logo Uniwersytet Warszawski

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia spotkała się online ze studentami

2 kwietnia, podczas transmisji online, prof. Jolanta Choińska-Mika odpowiadała na pytania studentów i doktorantów, które dotyczyły bieżących spraw studenckich i realizacji zajęć.

https://www.uw.edu.pl/prorektor-ds-studentow-i-jakosci-ksztalcenia-odpowiadala-na-pytania-studentow-i-doktorantow/

Zapis transmisji

 
Wyróżnienie Rektora w roku 2020

brama-uw-879x300

150 pracowników Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało nagrody rektora dla osób wyróżniających się osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi.

Gratulujemy nagrodzonym pracownikom naszego Wydziału!

Nagrody otrzymali:
dr hab. Tomasz Jagielski, dr hab. Łukasz Dziewit, prof. dr hab. Anna Bajer, prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz, dr Anna Karnkowska, dr hab. Łukasz Drewniak, prof. dr hab. Joanna Kufel, dr hab. Anna Ajduk, dr hab. Magdalena Popowska

https://www.uw.edu.pl/wyroznienie-rektora-w-roku-2020/

 
UWAGA!!!
czwartek, 26 marca 2020 18:14

Szanowni Państwo,

Dziś (w dniu 26 marca 2020 r.) Rektor UW wydał nowe Zarządzenie  (Zarządzenie NR 60 REKTORA UW w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19). Zarządzeniem Rektora wydłużony został okres pracy zdalnej do dnia 10 kwietnia 2020 r

Przypominam, że:

  1. Pracownicy Wydziału Biologii pracują w trybie zdalnym, za wyjątkiem osób, od których działalności zależy zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ciągłość funkcjonowania uczelni i ochrona jej majątku;
  2. Wejścia do pomieszczeń Wydziału będą ograniczone do niezbędnego minimum, np. w razie koniecznego zakończenia doświadczeń.

Podaję wykaz struktur wewnętrznych i stanowisk, na których obowiązuje praca na miejscu w formie dyżurów w zwykłych lub skróconych godzinach pracy, a także stanowisk, które funkcjonują w trybie całodobowym

Dyżury wszystkich sekcji dziekanatów, sekcji obsługi funduszy i serwerowni: poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9 – 11.00; sprzątanie budynku – poniedziałki, środy i piątki w godzinach 6.00-9.00.

Zamknięta pozostaje biblioteka i czytelnia oraz bufet, sklepik i punkt xero.

Całodobowo działa portiernia/ochrona, dostęp do pomieszczeń jednostek odbywa się na dotychczasowych zasadach.

Na stronie Wydziału Biologii podaję informację o numerach telefonów niezbędnych do kontaktu z Wydziałem:

Dziekan: +48 608 206 016,
Dyrektor administracyjny: +48 608 401 993
Portiernia: 22 55 42 500

Aktualne informacje i pozostałe zarządzenia władz uczelni znajdują się na stronie głównej UW.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z zarządzeniem Rektora:
ZARZĄDZENIE NR 60 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Mostowska, dziekan

 
Prezentacja o koronawirusie

Prezentacja o koronawirusie przygotowana przez dr hab. Agnieszkę Kwiatek z Zakładu Wirusologii Molekularnej - pobierz pdf

 
Zajęcia w trybie on-line
wtorek, 24 marca 2020 12:58

Aktualna lista przedmiotów, które w całości, lub częściowo, zostaną zrealizowane w semestrze letnim w trybie on-line - pobierz pdf

 


logo HR