logo Uniwersytet Warszawski


I Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Warszawie Drukuj
środa, 19 czerwca 2019 13:12

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

Skład I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach

Przewodnicząca: Cabaj Anna

Wiceprzewodnicząca: Tołkacz Katarzyna

Członkowie:
Dąbrowski Michał
Dobrowolska Agata
Dzwonek Artur
El-Jai Julita
Karbowiak Grzegorz
Kozłowska Hanna Barbara
Kwiatkowska Monika
Mierzejewska Ewa Julia
Modlińska Klaudia
Suwińska Aneta

od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe wzory wniosków
http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/

REGULAMIN I LKE w Warszawie (plik pdf)

Terminarz posiedzeń:

11-12.06.2019 r. (składanie wniosków do 31.05.2019 r. do godz. 11.00)
02-03.07.2019 r. (składanie wniosków do 21.06.2019 r. do godz. 11.00)
10-11.09.2019 r. (składanie wniosków do 02.09.2019 r. do godz. 11.00)
08-09.10.2019 r. (składanie wniosków do 27.09.2019 r. do godz. 11.00)
05-06.11.2019 r. (składanie wniosków do 25.10.2019 r. do godz. 11.00)
10-11.12.2019 r. (składanie wniosków do 29.11.2019 r. do godz. 11.00)

W sierpniu sekretariat nieczynny

w sierpniu wnioski proszę składać w formie elektronicznej, forma papierowa portiernia na Wydziale Biologii ul. Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa (w zaadresowanych kopertach 1LKE Marcin Cichocki)

Wnioski (podania)należy składać w Sekretariacie Komisji
w 3 egzemplarzach (oryginały), druk dwustronny oraz mailowo do sekretariatu LKE

Prosimy o składanie wniosków (podań) najpóźniej 12 dni przed zebraniem!
(12 dni przed zebraniem – piątki do godz.11.00 wersja elektroniczna i papierowa)

Wnioski (podania) złożone w późniejszym terminie będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Komisji
Do dokumentów dotyczycących starych uchwał proszę dołączyć kopie (skany, wersje elktroniczne) poprzednich wniosków.

Termin rozpatrzenia wniosku może ulec przedłużeniu, jeżeli złożony wniosek będzie zawierał braki formalne.

Z powodu dużej ilości składanych wniosków Komisja nie może zagwarantować rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu 1LKE.

Możliwe są także dodatkowe posiedzenia komisji ustalane na bieżąco

(prosimy pamiętać o prawidłowym nagłówku, terminie realizacji doświadczenia dd/mm/rr, pełnej nazwie szkolenia, załącznikach T/N, prawidłowych nazwach i numerach użytkownika/hodowcy – według rejestrów, pkt. 4 klasyfikacji doświadczenia, prawidłowościach statystycznych, uzasadnienie dla odstąpienia od zastosowania znieczulenia, warunki w jakim będą utrzymywane zwierzęta,  Pkt.8- zasada 3R wypełnić wg instrukcji, prawidłowy format streszczenia nietechnicznego według wzoru oraz instrukcji pisania)

Podania o przedłużenie terminu doświadczenia prosimy składać z uwzględnieniem terminów posiedzeń I LKE. Termin zakończenia doświadczenia nie może być wcześniejszy od terminu posiedzenia ILKE na którym będzie podanie rozpatrywane - ciągłość doświadczenia (data posiedzenia I LKE, nie data złożenia podania). Przypominamy o złożeniu 3egz. oraz przesłania wersji elektronicznej podania.

Miejsce składania wniosków:
Sekretarz Komisji:
mgr Marcin Cichocki
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
tel. 0225541028, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
pokój: 407b/A
wtorki: 10.00-12.00
czwartki: 11.00-13.00
Pozostałe dni: portiernia Wydziału Biologii (w zaadresowanych kopertach 1LKE Marcin Cichocki)

Stanowisko KKE w sprawie zgód, które wygasają z mocy prawa z końcem roku 2017

"Art. 79. 1. Do postępowań w sprawie wydania zgody na przeprowadzenie doświadczenia, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Doświadczenia, na których przeprowadzenie została wyrażona zgoda w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2018 r."


WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA LOKALNYCH KOMISJI

I Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Warszawie dla części obszaru województwa mazowieckiego obejmującego powiaty: mławski, ciechanowski, przasnyski, ostrołęcki, makowski, ostrowski, pułtuski, wyszkowski, węgrowski, sokołowski, siedlecki, łosicki, miński, otwocki, garwoliński oraz dzielnice miasta stołecznego Warszawy: Śródmieście, Ochota (część północna do ulic Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz ulice Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. numery parzyste), Wilanów, Praga Północ, Wawer, Targówek, Praga Południe, Wesoła, Rembertów

AKTY PRAWNE: https://www.gov.pl/web/nauka/krajowa-komisja-etyczna-do-spraw-doswiadczen-na-zwierzetach

REJESTRY (http://www.bip.nauka.gov.pl/rejestry_zwierzeta/)

STRESZCZENIA NIETECHNICZNE (http://www.bip.nauka.gov.pl/streszczenia-nietechniczne/)

SZKOLENIA i KURSY (http://pollasa.pl/kursy/kursy-pollasa/)

Dobre praktyki http://www.bip.nauka.gov.pl/dobre-praktyki/

WNIOSKI:

 • Instrukcja wypełniania wniosku do LKE
  (proszę pamiętać o nagłówku, terminie realizacji doświadczenia dd/mm/rr, pełnej nazwie szkolenia, załącznikach T/N, prawidłowych numerach użytkownika/hodowcy – rejestry, pkt. 4 klasyfikacji doświadczenia, prawidłowościach statystycznych, uzasadnienie dla odstąpienia od zastosowania znieczulenia, warunki w jakim będą utrzymywane zwierzęta)
  § 6 pkt 5 Regulaminu 1lke w Warszawie
  „W przypadku stwierdzenia wad formalnych wniosku komisja wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia z pouczeniem, że nieusunięcie tych wad spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania”.
  Poprawione wnioski prosimy składać najpóźniej! 12 dni przed zebraniem – piątki do godz.11.00 wersja elektroniczna i papierowa. Wnioski złożone w późniejszym terminie będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Komisji
 • Formularze wniosków, instrukcje/
 • Formularze wniosków - sprzed 27.05.2015
 • Kategorie dotkliwości procedur
 • Zalecenia dotyczące eutanazji zwierząt doświadczalnych

Ocena retrospektywna

Krajowa Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach

 


logo HR