logo Uniwersytet Warszawski

Program studiów Drukuj
środa, 11 września 2019 09:42

Programy studiów dla studentów rozpoczynających studia poczynając od roku akademickiego 2018/2019


Studia I stopnia (licencjackie)

Studia II stopnia (magisterskie)

Program szczegolowy

Sylabusy przedmiotow w katalogu USOS

 


logo HR