logo Uniwersytet Warszawski

II tura rekrutacji na Studia Doktoranckie Drukuj
piątek, 14 grudnia 2018 14:58

Dziekan
Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza II turę rekrutacji na Studia Doktoranckie
w zakresie wszystkich specjalności istniejących na Wydziale.

Studia są prowadzone w formie indywidualnych studiów stacjonarnych. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy uzyskali tytuł magistra lub równorzędny w zakresie nauk przyrodniczych lub informatyki, matematyki, fizyki.

Podania o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do Komisji Rekrutacyjnej i wymagane dokumenty należy składać od 15 grudnia 2018 r. do 30 stycznia 2019 r. w dziekanacie głównym Wydziału Biologii, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 5 – 6 lutego 2019 r.

Streszczenia proponowanych projektów, a także warunki i tryb rekrutacji są zamieszczone na stronie http://www.biol.uw.edu.pl w zakładce Student/Studia III stopnia/Rekrutacja.

Osoby przyjęte na studia doktoranckie będą mogły w lutym przystąpić do konkursu o stypendium doktoranckie Wydziału Biologii (stypendium płatne od marca 2019 r.).

 


logo HR