logo Uniwersytet Warszawski

Sympozjum pt: „Alternatywne rozwiązania gospodarki ściekowej w gminach na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej”. Drukuj
poniedziałek, 15 lipca 2019 22:27

Logo RDLSSzanowni Państwo,

W imieniu Wydziału Biologii UW oraz RDLS Sp z o.o. (spółka spin – off UW), mamy zaszczyt zaprosić Państwa na sympozjum pt: „Alternatywne rozwiązania gospodarki ściekowej w gminach na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej”.

Sympozjum odbędzie się 10 września 2019 r. na Wydziale Biologii UW. o godz. 9.30

Celem konferencji jest prezentacja wyników projektu „Analiza gospodarki ściekowej w gminach na terenie województwa mazowieckiego”, przedstawienie alternatywnych ekologicznych systemów do oczyszczania wód i ścieków oraz możliwości zdobywania finansowania na planowane inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej.

Udział w wydarzeniu skierowany jest do władz samorządowych (wójtów, burmistrzów itp), referentów, osób odpowiedzialnych za gospodarkę ściekową w jednostkach samorządowych oraz kierowników zakładów komunalnych.

Udział w sympozjum jest bezpłatny.

PROGRAM SYMPOZJUM

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników w holu głównym Wydziału Biologii UW (ul. Miecznikowa 1, Warszawa).
OTWARCIE SYMPOZJUM
10:00 – 10:15 Powitanie uczestników oraz przedstawienie programu sympozjum.
SESJA I - ANALIZA RÓŻNYCH ROZWIĄZAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ
10:15 – 10:45 Wyzwania związane z zarzadzaniem gospodarką ściekową na obszarach wiejskich.
10:45 – 11:45 Pasywne systemy oczyszczania ścieków (Hybrydowe hydrofitowe oczyszczalnie ścieków typu Constructed Wetland).Zasady działania hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków.
11:45 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 13:15 Przykłady funkcjonujących pasywnych systemów oczyszczalni ścieków na terenie Czech.Analizy przypadków dla funkcjonujących obiektów.
13:15 – 14:00 Lunch
SESJA II – FINANSOWANIE INWESTYCJI ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNO – ADMINISTRACYJNE.
14:00 – 15:00 Możliwości pozyskania finansowania na inwestycje związane z gospodarką ściekową oraz formalności prawne związane z planowanymi inwestycjami.
PODSUMOWANIE SYMPOZJUM
15:00 – 15:10 Pożegnanie uczestników.

Aby wziąć udział w sympozjum należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej:

Formularz zgłoszeniowy

 


logo HR