Elektorów UW upływa 6 marca 2020 roku. Kandydatury zgłasza się do Uczelnianej Komisji Wyborczej za pośrednictwem Biura Rektoratu.

Kandydata na Senatora musi poprzeć grupa co najmniej 10 pracowników Uniwersytetu, należąca do tej samej grupy pracowników co kandydat. Dana osoba może poprzeć tylko jednego kandydata. Wyjątek stanową profesorowie i profesorowie uczelni, którzy mogą poprzeć dwie kandydatury: 1) Senatora wybieranego na wydziale i 2) Senatora wybieranego przez Kolegium Elektorów UW.

Ta sama osoba grupy profesorów i profesorów uczelni nie może być jednocześnie kandydatem na Senatora wybieranego na Wydziale i przez Kolegium Elektorów UW.

Tryb zgłaszania kandydatów na członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego reguluje Uchwała UKW nr 21.

Kandydat na członka Senatu może przedłożyć przewodniczącemu UKW swoją deklarację programową. Szczegóły opisuje Uchwała UKW nr 13.

Dnia 16 marca 2020 r. odbędzie się spotkanie prezentujące kandydatów do Senatu wybieranych przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu. Szczegóły spotkania określa uchwała UKW nr 18.

Wszystkie formularze i uchwały znajdą państwo także na stronie UKW: http://ukw.uw.edu.pl/

 


logo HR