logo Uniwersytet Warszawski

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA SEMESTRU LETNIEGO 2018/2019 Drukuj
środa, 12 grudnia 2018 13:24

AKTUALNOŚCI

...

...


I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Rejestracja na zajęcia semestru letniego 2018/19 odbędzie się zgodnie z TERMINARZEM REJESTRACJI. Studentów MSOŚ, MISMAPu i innych wydziałów obowiązuje ten sam TERMINARZ oraz te same zasady zapisów, co studentów WB.
 2. Zapisy prowadzone są przez Internet w USOSweb https://usosweb.uw.edu.pl/. w przypadku innych form zapisów lub dodatkowych wymagań - informacje są w uwagach do danego przedmiotu lub na stronach zakładów.
 3. Zapisując się na zajęcia należy posługiwać się odpowiednią siatką zajęć dla danego roku, kierunku i specjalizacji. Plansze siatek zajęć znajdują w zakładce „Siatka zajęć, rejestracja”
  w przypadku stwierdzenia błędów, lub niezgodności USOSwebemóSiatki, prosimy o kontakt ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 42509) lub kontakt z samorządem studenckim.
 4. Proszę uważnie czytać komunikaty zamieszczane w uwagach do przedmiotu. w przypadku wielu zajęć kierunkowych, specjalizacyjnych, udział w zajęciach wymaga spełnienia dodatkowych warunków (zaliczenie wskazanych przedmiotów). Informacje te przekazujemy wysyłając wiadomość na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Format wiadomości znajdziecie w ostatnim podpunkcie komunikatu - „SCHEMAT WIADOMOŚCI z DODATKOWYMI INFORMACJAMI o OCENACH, ZALICZENIACH, GRUPACH i UWAGACH”.
 5. Na stronach Usosowni (http://usosownia.uw.edu.pl), dostępne są przewodniki dot. zapisów w USOSweb.
 6. REJESTRACJA DWUETAPOWA na zajęcia fakultatywne (tzw. „OTWARTA”)
  I etap rejestracji
  W przypadku niektórych zajęć /kierunkowych, specjalizacyjnych, do wyboru/ udział w nich uwarunkowany jest spełnieniem dodatkowych wymagań /zaliczenia wskazanych przedmiotów/. Informacje te należy przesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , posługując się SCHEMATEM WIADOMOŚCI (punkt III).
  Informacje proszę wysyłać wyłącznie w trakcie trwania rejestracji.
  II etap rejestracji
  Po zakończeniu rejestracji, nadesłane przez was informacje wraz z listami z USOS przekazywane są koordynatorom zajęć, którzy przygotowują ostateczne listy przyjętych.
  Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu jest widoczna w USOSweb. Informacje o listach rezerwowych i inne szczegóły, o ile tak zdecyduje k. przedmiotu publikowane są na stronach zakładowych lub w odp. gablotach.
  III etap rejestracji
  Po zakończeniu rejestracji, w przypadku decyzji odmownej, student zainteresowany odbyciem innych zajęć kieruje się bezpośrednio do koordynatora przedmiotu z prośbą o przyjęcie.
  Po 3-ch tygodniach od rozpoczęcia, do dziekanatu powinny trafić skorygowane, ostateczne listy przyjętych. Jeżeli do tego czasu nie widzisz się na liście – zgłoś to koordynatorowi.
 7. W przypadku rejestracji jednoetapowej – BEZPOŚREDNIEJ o przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszenia w USOSweb. w przypadku małej liczby zgłoszeń, decyzja o tym, czy zajęcia się odbędą, należy do koordynatorów przedmiotów.
 8. Dopisanie do zajęć, po zakończeniu rejestracji jest możliwe tylko po przedstawieniu PISEMNEJ ZGODY KOORDYNATORA lub maila, Nigdy na podstawie ustnych oświadczeń studentów.

II TERMINARZ REJESTRACJI – semestr letni 2018/2019

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY WYDZIAŁU BIOLOGII UW

05.12.2018 (środa) g. 21.30 – 14.01.2019 g. 23.59

W pierwszym tygodniu (do 10 grudnia), uprawnienia do rejestracji mają studenci WB, studenci MISMAP, którzy jako pierwszy kierunek studiują Biologię, Biotechnologię lub Ochronę środowiska.

Uwaga!!!
W tym terminie odbędzie się dedykowana tura zapisów na Genetykę z inżynierią genetyczną, na którą w tym roku zapisują się studenci dwóch pierwszych roczników, studiów Igo stopnia, kierunków: biologia i biotechnologia. Studenci zapisują się do wskazanych (dedykowanych) grup innych dla i i II roku. w kolejnej turze zapisów – od 14go grudnia, wszyscy uzyskają dostęp do wszystkich grup.

Od 12 grudnia (środa) uprawnieni będą wszyscy studenci MISMAP, MSOŚ oraz studenci zapisujący na podstawie podań.

Przedmioty obowiązkowe dla studentów I, II i III roku

 • Chemia organiczna, Ekologia ogólna, Statystyka, Biologia komórki, Flora i Fauna,
 • Ekotoksykologia, Botanika konserwatorska, Biogeochemia, Genetyk z inżynierią genetyczną M,
 • Fizjologia roślin, Fizjologia zwierząt i człowieka, Genetyka z inżynierią genetyczną, Ekologia terenowa, Biotechnologia, Mikrobiologia przemysłowa, Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska, Enzymologia I,
 • Biofizyka, Ewolucja, Podstawy hodowli komórek roślinnych i zwierzęcych, Bioinformatyka, Ocena oddziaływania na środowisko.

Przedmioty obowiązkowe dla studentów i roku st. magisterskich

 • Bioetyka, Mechanizmy Ewolucji II, Organizmy modelowe w badaniach biologicznych, Natur 2000 – ochrona przyrody w Europie.

Przedmioty Bloku pedagogicznego (prowadzone przez Wydział Biologii)

 • Technologia informacyjna w nauczaniu, Edukacja zdrowotna

20.12.2018 (czwartek) g. 21.30 – 14.01.2019 g. 23.59

Przedmioty obowiązkowe, kierunkowe, specjalizacyjne, dowolnego wyboru oraz wykłady monograficzne.

Wszystkie informacja o rejestracjach na przedmioty ogólnouniwersyteckie, dające uprawnienia pedagogiczne, zajęcia Studium WF i pozostałe rejestracje żetonowe 2018/2019, dostępne są na stronie: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/


III SCHEMAT WIADOMOŚCI z DODATKOWYMI INFORMACJAMI o OCENACH, GRUPACH i UWAGACH

Uwagi ogólne:

 • Jeżeli w trakcie trwania rejestracji nadesłane zostaną więcej niż jedna wiadomości, prowadzącemu przekazana zostaną informacje zawarte z ostatniej.
 • Zgłoszenia należy składać wyłącznie w swoim imieniu, posługując się przy tym własnym kontem e-mail, tzn. w jednej wiadomości zgłaszana może być jedna osoba.
 • Termin nadsyłania informacji kończy się wraz z zakończeniem rejestracji.

Format wiadomości:

W temacie wiadomości wpisujemy pełną nazwę przedmiotu, na który chcemy się zarejestrować (np. Informacja obrazowa, Parazytologia środowiskowa, Genetyka molekularna).

W treści wiadomości wpisujemy:
a. imię nazwisko, NR INDEKSU studenta
b. kierunek i rok studiów w roku akademickim 2018/19,
c. pełna nazwa przedmiotu 1 (cw. Ocena, egz. Ocena)
c. pełna nazwa przedmiotu 2 (cw. Ocena, egz. Ocena)
c. pełna nazwa przedmiotu 3 (cw. Ocena, egz. Ocena) (np. Genetyka z inż. gen. D (cw. 4, egz. 5))
d. numery grup (w preferowanej kolejności)
e. uwagi

 • podając nazwę przedmiotu należy podać jego wersję D lub M wraz z oceną/ocenami,
 • jeżeli wymagane jest podanie ocen, z kilku przedmiotów, dopisujemy kolejny pozcycję „punkt c.”,
 • wymieniamy wszystkie grupy w preferowanej przez nas kolejności (od najbardziej do najmniej korzystnej),
 • w przypadku potrzeby podania dodatkowych informacji np. dot. zakładu w którym jest pisana praca magisterska/licencjacka, prosimy takie informacje podać w punkcie e. uwagi

Przykładowa wiadomość

Temat:
Fizjologia zwierząt kręgowych

Treść:
a. Alicja Kowalska, 517137
b. Biologia, III rok,
c. Biochemia D (cw 4,5, egz. 5,0)
c. Fizjologia zwierząt M (egz. 4,0)
d. 3, 1
e. licencjat w Zakładzie Parazytologii

 


logo HR